Barsel til fædre skal øremærkes efter EU-beslutning: »Bryder med nærhedsprincippet«

Øremærket barsel til mænd ser nu ud til at blive en realitet i Danmark. Ifølge EU-beslutning skal otte ugers barsel tildeles fædrene, selv om der ikke er flertal for det i Folketinget. DF synes, at det »bryder med nærhedsprincippet,« mens Radikale mener, at det er helt inden for skiven.

Fædre får fremover øremærket mindst to måneder på barsel, så de f.eks. som her på fotoet kan gå til babyrytmik med deres børn. Arkivfoto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere

Fremover skal der være mindst to måneders øremærket barsel til begge forældre. Det fastslår en ny EU-beslutning. Der er ikke tale om decideret tvang, men såfremt fædre i fremtiden ikke tager deres del, vil ret til understøttelse i otte uger ud af de 32 ugers fælles forældreorlov bortfalde.

Det kan derfor ende med at være børnene, der betaler prisen, hvis fædre ikke tager otte ugers barsel i fremtiden, mener Venstre.

Selvom de to måneder er under halvdelen af, hvad et udvalg i EU-Parlamentet oprindeligt foreslog, er Dansk Arbejdsgiverforening langtfra begejstrede over resultatet.

»Vi har fra start været skeptiske over for forslaget, og dagens aftale ender desværre også med at gribe mere ind i de danske regler, end vi havde håbet på,« siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, til Ritzau.

Scroll til højre for at se en tidslinje, der viser, hvordan barslen fordeles mellem forældrene.

Frygter »modsat effekt«

Kampen for at holde forældreorlov på danske hænder er tabt. Sådan ser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på beslutningen.

»Hvordan man fordeler forældreorloven, er ikke noget, som EU skal bestemme. Det er familierne selv bedst til at afgøre. Derfor er det meget beklageligt, at EU vedtager øremærket orlov til mænd,« siger han til Ritzau.

Beskæftigelsesministeren »er bange for, at den øremærkede barsel kan få den modsatte effekt « – at børnene reelt vil få mindre tid med deres forældre, fordi ikke alle fædre vil – eller har mulighed for – at tage de to måneders barsel.

Troels Lund Poulsens (V) syn på sagen stemmer ikke helt overens med hans partifælle og ligestillingsminister Eva Kjer Hansens.

Selv om ligestillingsministeren helst havde set, at det var sket ad frivillighedens vej, håber hun, »at fædre vil tage de gode effekter til sig, som der er ved at være på barselsorlov. De kommer meget tættere på barnet og får større del i familiens liv.«

Hun fortæller til Ritzau, at regeringen ikke var imod forslaget fra EU, fordi de mener, at mænd ikke skal have barsel, men fordi de mener, at den enkelte familie selv skal have mulighed for at bestemme, hvordan de ønsker at fordele barslen mellem forældrene.

»Ingen henvendelser«

Ifølge Karina Adsbøl, ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti, er det her »et kerneeksempel« på emner, som Dansk Folkeparti mener, at EU burde holde sig fra.

Hun mener, at »det bryder med nærhedsprincippet« og er noget, de selv er fuldt kompetente til at lovgive om i det danske folketing.

Her er ligestillings- og EU-ordfører i Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen lodret uenig.

»Vi synes, det er positivt, både fordi vi går ind for substansen i det, og fordi vi mener, at det er passende, at netop en institution som EU sikrer fædre lige ret til barsel,« siger hun.

Karina Adsbøl mener, at det fjerner suverænitet – ikke kun fra Danmark, men også fra de enkelte forældre.

»Jeg mener, at familierne selv skal tilrettelægge, hvordan de ønsker at fordele deres barsel. Det skal hverken den danske stat eller EU trække ned over hovedet på folk,« siger hun.

»I min tid som ligestillingsordfører har jeg ikke fået en eneste henvendelse fra hverken mænd eller kvinder, der mener, at de nuværende regler er et problem. Derfor mener jeg, at familierne selv bør kunne tilrettelægge deres barsel,« lyder det fra Karina Adsbøl.

Sofie Carsten Nielsen mener, at forældrene – også efter den nye EU-beslutning – selv tilrettelægger, hvordan de ønsker at fordele barslen.

»Det giver fædrene de samme rettigheder som mødrene – nemlig ret til to måneders understøttelse. Der er jo ikke tale om tvang. De kan bare lade være, hvis de ikke ønsker det,« siger hun.