Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Retsløse boligejere bankes på plads med trusler og lokketilbud

Det er selvsagt positivt, at boligejerne efter planen næste år trods alt får deres penge tilbage. Men tilbagebetalingen sker med en indbygget og stærkt betænkelig finte.

En trussel eller et lokketilbud kalder Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, forslaget om, at det kan koste kompensationen at klage over de kommende boligvurderinger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Næsten som man tror, at intet nyt kapitel kan føjes til skatteskandalerne, lykkedes det på forunderlig vis at stampe nye møgsager op af jorden.

På bare godt en uge er det lykkedes at udskyde det nye boligskattesystem med yderligere tre år, at afsløre nye IT-problemer i skattevæsenet og nu kan der senest berettes om dybe problemer med at sikre danskernes retssikkerhed, når det nye boligskatte- og vurderingssystem skal indfases.

Man bør knibe sig i armen over, at op mod 800.000 danskere i årevis har ageret bank for det offentlige, fordi de har betalt for meget i boligskat. Det er ikke for sjov, at grundlovsfædrene fastslog, at boligen og ejendomsretten er ukrænkelig.

Det er derfor selvsagt positivt, at boligejerne efter planen næste år trods alt får deres penge tilbage. Men tilbagebetalingen sker med en indbygget og stærkt betænkelig finte.

Når skattevæsenet tilbyder boligejerne kompensation for den skat, som de har betalt for meget, i alt 14 mia. kr. ifølge Skatteministeriet, så skal de samtidig afskrive sig retten til at klage over kompensationen, fremgår det af det lovforslag, som udmønter den politiske aftale om den nye ejendomsbeskatning. Der sker simpelthen det, at en klage eller ønsket om at fastholde en gammel klage betyder, at kompensationen falder bort, omend det hører med, at boligejerne kan få penge retur, hvis de ender med at få medhold i deres klage.

I Politiken kalder den sædvanligvis forsigtige Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, loven for »lidt af en trussel og lidt af et lokketilbud«. I Berlingske siger juraprofessor Michael Gøtze, at »man afviger fra noget, vi normalt betragter som en vigtig og grundlæggende retssikkerhedsgaranti, den individuelle klageadgang.«

Nu kunne det være fristende at skrue helt op for retorikken og kræve, at den individuelle klageadgang for 800.000 boligejere beskyttes og håndhæves. Men det vil være ren spild af tid. Klageadgangen har for at bruge professor Gøtzes ord så stor en skala, at der ikke er nogen anden vej end at bøje retsprincipperne. Gøtze taler om en »massefejl«.

Forsøget fra oppositionen på at placere aben hos skatteminister Morten Bødskov (S) er uklædeligt. Oppositionen kan ikke påberåbe sig uvidenhed om de potentielle klager fra op mod 800.000 danskere. Beslutningen om at suspendere retssikkerheden for at få systemet til at virke, har et bredt flertal i Folketinget bestående af den tidligere VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de Radikale bag sig.

Enden bliver formentig at opfinde en kattelem, hvor den individuelle klageadgang opretholdes i helt særlige tilfælde, hvor der eksempelvis opdages gift på en grund. Det er et sølle plaster på den skade, der er sket på retssikkerheden i denne sag og i alle de sager, som er rullet hen over skattevæsenet og dets ti forskellige skatteministre i 15 år.

Politikerne ser ud til at have en blind tro på, at milliarder i helikopterpenge og tusindvis af ansatte til skattekontrol kan rette op på borgernes tillid til skattevæsenet og retssikkerheden.

Man kan tvivle på den analyse. Problemet i skandalen om ejendomsvurderingerne er ikke danskernes modvilje mod at betale skat - man kunne sige tværtimod.

THOMAS BERNT HENRIKSEN