Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vær glad for debatten om antividenskab

»Jeg synes, at Suarez-Krabbe, Willum Johansen og Bjarklev/Johansen skulle glæde sig over, at der findes politikere, der interesserer sig for forskningens kvalitet og blander sig i debatten på samme vis som forskerne selv gør,« skriver Jens Andersen. Her Morten Messerschmidt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Helms

Henrik Dahl og Morten Messerschmidt opfordrer i en Kronik i Berlingske (12. marts) til en mere kritisk holdning til diverse identitetspolitiske forskningsaktiviteter på universiteterne og til mere justits fra universitetsledelserne overfor pseudovidenskabelige aktiviteter.

Den kronik har fået Julia Suarez-Krabbe fra Roskilde Universitet til tasterne (Berlingske 17. marts) med et forsvar for disse forskningsaktiviteter og en beskrivelse af, hvad hun beskæftiger sig med.
Den beskrivelse illustrerer meget fint, hvorfor der er brug for en kritisk holdning og noget justits fra universitetsledelserne.

Et eksempel: Julia Suarez-Krabbe anfører, at hun i sin forskning arbejder med »at finde veje ud af en fremtid dikteret af racistiske, kapitalistiske, naturødelæggende og patriarkalske strukturer.« Kan det være neutral objektiv forskning? Jamenaltså!

Og så bliver hun søreme bakket op af en lektor i videnskabsteori fra Københavns Universitet, Mikkel Willum Johansen (Berlingske 18. marts). Han postulerer, at Dahl og Messerschmidt er pseudovidenskabelige fordi de anfører, at videnskabelig metode blandt andet indebærer respekt for princippet om at forsøge at teste egne hypotesers holdbarhed (falsifikation).

Iflg. Johansen er det princip for længst blevet forladt af den seriøse videnskabsteori!? I stedet henviser Johansen til, at det er »vigtigt at danne og udfordre det system af kategorier og begreber, vi forstår verden igennem (...) Og her kan det sagtens være tilfældet, at bestemte kategoridannelser i sig selv er uretfærdige eller undertrykkende,« siger Johansen.

Uretfærdige kategoridannelser? Det har ikke noget med videnskabsteori at gøre, men er bare en mishagsytring, jf. Alf Ross »Om Ret og Retfærdighed«, Arnold Busck, 1966, side 358.

Og for at det ikke skal være løgn, er der også en form for opbakning fra Rektorerne Anders Bjarklev og Per Michael Johansen, som (Berlingske 19. marts) afviser, at der er problemer med identitetspolitiske forskningsaktiviteter på danske universiteter. Alt er såre godt med fagfællekontrol, procedurer for vurdering af videnskabelig uredelighed og mulighed for efterprøvelse og kontrol af forskningsresultater (ellers for længst forladt princip iflg. den første Johansen).

Og samme melodi hører vi fra Bjarklev efter møde med forskningsministeren. Intet skal laves om ifølge Bjarklev. Gad vide om ministeren er enig i den udlægning af mødet?

Jeg synes, at Suarez-Krabbe, Willum Johansen og Bjarklev/Johansen skulle glæde sig over, at der findes politikere, der interesserer sig for forskningens kvalitet og blander sig i debatten på samme vis, som forskerne selv gør!

Jens Andersen, Ruds Vedby