Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Ro i salen, tak

»Det burde derfor ikke være muligt at få forbindelse inde i salen, men kun i foyeren, og har man ikke mulighed for at være uden »suttekluden« i et par timer, bør man blive væk« skriver Gertie Steincke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Jeg er ret uenig med Katherine Diez’ ide med et grønt lys i teatrene, som – når det er tændt – giver publikum mulighed for at tage billeder på mobilen. Nul, putte!

Jeg så hellere, at det blev umuligt at bruge sin mobiltelefon i teatre og biografer, så vi alle kan nyde oplevelsen og ikke hele tiden skal forstyrres af summende telefoner og/eller oplyste skærme.

Det er en uskik, at mange ikke længere kan vise hensyn, men bare skal være på 24/7. Det burde derfor ikke være muligt at få forbindelse inde i salen, men kun i foyeren, og har man ikke mulighed for at være uden »suttekluden« i et par timer, bør man blive væk.

Gertie Steincke, Frederiksberg

Helt urimelig straf fra CBS

Det var dog utroligt, som snerperiet og den politiske korrekthed har vundet indpas på Copenhagen Business Scool (CBS). For nylig undskyldte en af skolens ledende medarbejdere over for en person af anden etnisk herkomst, at man havde sunget »Den danske sang« på skolen. Og nu har skolens rektor Nicolaj Malchow-Møller bortvist seks studerende fra CBS i et år på grund af formuleringer i en privat invitation til en privat fest, de som forhenværende studievejledere havde inviteret til.

Det er en uhørt hård sanktion med vidtrækkende konsekvenser, som man kunne læse om i Berlingske 21/12, og det gælder uanset, hvem der har juraen på sin side. Jeg mener, at de studerende bør sagsøge CBS og søge fri proces. Sagen er principiel.

Når man tænker på, hvad de studerende på Københavns Universitet kunne tillade sig af anslag direkte vendt mod universitetet i begyndelsen af 1970erne uden at blive bortvist, så er den aktuelle »forseelse« jo de rene pebernødder. Jeg oplevede som medlem af universitetets ledelse, Konsistorium, hvordan Studenterrådet arrangerede besættelse af mødesalen og afbrydelse af Konsistoriums konstituerende møde i starten af 1971. Og ved en universitetsbesættelse året forinden trængte besættelsestropperne ind på rektor Mogens Fogs kontor, hvor de drak hans portvin og røg hans cigarer. Også Konsistoriums forretningsudvalg blev senere besat og afbrudt af studenterrådsaktivister.

Nogle journalister spurgte, om ikke de ansvarlige skulle bortvises fra universitetet. Men det blev der på intet tidspunkt tale om. Bortvisningen fra CBS er helt ude af proportion.

Peter la Cour, Ålsgårde

Nej tak til Sorte Firkant version 2020

Det vil koste vintersol og give depression i mange københavnerlejligheder, når boligministeren og overborgmesteren bygger ekstra etager på byens ældre ejendomme, jv. Berlingske 27/12. Gaderne bliver mørke, og rummene mellem husene vil minde om den Sorte Firkant for 50 år siden. Drop dog al den snak om at presse flere mennesker inden for kommunegrænsen og byg hellere ud langs Fingerplanen, for eksempel i Vinge, hvor de hungrer efter tilflyttere, eller højt i Høje Taastrup. Godt Nytår – fra en solstråle, som jeg frygter at miste.

John Jedbo, Vanløse

Derfor skal menneskerettigheder på skoleskemaet

Anders Thorsen skriver 21/12 i Berlingske, at »det er mangel på respekt for skolen, når alverdens problemer skal på skoleskemaet.« Thorsen nævner blandt andet mit forslag om at sætte menneskerettigheder på skoleskemaet.

Hertil må jeg svare: Vores frihedsrettigheder har vi ifølge store dele af den politiske filosofi ikke fået tildelt af andre mennesker. De »naturlige rettigheder« har vi alene som følge af vores eksistens. I forlængelse heraf, er det enhver regerings opgave ikke at implementere lovgivning, som afskærer mennesket fra muligheden for at udøve dettes naturlige rettigheder. Det skal flere borgere være vidende om.

Selvom menneskerettigheder er en del af diverse undervisningsforløb i dag, skal vi ikke undervurdere værdien af at udskille – og gøre alt det som værner om vores eksistens – til et selvstændigt fag.

Viden er frihed, og at kunne videregive frihed til kommende generationer, ville være en gave til borgere og samfund. Det er væsentligt, at vi alle forstår betydningen af menneskerettighedernes vigtighed, og ikke mindst kan formå at anvende dem kritisk i forhold til både politiske udtalelser og den lovgivning, som Folketinget gennemfører.

Petar Socevic, jurist ,folketingskandidat for Radikale Venstre