Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Radio24syv, en sag for ombudsmanden

Radio24syv lukker og slukker. Der flages på halv. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Lorenzen

En af de fineste demokratiske modeller med århundreders rod i dansk retssikkerhed er ombudsmandsinstitutionen. Ja, så forbilledlig, at en række andre lande har indført lignende ordninger, ofte endda under samme danske navn. Et politisk uafhængigt organ med den vigtige opgave at kontrollere og overvåge, at de demokratiske principper overholdes i store som små sager inden for det offentlige. Ombudsmanden har ingen eksekutivmagt – men kan alene henstille. Men han bliver hørt. Tænk blot på Tamil-sagen.

En offentlig myndighed, Radio- og TV-nævnet, har netop valgt at tildele en kommende radiostation, Radio Loud, en sendetilladelse og forbigå den eksisterende radiokanal Radio24syv. Afgørelsen er sket på baggrund af en tilsyneladende matematisk retfærdighed, hvor ansøgerne har fået point, alt efter kvalitet, ideer, budget mm. De samlede pointtal sammenholdes og radioen med den højeste kvotient får sendetilladelsen. Mere retfærdigt kan det ikke blive.

Og dog.

I udbuddet forudsættes en landsdækkende radio. Et krav, Radio24syv har bevist at kunne opfylde 100 procent. Vinderen erklærer derimod frimodigt, at Radio Loud kun er landsdækkende for 82 procent. Hvordan kan man så overhovedet sammenligne tallene? Det er elementært, at når forudsætningerne bag budene er forskellige, er tallene ikke længere sammenlignelige – eller i bedste fald skal der korrigeres for de udgifter, der vil være forbundet med at gå fra 82 procent til fuld dækning.

Og så er udfaldet ikke længere givet. Pludselig er vi havnet i den berømte umulige sammenligning mellem æbler og pærer. Den holder ikke. Det har flere politikere/kommentatorer allerede påvist, at trods den juridiske matematik, har bedømmelsesgrundlaget været skævt.

Her er det, ombudsmanden bør gå ind i sagen på eget initiativ eller efter opfordring. En offentlig myndighed som Radio- og TV-nævnet falder naturligt ind under ombudsmandens ressortområde. Lad os få sikret objektivitet og retfærdighed. Det er derfor, vi har ombudsmandsinstitutionen. Ombudsmanden bør hurtigst muligt gå ind i sagen for at skabe klarhed og gennemsigtighed. Mistanke om justitsmord eller falske myter klæder ikke vort demokrati. Slet ikke når det gælder et radiomedie. Uffe Stormgaard, Frederiksberg