Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kønsopdelt svømning er udansk

Nej til kønsopdelt svømning, lyder det fra en læser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

At kønsopdele svømning er i høj grad at gå på kompromis med danskheden. I Berlingske forsøger Franciska Rosenkilde
11. august at overbevise læserne om, at der ikke er tale om at gå på kompromis med danskheden eller tale om knæfald for islam, når man i København har indført kønsopdelt svømning.

For hende er det et succeskriterium, at der med denne ordning nu er flere med anden etnisk baggrund end dansk, som benytter sig af ordningen, end der ellers ville have været. Jeg er overbevist om, at mange med mig ikke deler hendes opfattelse, men tværtimod finder, at ordningen i høj grad vidner om en indsnævring af danske frihedsidealer og er et klart knæfald for islam.

»Det er netop i ønsket om at finde løsninger, at vi finder hinanden,« skriver Franciska Rosenkilde. »Vi bliver hverken fattigere eller mindre af at åbne os,« fortsætter hun. Jeg er stærkt uenig. Vi bliver både fattigere og mindre, når vi efterhånden på mange områder igen og igen skal afvige fra de normer og værdier, vi har bygget op i vort land gennem mange år, for at tækkes de krav, som en gruppe af anden etnisk herkomst stiller til os.

Det har efter min mening intet med integration at gøre, hvis vi skal ændre på vore normer og værdier for at imødekomme fremmede kulturer i vort eget land. Mennesker, der ønsker at bosætte sig her, må følge de love og regler, vi har opbygget, og acceptere det værdigrundlag, vor kultur bygger på. De må leve deres liv her på vore præmisser. Det er helt uacceptabelt, at Københavnske borgere, som med deres skattekroner har været med til at finansiere en svømmehal, skal opleve, at den er lukket på nogle tidspunkter for dem, fordi der er nogle, der ikke vil være sammen med dem.

Franciska Rosenkildes indlæg er trist læsning, og det er endnu mere nedslående at en person med sådanne holdninger indtager en borgmesterstol i Københavns Kommune. Klaus Egede Andersen, Hedehusene