Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Katastrofalt svigt af matematik

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Matematik er vigtigt. Under denne overskrift har Berlingske i løbet af sommeren haft flere debatindlæg fra matematiklærere og endda en leder, som påpeger vigtigheden af undervisningen i matematik i det moderne samfund plus den sørgelige tilstand, som danske (gymnasie)elevers matematikkundskaber befinder sig på.
Senest et indlæg fra 8. august af lektor i matematik på Solrød Gymnasium, Steen Laugesen Hansen, som på forbilledlig vis dokumenterer matematikniveauets fald i gymnasiet. Ifølge »Matematikudredningen« foretaget af undervisningsfaglige eksperter i 2015 er årsagerne:

  • Manglende forudsætninger fra grundskolen (læs: nul fokus)
  • Manglende motivation og arbejdsindsats hos gymnasieeleverne (læs: nul præstationskultur)
  • Overdreven brug af computer baserede matematikværktøjer (læs: nul forståelse af matematiske begreber)

Desuden kan tilføjes, at specielt udvalgte danske gymnasieelever hvert år deltager i den årlige internationale matematik-olympiade for over 100 nationer, men resultatmæssigt sker det med beskæmmende resultater for det danske hold. Internationalt præsterer Danmark som et udviklingsland.

Ja! Matematikkundskaber er uhyre vigtige for at kunne begå sig i det nuværende og fremtidige samfund. Dette understreges også af, at den forrige regering i april 2018 lancerede en teknologipagt, som skal øge Danmarks indsats og fokus på at udvikle kompetencer inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik (STEM), plus et STEM-råd med CEO for NetCompany André Rogaczewski som formand.

Men det er en katastrofe, at det danske undervisningssystem svigter matematikundervisningen. Hvad mener politikere og tilhørende faglige fagkonsulenter, som har ansvar for undervisningens indhold og tilrettelæggelse? Hvorfor tillades fiflerier med beståelsesprocenterne i de skriftlige eksaminer, således at tingenes tilstand sløres jfr. Steen Laugesen Hansens kronik? Søren Frisch Kiær, cand.scient. matematik, Frederiksberg