Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Er politikerne for gavmilde med ressourcer til politiet?

»Er det niveau, vi har i dag, så acceptabelt? Det synes jeg ikke.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

I Berlingske 22. august spørger Bent Winther i en Debatanalyse, hvorfor de blå partier altid er klar med flere ressourcer, når det gælder politiet. Som jeg forstår analysen, mener Bent Winther, at det er unødvendigt med flere midler til politiet, og at »de blå partier« nærmest optræder hovedløst: Antallet af ansatte i politiet er steget med ca. 2.000 personer siden 2007, og antallet af anmeldte straffelovsovertrædelse er faldet med 31 pct. fra 1997 til i dag. Politiet har fået flere tekniske hjælpemidler til opklaring af forbrydelser. Det er formodentlig alt sammen rigtigt, ligesom Bent Winther har ret i, at bevillingerne til politiet bestemmes af, hvilket niveau af kriminalitet, vi vil acceptere.

Er det niveau, vi har i dag, så acceptabelt? Det synes jeg ikke.

Det billede, som man får i dag ved læsning af dagblade, bl.a. Berlingske, og ved at se TV, tyder ikke på, at politiet råder over tilstrækkeligt med ressourcer. Vi har set organiseret tyveri fra butikker, hvor tyve åbenlyst plyndrer butikkerne for varer, og politiet har ikke tid til at komme. Vi har hørt om op til et års ventetid, før en overfaldsmand kan fremstilles i retten, fordi politiet ikke har haft tid til at gøre sagerne klar.

Selv når butiksejeren kan fremvise billeder fra videoovervågning, der klart viser gerningsmændene, og man i visse tilfælde kan give politiet navnene på tyveknægtene, sker der intet. Politiets forklaring er »ressourcemangel« og »prioritering«. Dertil kommer, at politiet nu har over 100.000 overarbejdstimer. Hvis ikke det er bevis for, at politiet mangler ressourcer, ved jeg ikke, hvad der skal til for at bevise det.

Det niveau for kriminalitet, som Bent Winther tilsyneladende vil acceptere, er med til at underminere tilliden til politiet, en tillid, som er en uomgængelig forudsætning for, at et åbent og tillidsfuldt samfund kan fungere. Det haster med at give politiet mulighed for at opfylde sin funktion. Jørgen Molter Ulriksen, Klampenborg