Københavns Kommunes kønskvotering på indkøb af kunst kan være diskrimination – mod mænd

For at give kvindelige kunstnere bedre muligheder har Københavns Kommune besluttet at indføre kønskvoter på alt kommunens kunstindkøb. Nu viser et juridisk notat, at det kan være i strid med ligestillingsloven. »Det er som om, at vi bare kan købe 80 procent kunst af mænd. Men hvis vi forsøger at gøre det mere ligeligt, er det lige pludselig diskrimination,« siger medlem af Rådet for Visuel Kunst.

Trods årelang debat om skævvridning af den danske kunstbranche, kan det være svært at ændre. Det viser et notat udarbejdet i Københavns Kommune. Her er det kunstneren Julie Nord, der er fotograferet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hvis Københavns Kommune køber mere kunst af mænd end af kvinder, er det okay. Men hvis kommunen beslutter sig for at udligne skævvridningen og indføre kvoter kan det være i strid med ligestillingsloven.

Det viser et notat, der blev fremlagt i kommunen denne uge.

Notatet henviser til, at man – ifølge ligestillingsloven – ikke må forskelsbehandle på grund af køn. Hvis kommunen beslutter at indføre kønskvoter på alt kommunens kunstindkøb, kan det tolkes sådan. At det gøres for at modvirke en skævvridning, tager loven ikke hensyn til ifølge notatet.

»Det er næsten ironisk. Det er som om, at vi bare kan købe 80 procent af vores kunst af mandlige kunstnere, men hvis vi siger, at vi vil gøre det mere ligeligt ved at købe 50 procent kunst af begge køn, så er det pludselig diskrimination,« siger Hannibal Andersen, der sidder i Rådet for Visuel Kunst, der står for kommunens kunstindkøb.

Svært at gøre noget

Beslutningen om at indføre kvoter på kommunens kunstkøb opstod tidligere på året.

Den blev blandt andet truffet, efter at et andet rådsmedlem, Charlottenborgs direktør, Michael Thouber, havde set undersøgelser fra Artnet News og In Other Words, der slog fast, at kun to pct. af den kunst, der sælges på auktioner verden over, er skabt af kvindelige kunstnere. Samtidig viste undersøgelser fra Organisationen Danske Museer, at kvinders kunst udgjorde 22 pct. i statistikker over museernes indkøb de seneste 15 år.

Men det er ikke helt nemt at gøre op med. Laver man kvoter, kan man nemlig forskelsbehandle.

Det er uheldigt, medgiver Niko Grünfeld, der som løsgænger er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, og som også sidder i Rådet for Visuel Kunst. Han ser mere positivt på notatet.

»Vi har iværksat det her, fordi vi gerne vil være rollemodeller for andre kommunale indkøb, for museer og for kunsthaller. Det er et forsøg på at minde os selv om, at ligestilling er vigtigt, og sørge for, at vores efterkommere også ved det. Notatet siger ganske rigtigt, at der kan være et problem i forhold til ligestillingslovens paragraf 2, der siger, at man ikke må forskelsbehandle. Men notatet henviser samtidig til ligestillingslovgivningens paragraf 3, der siger, at man gerne må, hvis der er en berettiget grund,« siger Niko Grünfeld, der håber, at Borgerrepræsentationen vil se bort fra notatet og sørge for, at kommunen kan forfølge ønsket om at købe halvdelen af al kunst af kvindelige kunstnere.

Kvinfo: Man må gøre noget

Berlingske har talt med Kvinfos direktør, Henriette Laursen. Hun har også set notatet, men tror ikke selv, at det bliver et problem. Hun begrunder sin holdning med EUs charter og ligestillingslovens paragraf 3, der siger, at der kan være grund til forskelsbehandling.

»Det kræver blot, at man kan vise, at der er en vægtig grund, og det mener jeg, at man har vist, at der er i dette tilfælde. Selvom der bliver uddannet masser af kvindelige kunstnere, er det ikke dem, der bliver solgt. Mænd bliver favoriseret, og i det tilfælde bliver vi nødt til at gøre noget,« siger Henriette Laursen.

Rådet for Visuel Kunst hører under Københavns Kommune og står for indkøb af værker til kommunens kontorer og institutioner. Kunstsamlingen består af omtrent 4.500 værker.

Rådet er nedsat for en fireårig periode og består af kulturaktører og politikere fra Københavns Borgerrepræsentation. Først efter sommerferien bliver det afgjort, om Københavns Kommune kan få lov at købe halvdelen af sin kunst fra kvindelige kunstnere.