Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Vi overvåger naturligvis ikke den enkelte bruger af Rejsekortet

De data, vi indsamler fra Rejsekortet, er anonymiserede og bruges udelukkende til at forbedre den kollektive transport. Og ønsker man som kunde ikke at bidrage til de fælles data om kollektiv transport, kan man købe et anonymt rejsekort.

Trafikselskaberne i DOT - DSB, Metroselskabet og Movia indsamler anonymiserede data fra Rejsekortet, for udelukkende at forbedre den kollektive transport. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Trafikselskaberne i DOT (Din Offentlige Transport) – DSB, Metroselskabet og Movia – som er medejere af Rejsekortet, tvinger ikke passagererne over på rejsekort og overvåger naturligvis ikke den enkelte. Det kunne man ellers få indtryk af i et debatindlæg om brug af rejsekortdata bragt i Berlingske 18. januar under overskriften »Nu starter den totale overvågning eller dobbelt pris for privatlivet«.

De indsamlede anonymiserede data fra Rejsekortet bruges udelukkende til at forbedre den kollektive transport. F.eks. brugte vi rejsekortdata, da Frederikssundsbanen blev lukket pga. sporarbejder i tre måneder i sommer. Med bl.a. anonymiserede rejsekortdata kunne vi i fællesskab lægge planen for, hvor der skulle indsættes togbusser for hurtigt at få kunderne frem, og hvor vi med fordel kunne sætte flere almindelige Movia-busser ind.

Camilla Struckmann Fold sammen
Læs mere

Vi har også brugt anonymiserede rejsedata, når vi skulle undersøge, om det virkelig kunne betale sig at have en buslinje langs med en S-togsstrækning. Det kan det faktisk, og med de anonyme rejsekortdata kunne vi se, hvordan bus og tog supplerer hinanden i et gensidigt afhængigt økosystem. Uden bussen kunne færre borgere bruge toget, og uden toget ville færre borgere komme videre med bussen.

Parterne i DOT er offentlige selskaber. Det er en naturlig del af god offentlig forvaltning at håndtere persondata korrekt. Og med EUs vigtige regler for behandling af persondata, GDPR, der trådte i kraft i maj sidste år, vanker der helt berettiget tocifrede millionbøder til både offentlige og private virksomheder, som måtte overtræde lovgivningen. Vi har derfor lagt mange kræfter i at være klar til, at de nye regler trådte i kraft.

Ønsker man som kunde ikke at bidrage til de fælles data om kollektiv transport, kan man købe et anonymt rejsekort. Det koster 80 kr. at oprette. Men vi bruger selvfølgelig de anonymiserede data fra både anonyme og personlige rejsekort til at gøre den kollektive transport bedre.

DOT har fra 20. januar i år taget mobilklippekortet ud af salget, og i debatindlægget beskyldes DOT for at tvinge 96.000 passagerer over på rejsekort, eller til at betale dobbelt så meget for deres rejser.

I DOT vil vi ikke tvinge nogen til noget. Vi har i mange år fået kritik for, at det er for svært at finde den billigste rejse i billetjunglen. Faktisk er det sådan, at mobilklippekortet var dyrere for kunderne at bruge end Rejsekortet. Det var mange ikke opmærksomme på. Salget af mobilklippekort er i øvrigt faldet med godt 30 pct. i 2018 i forhold til året før. En generel udvikling, der ikke først skete, da DOT varslede udfasningen.

I DOT har vi en klar strategi om at rydde op i de mange billetprodukter med fokus på rejsekort som bærende rejsehjemmel og gøre det tydeligere, at Rejsekortet er billigst, med mindre man rejser 26 gange på samme strækning på en måned. I dag er der 2,5 mio. aktive rejsekort - og en høj tilfredshed blandt dem, der bruger det.