Kommentarer Abonnement

Nye oplysninger: USAs likvidering af Soleimani var næppe lovligt selvforsvar

Selv om både USA og Iran 8. januar indberettede deres respektive udøvelse af retten til selvforsvar til FNs Sikkerhedsråd, som FN-pagtens artikel 51 foreskriver, har begge stater efter alt at dømme forbrudt sig imod folkeretten.