Kommentarer Abonnement

Museum svarer Tom Jensen efter kritik: Eksperter er ikke valgt på grund af deres politiske baggrund

Når SMK vælger at sætte en udstilling som »Kirchner og Nolde – til diskussion« på programmet, er det, fordi den kan give vigtige perspektiver på vores egen tid. Som landets nationalgalleri er det SMKs opgave at skabe ny viden om den samling, vi forvalter, og tilbyde meningsfulde og tidssvarende oplevelser.