Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Fit & proper-sager kræver omhyggelig sagsbehandling

Som senest illustreret af finanskrisen, har samfundet stærke interesser i den finansielle sektors funktion. Folketinget har derfor bestemt, at Finanstilsynet skal varetage danskernes interesser ved at føre tilsyn med den finansielle sektor.

Fit and proper-bestemmelserne er et sæt meget indgribende regler, der har stor betydning for den omhandledes fremtid. Derfor er behandlingen af den slags sager meget omhyggelig og følger alle de beskyttelsesregler, som er en følge af forvaltningsloven., skriver Jesper Berg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Finanstilsynet er af Folketinget blevet bedt om at forvalte mange vidtgående beføjelser. Berlingske har ved flere lejligheder behandlet Finanstilsynets håndtering i den forbindelse, senest i journalist Jens Christian Hansens analyse af 15. oktober 2019 og i lederen af 12. oktober 2019, begge om Finanstilsynets håndtering af fit and proper-bestemmelserne i den finansielle lovgivning.

Fit and proper-bestemmelserne omhandler, hvorvidt en person er kvalificeret til at håndtere et konkret job i den finansielle sektor. Fit er, om den pågældende er kvalificeret. Proper er, om den pågældende er ordentlig nok til at håndtere andres penge.

Det er et sæt meget indgribende regler, der har stor betydning for den omhandledes fremtid. Derfor er behandlingen af den slags sager meget omhyggelig og følger alle de beskyttelsesregler, som er en følge af forvaltningsloven.

Finanstilsynet er omfattet af tavshedspligt, men vil gerne oplyse om de generelle processer i forbindelse med fit and proper-behandlingen. Berlingske har fået tilsendt materiale herom fra Finanstilsynet. Erhvervsministeriet har også forklaret, at ministeren ingen rolle har i disse afgørelser, givet Finanstilsynets uafhængighed.

Jesper Berg Fold sammen
Læs mere

Finanstilsynet håndterer mere end 1.000 fit and proper-godkendelser om året, hvoraf kun et encifret antal giver anledning til spørgsmål. Udover langsommeligheden eller grundigheden i Finanstilsynets sagsbehandling, afhængig af temperament, har Berlingske anfægtet selve regelsættet og den rolle, som Finanstilsynet har i den forbindelse. Der stilles spørgsmål ved, hvorfor vurderingen af en persons duelighed ikke kan overlades til aktionærerne og deres repræsentanter i form af bestyrelsen.

Det nemme svar er, at Folketinget har vedtaget en lovgivning, der forpligter Finanstilsynet, med dens bestyrelse som check and balance, til at vurdere fit and proper af en person, der skal varetage bestemte roller i den finansielle sektor. Finanstilsynet skal sige ja eller nej og kan ikke løbe fra det ansvar, som lovgivningen pålægger os. Folketinget har endda ved flere lejligheder skærpet lovgivningen på dette område.

Det er ikke kun Folketinget, der har skærpet kravene. Det gælder også EU, og noget af den mest indgribende praksis findes formentlig i Storbritannien.

Finanstilsynet holdt i 2016 en konference om emnet, som var åben for alle og havde mere end 200 deltagere. Her var der indlæg fra repræsentanter fra både Bank of England og den fælles tilsynsmyndighed i ECB. Som det også fremgår af det efterfølgende diskussionspapir, var det tydeligt, at dansk praksis på det tidspunkt ikke var lige så indgribende som i de to nævnte myndigheder.

Diskussionspapiret havde også et afsnit om, hvorvidt man ikke bare burde overlade beslutninger om fit and proper til aktionærerne. Det korte argument for en mere indgribende tilgang er det samme som for den øvrige indgribende regulering, som gælder for den finansielle sektor. Som senest illustreret af finanskrisen, så har samfundet og skatteborgeren også stærke interesser i den finansielle sektors funktion, og disse interesser er ikke altid de samme som aktionærernes. Folketinget har derfor bestemt, at Finanstilsynet skal varetage danskernes interesser ved at føre tilsyn med den finansielle sektor, herunder hvem der varetager nøglepositioner.