Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Coronakrisen har lært os, at vi kan hæve barren

I 2020 har vi bevist, at vi er omstillingsparate – som individer, som virksomheder, som samfund. Nu er det afgørende, at vi ikke falder tilbage i mageligheden, men holder det momentum, hvor vi tager chancer og tænker ud af boksen for at sikre vores konkurrenceevne og tackler fremtidens store globale udfordringer med de erfaringer, 2020 også har bragt os.

»Den brændende platform, der pludselig var under os og det fælles projekt, tændte en ild i os alle,« skriver Nana Bule, topchef i Microsoft Danmark.. Fold sammen
Læs mere
Foto: Privat

Siden pandemien lukkede verden i marts, er vi blevet tvunget ud i flere forandringer og mere innovation end nogensinde. Først for at overleve. Siden for at gribe de muligheder, som den nye virkelighed gav os. Flere virksomheder både globalt og her i landet har oplevet en digital himmelflugt. 2020 blev året, hvor vi omstillede arbejdsgangene til den nye digitale virkelighed. Arbejdspladsens fysiske rammer blev opløst, og flere end 86 procent af danske virksomheder har nu en politik for hjemmearbejde. I 2019 var tallet blot 15 procent.

Vi har set stribevis af eksempler på virksomheder, der med mod og handlekraft har styrket deres position gennem krisen. Digitaliseringen har her været en væsentlig løftestang for samarbejde, nye salgskanaler og endda helt nye produkter og services. Det har sikret overlevelse, men også betydelige besparelser og endda – for nogle – vækst.

Mulighedsrummet har naturligvis været helt forskelligt på tværs af brancher. Selv ikke den største kreativitet og innovation i kultur-, restaurations- og rejsebranchen har kunnet ændre på realiteterne i en verden, der er lukket ned. De har min fulde sympati og er undtaget min opfordring.

Hold liv i gløderne, når branden er slukket

Særligt i den første fase af krisen så jeg iværksætterånden spire og energien boble – ikke bare i min egen organisation, men bredt i dansk erhvervsliv. Modet, evnerne og lysten til at tænke og prøve nyt blev vakt.

Den brændende platform, der pludselig var under os og det fælles projekt, tændte en ild i os alle. Jeg ved ikke, om vi havde savnet den, men jeg vil mene, at vi har manglet den som drivkraft. Selvom det går godt i Danmark, og mange virksomheder klarer sig godt, også internationalt, bør vi altid hæve barren, stræbe efter mere og forny os i tide. Netop dét er vi blevet mindet om i 2020, hvor vi nødtvunget har måttet accelerere digitaliseringen og gentænke vores forretningsmodeller og værdikæder.

Nana Bule

»Jeg vil bruge julen på at tænke videre over, hvordan jeg kan inspirere til at bevare blusset tændt i omstillingslampen, og hvordan jeg kan gøre mit til at skabe en ramme, der fordrer og belønner nytænkning.«


Forhåbentlig går vi med vaccinerne, der er på vej, mere forudsigelige tider i møde. Men jeg håber, vi kommer til at holde liv i gløderne, når platformen ikke længere står i flammer. Coronakrisen har bevist, at vi kan handle hurtigt, når omstændighederne kræver det af os. Ikke mindst når det handler om digitalisering.

På tærsklen til et nyt år tjener den lektie som bevis på, at vi sagtens kan hæve barren og stile højere for at gribe mulighederne og se »rundt om hjørnet«, også når vores helbred og levebrød ikke er decideret truet. Det gælder på det digitale felt, men også helt generelt, når det handler om at sikre vores konkurrenceevne og vækstmuligheder. Samtidig er det også det mindset, der er brug for, hvis vi vil sikre fremdrift på globale udfordringer som klimakrisen, ressourceknaphed og øvrige sundhedsudfordringer.

Ingen vaccine mod klimaforandringerne

Snart letter presset fra pandemien forhåbentlig, i takt med at vaccinen mod covid-19 udbredes. Men klimakrisen kan vi ikke vaccinere mod. Selv den omfattende globale nedlukning, der satte fabrikker i stå, reducerede flytrafikken og amputerede de globale handels- og værdikæder markant, har ikke resulteret i en nævneværdig reduktion i vores CO2-udledninger. Det understreger, at vi er nødt til at løfte barren for vores indsatser på klimaområdet. Hvad sker der, hvis vi overfører det mod og den resolutte handlekraft, vi fandt under coronakrisen, til vores arbejde med at nedbringe verdens CO2-udledning?

Vi er nødt til at handle, før omstændighederne presser os til det, og platformen brænder. Jeg vil bruge julen på at tænke videre over, hvordan jeg kan inspirere til at bevare blusset tændt i omstillingslampen, og hvordan jeg kan gøre mit til at skabe en ramme, der fordrer og belønner nytænkning og bevarer og overfører det momentum, vi har set, vi kan skabe på andre områder.