Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ledere Abonnement

Det er ikke restriktionerne, den er gal med, men

Der er bred politisk opbakning til, at det er nødvendigt at lukke Danmark ned igen pga. coronasmittens hastige vækst. Der er imidlertid grund til at se kritisk på forløbet frem mod nedlukningen. Regeringen har især forsømt at sikre, at en ordentlig smitteopsporing er på plads.