Ny FN-rapport: Gruppevoldtægter, slaveri og tortur er en del af livet for flygtninge i Libyen

En ny rapport fra UNHCR, FNs flygtningeagentur, tegner et gruopvækkende billede af livet som flygtning i Libyen. Gruppevoldtægter, slaveri, tortur og indespærring på ubestemt tid er alt sammen noget, der går igen i de 1.300 beretninger fra flygtninge, som rapporten er baseret på.

Migranter i Libyen afventer transport til et detentionscenter. (Arkivfoto) Fold sammen
Læs mere
Foto: HANI AMARA

Migranters vej mod Europa går ofte gennem det nordafrikanske land Libyen. Rapporten »Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya«, der udkom den 18. december fra FNs flygtningeagentur, UNHCR, viser, at Libyen er rent slaraffenland for overgrebsmænd af enhver slags.

To tredjedele af alle flygtninge, der har været gennem Libyen, har været udsat for enten seksuelle eller fysiske overgreb. Rapporten beretter om et land, hvor også store dele af de statslige institutioner reelt styres af autonome militære grupperinger.

Både grupperingerne og de statslige myndigheder tager del i gruppevoldtægter, slaveri, vold, tortur og andre umenneskelige handlinger mod de sagesløse migranter.

Migranterne har reelt ingen mulighed for rettergang eller for at klage til nogen myndighed. Ligeledes udelukkes de ofte fra landets offentlige hospitaler. Det resulterer i, at højgravide kvinder er nødsaget til at føde i de beskidte lejre eller på gaden.

De uhumske forhold under fødsler har taget livet af adskillige migrantkvinder i landet. Rapporten vidner om voldsomt overbefolkede flygtningelejre, der ofte er uden elektricitet, ventilation, adgang til bad eller toilet. Hvor flygtninge ikke har kontakt til omverdenen og er fejlernærede under den konstante tilbageholdelse.

Børn, ledsagede som uledsagede, tilbageholdes under samme forhold som voksne. Særligt de uledsagede piger og unge kvinder udsættes ofte helt systematisk for både nøgenvisitationer og gruppevoldtægter af de som regel udelukkende mandlige vagter i lejrene.

Protester kan ende i drab, slaveri eller tvungen prostitution

Hvis man gør for meget modstand eller blot brokker sig for insisterende over forholdene, ender det ofte med vold, tortur eller drab, fremgår det af rapporten.

Menneskesmuglere udsætter ligeledes ofte flygtninge og migranter for systematisk tortur, voldtægt og tilbageholdelse. De bruger det som pressionsmiddel for at kræve løsesummer fra ofrenes familier.

Ligene fra de flygtninge, der mister livet, dumpes i skraldespande, gyder, på gader eller i floder.

Ifølge rapporten har landets myndigheder hverken udvist villighed eller evne til på nogen måde at adressere eller håndtere de tiltagende umenneskelige forhold, som flygtninge og migranter lever under.

Ingen løn til de få heldige i arbejde

De få migranter, der er så heldige at finde et arbejde, får ofte deres løn tilbageholdt af skruppelløse arbejdsgivere, som udnytter, at man som migrant i landet reelt ingen adgang har til nogen form for rettergang eller hjælp fra anden side.

På grund af manglende likviditet i landets skrantende banksektor må selv en stor del af de få flygtninge, der finder job i det offentlige, undvære betaling på ubestemt tid.

Oftest arbejder de med pleje i sundhedssektoren som lærere eller ingeniører. Mange har haft svært meget ved at få – eller har slet ikke fået – løn de seneste to år.

Ofte klager ingen til landets myndigheder. De er som regel fuldt vidende om, at det kan resultere i retsforfølgelse eller blot ny indespærring på ubestemt tid.