Sundhedsstyrelsen: Problematisk, at region blæser på vores anbefalinger

Både læger og Sundhedsstyrelsen undrer sig over politisk beslutning om at bevare sengepladser til akut syge på mindre hospitaler i Region Hovedstaden.

Beslutning truffet i Region Hovedstaden trodser Sundhedsstyrelsens anbefaling. »Et problem« lyder det fra styrelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det dur ikke, at Region Hovedstadens politikere blæser på de faglige anbefalinger og fastholder, at akut syge københavnere skal kunne indlægges på sygehuse uden den nødvendige lægefaglige ekspertise.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der nu går ind i sagen om konflikten mellem politikere i Region Hovedstaden og en række læger fra Gentofte Hospital.

Berlingske har tidligere kunnet fortælle, hvordan Region Hovedstadens beslutning om blandt andet at bevare akutte sengepladser på Gentofte, Amager og Glostrup Hospitaler har fået 21 afdelings- og overlæger på Gentofte Hospital til tasterne i et protestbrev. Men nu kan vi også fortælle, at regionens beslutning strider direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I et brev fra den 17. oktober 2018 rådgav Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden om, at det er i strid med styrelsens anbefalinger at indlægge akut syge patienter uden om akutmodtagelserne. En rådgivning, Region Hovedstadens selv havde ønsket, men alligevel ikke valgte at følge.

Sundhedsstyrelsen er kritisk overfor regionens beslutning og peger på, at hele ideen med at oprette fælles akutmodtagelser med en bred vifte af lægefaglig ekspertise er at sikre kvalitet og hurtig udredning af akutsyge patienter. I Region Hovedstaden er der akutmodtagelser på blandt andet Herlev, Hvidovre og Hillerød Hospitaler. På Gentofte, Amager og Glostrup Hospitaler råder man ikke over samme faglige bredde.

»Det er problematisk, at Region Hovedstadens beslutning strider mod vores anbefalinger. Der er brug for en samlet indgang til akutte syge patienter, således der er mulighed for, at flere forskellige specialiserede læger kan kigge på patienterne, for man ved ikke på forhånd, hvad patienterne fejler. Nogle gange kan det være på bekostning af nærhed, men der er vores holdning, at kvalitet står højere,« siger Janet Samuel, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Et spørgsmål om liv eller død

Lægerne fra Gentofte Hospital formulerede et protestbrev for at oplyse både regionsrådspolitikere og patienter om konsekvenserne af regionens beslutning, som ud fra lægernes vurdering »ofte kan betyde liv eller død«.

»Beslutningen kan skabe nogle uhensigtsmæssige patientforløb, hvor den yderste konsekvens kan være, at patienten ikke straks får den rette udredning og behandling. Det kan i yderste konsekvens betyde, at vedkommende måske ikke overlever,« siger Finn Rønholt, der er ledende overlæge på Gentofte Hospital og blandt de 21 afsendere af protestbrevet.

»Hvis en patient ankommer til et mindre hospital og fejler noget gynækologisk eller kirurgisk som eksempel, skal de sandsynligvis flyttes til en akutmodtagelse. Men har de mistet meget blod, kan de måske ikke transporteres i første omgang, men skal først stabiliseres. Der ville det være bedre, hvis patienten kommer på et hospital, hvor der altid er en kirurg tilstede,« siger han.

Faglig vurdering ændrer ikke beslutning

Men på trods af faglige vurderinger, er det stadig den rigtige beslutning at fastholde, at akut syge skal kunne indlægges på Amager og i Gentofte og Glostrup, mener formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K).

»Vi kan se, at 97-98 pct. af patienterne bliver færdigbehandlet på akutklinikkerne. Det er rigtig mange. De mest alvorlige sygdomme og skader skal ikke behandles på akutklinikkerne, men på de store akutmodtagelser,« siger han.

Men I har besluttet, at strukturen skal bevares på akutklinikkerne. Hvis man kommer ind efter et cykelstyrt, skal opereres akut og overflyttes, kan tiden potentielt være afgørende for patientens overlevelse. Hvordan forholder I jer til det?

»Vi skal være knivskarpe på visitationen ved opkald på 112 eller 1813 og i de enkelte ambulancer. Det fungerer rigtig godt i dag, og stort set alle patienter får den rigtige behandling på akutklinikkerne. Der er en meget lille overførsel til de større akutmodtagelser. Jeg synes, det er flotte tal og derfor ikke et reelt problem.«

Undrer det dig ikke, at jeres beslutning får alarmklokkerne til at ringe hos fagfolk?

»Jo, og vi lytter altid til det. Vi har haft argumenterne på bordet, men vi er kommet frem til, at det vægter højest at bevare den nuværende struktur – fordi den er god. Der er ikke nogen grund til at lave om på noget, der fungerer godt.«

Men både læger og Sundhedsstyrelsens anbefaler jo det modsatte?

»Vi ønsker at bevare et nært og trygt sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er god – og kvaliteten ER god. Centralisering er ikke altid løsningen og vejen frem. Jeg køber ikke præmissen om, at alt falder fra hinanden ved at bevare den nuværende struktur.«