Nye målinger i skandalehøjhus: Betonstyrken i søjler er lavere end foreskrevet

Nye undersøgelser viser, at styrken i betonsøjlerne i et højhusbyggeri på Amager er lavere end styrkekravet. Det tyder dermed på, at der ikke kun er problemer med fundamentet under skandalebyggeriet.

Faste Batteri Vej 78, 2300 København S. En anonym henvendelse til Københavns Kommune om byggesjusk i fundamentet under et 23- etagers højhus på Amager har ført til politiefterforskning og beskyldninger om afpresning og forfalskede fakturaer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Det er tilsyneladende ikke kun betonfundamentet under et 23-etagers højhusbyggeri på Bryggens Bastion på Amager, der er præget af byggesjusk. Nye prøver afslører også lavere styrkeværdier end påkrævet i højhusets betonsøjler.

Det viser resultatet af en lang række prøver med en betonhammer på både søjler, vægge og dæk i højhusbyggeriet, som sammen med nye beregninger er blevet sendt fra entreprenørens rådgiver, Norconsult, til Københavns Kommune sidst i september, fremgår det af en aktindsigt ved kommunen.

Sagen udspringer af en henvendelse fra en whistleblower tilbage i februar, som advarede kommunen om groft byggesjusk ved især betonfundamentet under højhuset, men også i de bærende konstruktioner og nabobygninger på grunden ved Njalsgade. De seneste måneder har uvildige undersøgelser afsløret genbrugsbeton, støbeskel og byggerester i højhusfundamentet, som er langt svagere og langt mindre holdbar end foreskrevet.

Nu viser nye prøver, at styrken på nogle af betonsøjlerne i byggeriet også er lavere end foreskrevet. Betonhammerprøver viser, at styrken på betonsøjlerne på cirka halvdelen af højhusbyggeriets etager ligger på 30 til 40 MPa (megapascal). Dermed lever de ikke op til kravet på 50 MPa.

»Denne testmetode giver store usikkerheder, derfor benyttes testen kun til at give et overblik,« skriver Norconsult indledningsvist i konklusionen af betonhammerprøverne, hvorefter det slås fast, at testen generelt viser høje styrker på betonen.

»Søjlerne afviger derimod en del fra kravet på C50,« lyder det i Norconsults rapport til kommunen.

Forsøg på at fastslå byggeriets sikkerhed

Berlingske har uden held forsøgt at få svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen på, hvad der nu sker med de nye prøveresultater og beregninger. Tidligere har forvaltningen oplyst, at samarbejdet med en ekstern rådgiver, Cowi, er blevet forlænget, så oplysningerne kan være sendt videre til vurdering her.

Da Cowi 23. september afleverede rapporten »Faste Batteri II, vurdering af betonundersøgelser i fundament« til Københavns Kommune, var det håbet, at denne rapport kunne fastslå, om højhusbyggeriet er sikkert. En stribe boreprøver og analyser af betonstyrken var dog ikke nok til, at Cowi kunne svare på spørgsmålet. Tværtimod syntes de kun at kalde på yderligere prøver.

Det er derfor, entreprenøren på højhuset, Bach Gruppen, har fået sin rådgiver til at sende yderligere betonprøver og beregninger til Københavns Kommune sidst i september.

En whistleblower advarede i februar om groft byggesjusk i et skandalehøjhus på Amager, men også i to etageejendomme ved siden af. Ejendomsselskabet Heimstaden har meldt ud, at det vil undersøge betonen i etageejendommene, imens flere beboere i Berlingske har fortalt om en stribe af problemer såsom vand i kælderen, revner i vægge og vandskader i flere lejligheder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Mistet certificering og lukket betonværk

Mens Bach Gruppen har haft travlt med at levere dokumentation for højhusbyggeriets sikkerhed, har betonleverandøren til højhusbyggeriet og datterselskabet, BG Beton, set sig nødsaget til at lukke sit betonværk i Nordhavn.

Det oplyste BG Beton i en pressemeddelelse mandag 5. oktober om eftermiddagen, hvor direktør Mikael Nielsen, understregede, at der er kommet ny ledelse i virksomheden siden betonleverancerne til højhuset i 2018, men at BG Beton dette til trods ser lukningen i Nordhavn som »et nødvendigt skridt for at genetablere tilliden til BG Beton«.

Siden har det vist sig, at BG Beton i Nordhavn mistede sin certificering  samme dag – ved middagstid 5. oktober.

Det skrev Jacob Færgemand, dansk direktør for det internationale certificeringsselskab, Bureau Veritas Certification (BVC), i en e-mail til Berlingske sidste uge, og BVC uddybede fredag beslutningen i en pressemeddelelse:

»På baggrund af drøftelser med BG Beton sammenholdt med oplysningerne om de kritisable forhold i forbindelse med leverancerne i 2018 samt ekstraordinært besøg på Nordhavnen, beslutter vi at trække certifikatet tilbage.«

Øget overvågning fra certificeringsselskabet

BVC understreger, at det er BG Betons ansvar at orientere andre kunder, hvis der har været problemer med andre leverancer fra Nordhavn. Øvrige certificeringer fra BVC får BG Beton og moderselskabet Bach Gruppen lov til at beholde:

»Det fremtidige samarbejde er betinget af øget og intensiveret overvågning på de øvrige BVC-certificerede enheder i Bach Gruppen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Det er ikke første gang, at BG Beton mister sin certificering i Nordhavn. Som Ekstra Bladet har beskrevet, skete det også i 2015, hvor det danske certificeringsselskab Dancert helt ekstraordinært trak certificeringen af selskabet tilbage – endda med tilbagevirkende kraft tilbage fra 2013. Få måneder senere gav BVC dem et nyt certifikat.

Berlingske har forsøgt at få et interview med Jacob Færgemand for at høre, om BVC i 2015 gjorde noget særligt for at sikre sig, at BG Beton i Nordhavn levede op til standarden for betonfremstilling, nu hvor betonværket netop havde fået annulleret et certifikat. Og for at høre, hvordan BVC fremover vil føre skærpet tilsyn. Direktøren er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Et særligt betonværk

I pressemeddelelsen fra BVC omtales foruden betonværket i Nordhavn et særligt betonværk ved selve byggegrunden på Njalsgade, Njalsværket. Da whistlebloweren helt tilbage i februar skrev til kommunen, advarede vedkommende om, at netop dette værk ikke kunne producere en særlig stærk beton.

BVC skriver, at det var på besøg ved dette værk i 2017 med henblik på en certificering, men at »certificeringsprocessen blev afbrudt af den daværende ledelse i BG Beton«.

Det har ikke været muligt at få et interview med BG Betons direktør, Mikael Nielsen. Han henviser til direktør i Bach Gruppen, Lene Christensen, der heller ikke har ønsket at stille op til interview, men i en e-mail via et pressebureau skriver:

»Som det fremgår af Bureau Veritas pressemeddelelse, blev certificeringen af Njalsværket afbrudt under den tidligere ledelse i BG Beton. Den pågældende ledelse er ikke længere i BG Beton, og omstændighederne omkring beslutningen er ikke afklaret. For Bach Gruppen er det dog helt afgørende at komme til bunds i de grove svigt, der er sket under den tidligere ledelse i BG Beton, derfor indgår dette også i den igangværende undersøgelse af BG Beton, som endnu ikke er afsluttet.«

Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at kommunen ikke vil lade det standsede højhusbyggeri fortsætte, før det er dokumenteret, at bygningen lever op til gældende sikkerhedskrav.