Nu skal der rettes op på kritisable forhold på bosted i Gentofte

En ny redegørelse fra Gentofte Kommune beskriver en række initiativer, der skal bringe bekymrende forhold om blandt andet ledelsen på bostedet Camillehusene i orden.

Gentofte Kommune og bostedet Camillehusene har udarbejdet en række initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet samt ledelsen på institutionen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Camillehusene må aldrig gå på kompromis med borgernes sikkerhed.«

Det konstaterer Gentofte Kommune i en ny redegørelse efter at have afholdt møder med ledere og medarbejdere i Camillehusene.

Redegørelsen kommer, efter at Berlingske fortalte historien om bostedet, hvor ledelsen i flere tilfælde har forsøgt at trække tiden, da en medarbejder ville ringe 112 i en situation, hvor en dreng var gået i krampe i længere tid uden selv at kunne komme ud af det.

Camillehusene drives af Gentofte Kommune og er et bosted for handicappede børn og unge.

En medarbejder på Camillehusene beskriver i en e-mail til drengens forældre en konkret episode i september 2018, hvordan krampeanfaldet udviklede sig til en situation, hvor en ambulance var nødvendig. Opkaldet til 112 blev dog forsøgt stoppet af en leder på stedet, som bad om at trække tiden, i tilfælde af at drengen selv kom ud af sin krampe.

Angiveligt bekymrede det lederen at skulle undvære en medarbejder, som skulle tage med drengen på hospitalet.

Også en tilsynsrapport fra Socialtilsynet Hovedstaden bekræfter billedet om, »at de (medarbejderne, red.) ved flere lejligheder har oplevet, at tilbuddets ledelse har vurderet barnets behov for indlæggelse ud fra en samlet ressourcebetragtning frem for en konkret vurdering af barnets tilstand.«

Ledelsen skal styrkes og udvikles

Man har set med alvor på den konkrete situation i Gentofte Kommune, og derfor har man nu opstillet en række initiativer, der skal bringe forholdene på Camillehusene i orden. Ifølge Gentofte Kommune begyndte man udarbejdelsen af initiativerne, da man modtog tilsynsrapporter fra både Socialtilsynet Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed i december, der beskrev en række punkter, der langt fra var opfyldt.

»Samlet set er det vores vurdering, at der har været en række kritisable forhold på Camillehusene, og derfor får Camillehusene nu ekstra ledelsesmæssig og sundhedsfaglig støtte,« siger direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune Anders-Peter Østergaard.

I redegørelsen bekræfter man, at der har været behov for endnu mere støtte til institutionen, end hvad man først havde antaget.

Blandt andet vil man sørge for en betydelig og ekstraordinær indsats for hurtigt at sikre, at ledelsen på Camillehusene styrkes og udvikles, samt samarbejdet mellem medarbejderne forbedres. Det skal ske ved blandt andet at rekruttere en ny forstander til institutionen.

Derudover har man vurderet fra kommunens side, at der har været behov for en sundhedsfaglig opprioritering. Man har derfor skærpet opmærksomheden på det medicinske område ved blandt andet at afholde kurser i medicinhåndtering.

Desuden skal der tilknyttes en arbejdsmiljøkonsulent samt en sundhedsfaglig medarbejder, der skal hjælpe og støtte ledelsen med de kommende forandringer, forklarer Anders-Peter Østergaard.

En tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere kritiseret den manglende oplæring af medarbejdere i medicinhåndtering.

»Ingen på Camillehusene må være i tvivl om det værdigrundlag, vi står på i Gentofte Kommune. Nemlig at børnene og de unges trivsel og sikkerhed altid kommer før vagtplaner og økonomi,« siger Anders-Peter Østergaard.

Redegørelsen er sendt til Gentofte Kommunes børneudvalg og skal behandles på et møde i udvalget i begyndelsen af februar.