Københavns Kommune kan spare 75 mio. kr. på at tømme skraldespande og feje cykelstier mere effektivt

Der er store besparelser at hente i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, hvis den bliver mere effektiv, viser ny rapport.

Arkivfoto. Renholdelsen af København er ikke så effektiv, som den kunne være, konkluderer ny rapport, som har fundet effektivitetsbesparelser i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning for 75 mio. kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarke Bo Olsen

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er på nogle områder så ineffektiv, at kommunen kan spare 75,5 mio. kr. årligt ved at effektivisere.

Det er en af hovedkonklusionerne i første del af en budgetanalyse, som revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young har leveret til kommunen efter ønske fra et flertal i Borgerrepræsentationen.

Analysen ser nærmere på omkostningseffektiviteten i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning og når frem til, at halvdelen af forvaltningens bevilling på 815,7 mio. kr. vurderes at have en lav eller meget lav omkostningseffektivitet.

Eller sagt på letforståeligt sprog: Forvaltningen får ikke det for pengene, man kunne forvente.

Ifølge Ernst & Young er der således et effektiviseringspotentiale på 75,5 mio. kr. svarende til 9,3 pct. af den samlede bevillings størrelse, og det er især på vedligeholdelse og drift af Københavns grønne områder, at der ifølge budgetanalysen er penge at hente.

Grøn drift og pleje fik således bevilliget 125,4 mio kr. i 2017, men på det konkrete område vurderer Ernst & Young, at der er et effektiviseringspotentiale på 48 mio. kr.

Derudover er det især tømning af affaldskurve, men også renhold af veje, cykelstier og pladser samt pleje af kirkegårde og renhold af ikkebemandede toiletter i kommunen, som ifølge Ernst & Young kan effektiviseres med besparelser til følge.

Det fremgår af rapporten, at de ønskede effektiviseringer kan opnås ved blandt andet at udnytte medarbejder-ressourcerne bedre i forhold til mødetider og pauser, kortlægge og optimere ruter og harmonisere serviceniveauet på tværs af kommunen.

Samtidig peges der på muligheden for at konkurrenceudsætte områder.

Gruppeformanden for de Konservative i København, Jakob Næsager, er »ekstremt skuffet« over effektivitetsniveauet i forvaltningen:

»Vi har længe haft fokus på, hvordan vi kan øge renholdelsesintensiteten i København, fordi vi synes, at det er en ekstremt beskidt by, og så viser det sig, at vi nogle steder kunne have fået rigtig meget mere for de samme penge,« siger Jakob Næsager, som mener, at der er »fejlet big time«.

Står det til ham, bør man politisk beslutte at konkurrenceudsætte alle Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver med lav omkostningseffektivitet, så københavnerne får mest service for skattekronerne.

»Vi kan jo ikke lægge en opgave i forvaltningen, når den løses så ineffektivt, at selv bedre ruteplanlægning og styring af pauserne kan give en så stor effektivisering,« siger han.

Liberal Alliances gruppeformand i København, Alex Vanopslagh, er enig i, at private nu skal have lov at byde ind på opgaven:

»Jeg bliver bekræftet i alle mine liberale fordomme om, at når man har en stor kommune og en offentlig sektor, som ikke er særligt konkurrenceudsat, så vil der automatisk opstå mangel på effektivitet, og derfor ser jeg hellere, at man konkurrenceudsætter området,« siger han.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser imidlertid ingen grund til at fjerne opgaverne fra sin forvaltning. I stedet hæfter hun sig ved, at Ernst & Young på halvdelen af forvaltningens områder slet ikke fandt et effektiviseringspotentiale.

Derudover påpeger hun, at noget af den fundne effektivitet kræver teknologiske løsninger, som ikke eksisterer endnu. Blandt andet skraldespande, som selv kan oplyse, hvornår de er fyldt og skal tømmes.

»Det lyder klassisk liberalt, at et privat firma kan løfte alle opgaver bedre, men det synes jeg ikke, rapporten viser. Den viser tværtimod, at forvaltningen på rigtig mange punkter er meget effektiv, og jeg tror ikke, at man kan lukke konsulenter ind i nogle organisationer, uden at de finder ting, der kan blive mere effektive,« siger borgmesteren, hvis parti derfor vil stemme for at arbejde videre med de mange effektiviseringsforslag, men holde alle opgaver på forvaltningens hænder.

Sagen skal behandles på mandag.