Københavns Kommune standser højhusbyggeri på Amager

Nye oplysninger fra eksterne konsulenter får nu Københavns Kommune til at standse højhusbyggeriet på Amager, hvor der er afsløret svagt genbrugsbeton i fundamentet.

Der er mistanke om svindel med betonfundamentet under et nyt 23 etagershøjhus på Faste Batteri Vej 78 på Amager. Mens Københavns Politi efterforsker sagen, undersøger Teknologisk Institut betonens styrke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

For godt et halvt år siden henvendte en whistleblower sig til Københavns Kommune med en advarsel om groft byggesjusk i fundamentet under et 23-etagers højhus på Bryggens Bastion på Amager.

Nu har entreprenøren, Bach Gruppen, fået besked på omgående at standse byggeriet, oplyser Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i en pressemeddelelse.

»Vi har sendt en standsningsmeddelelse til Bach Gruppen i dag og krævet yderligere dokumentation,« udtaler Rikke Sønderriis, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, i meddelelsen.

Kommunen har ikke fundet nogen »konkrete forhold, der udgør en akut fare« for bygningen, men meldingen kommer på grund af mangelfulde beregninger fra Bach Gruppen.

Ufuldstændige beregninger

De seneste uger har prøver fra Teknologisk Institut vist, at betonfundamentet under højhuset er langt svagere og mindre holdbart end foreskrevet, og der er blandt andet fundet rester af teglsten og plastik i betonen. Prøverne er løbende blevet sendt til Bach Gruppen, som har sendt nye beregninger af bygningens statik tilbage til kommunen. Beregninger, der handler om forskellige kræfters påvirkning på bygningskonstruktionen.

Prøverne fra Teknologisk Institut samt beregningerne fra Bach Gruppen har kommunen så sendt videre til to eksterne rådgivere for at få deres vurderingen af sagen. I en foreløbig konklusion oplyser de til kommunen, at de ikke er tilfredse med Bach Gruppens beregninger.

»Vores eksterne rådgivere har peget på, at beregningerne af bygningens statik er ufuldstændige og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de udfordringer med bundpladen, som betonprøverne har vist. Derfor har vi i dag standset byggeriet,« udtaler Rikke Sønderriis i pressemeddelelsen.

I et internt notat til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget fremgår det, at Bach Gruppens beregninger ikke tager hensyn til »forskydningsstyrke i bundpladen, elevatorhul i bundpladen, revner i bundpladen og risikoen for en forøgelse af disse ved svind i betonen samt formodede støbeskel«.

Teknologisk Instituts undersøgelser har i nogle tilfælde vist op til fem støbeskel i én borekerne.

Flere undersøgelser

Beskeden om standsningspåbuddet kommer, efter Berlingske og flere medier torsdag kunne fortælle, at kommunen ville lade byggeriet fortsætte, men dog ønskede nye kikkertundersøgelser af betonpladen via borehullerne.

Men siden er de eksterne konsulenter blevet opmærksomme på manglerne i Bach Gruppens beregninger, og Københavns Kommune har nu bedt entreprenøren om nye.

De eksterne konsulenter anbefaler desuden undersøgelse af noget af det øvrige betonarbejde i højhuset, viser det nye notat til Teknik- og Miljøudvalget.

Og det kan være en god ide ifølge whistleblowerens første henvendelse til kommunen fra februar, hvor der står, at den svage beton ikke kun er brugt til bundpladen, men også til »alle de bærende betonkonstruktioner« i højhuset, som det fremgår af en aktindsigt ved kommunen.

Områdechefen i Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at der sandsynligvis også skal ses nærmere på de andre bygninger på grunden, der også er opført af Bach Gruppen. Her indgår to ejendomme, som det svenske ejendomsselskab Heimstaden har overtaget og nu udlejer.

»Når vi kender resultatet af de eksterne vurderinger, tager vi stilling til, hvad der skal ske i forhold til Bach Gruppens andre bygninger i området. Vi forventer dog at se på de andre bygninger,« siger Rikke Sønderriis ifølge pressemeddelelsen.