Det summer af liv i Københavns nye blomsterhave

Sur, sur, sur flyver mange forskellige små bier omkring på en københavnsk blomstermark. Langt flere arter, end biologer havde ventet at finde derude på Amager.

Blomstermarken ved Selinevej på Amager. Fold sammen
Læs mere
Foto: Køenahvans Kommune

Der er mange mærkelige skabninger ude på Amager.

Tag nu bare den sjældne tornbi eller en plettet panserbi. Den første bygger rede i tomme sneglehuse, den anden lægger sine æg i andre biers reder, hvor dens larver senere opfører sig som gøgeunger.

De to bier er blot nogle af de i alt 31 bier, heraf fire sjældne og resten mere eller mindre almindelige, der sidste år blev fundet på et blomstrende område på Amager ved Selinevej – ikke langt fra motorvejsbroen over Kalveboderne, hvor Københavns Kommune er i færd med at anlægge en såkaldt byskov.

Det blomstrende område er blevet et yndet udflugtsmål for københavnere. Her kan de tage på sommerudflugt og plukke såede eller naturligt forekommende blomster som røde valmuer, orange morgenfruer, hvide margueritter og blå kornblomster.

Københavns Kommune begyndte at beplante området i 2017, og optællingen af bier blev på vegne af kommunen sidste år foretaget af forskere fra Københavns Universitet.

Ifølge en af forskerne bag optællingen, biolog og ph.d.-studerende Hjalte Ro-Poulsen, bidrager de mange blomster i høj grad til, at bierne trives i byskoven. De giver nemlig bierne mad på bordet.

Hemmeligheden bag biernes succes er dog i højere grad den stejle, sydøstvendte og solbeskinnede skrænt langs det blomstrende område. Her elsker jordboende bier at hænge ud og bygge bo. Især hvis der også er krat og bare pletter hist og pist.

Det gælder også tornbien, der ikke alene har en speciel yngleadfærd, men også er sjælden.

»Det var meget overraskende at finde den,« siger Hjalte Ro-Poulsen om tornbien.

Tornbien er »kun registreret en håndfuld gange i landet«, som han siger. Den blev set for første gang i Danmark i 2008, og den er indtil nu ikke kendt fra andre steder på det østlige og nordlige Sjælland.

Det specielle ved denne bi er, at den anvender tomme sneglehuse som rede, og sidste år fandt Hjalte Ro-Poulsen da også flere tomme sneglehuse på skrænten.

Altså kan tornbien have hængt ud på Amager i længere tid.

»Der er unikke forhold på skrænten, men engen er bestemt også en hjælp for bierne,« siger han.

Ifølge Hjalte Ro-Poulsen kan der sagtens være endnu flere arter end de 31, der blev set sidste år. Nogle er måske ikke blevet set endnu, mens andre kan komme til fra Amager Fælled og Kalvebod Fælled.

Den almindelige honningbi kender de fleste. Men der er masser af andre biarter herhjemme. Bl.a. 30 forskellige humlebier, godt 50 arter af jordbier og omkring 30 vejbiarter.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Biolog i Danmarks Naturfredningsforening Therese Nissen glæder sig over, at 31 af de 288 registrerede arter af bier i Danmark er fundet på det blomstrende område.

Dog burde der være registreret endnu en art ude på blomstermarken, fortæller Therese Nissen. En af de 31 bier, der blev fundet sidste år, er således kleptoparasitisk og lever akkurat som førnævnte plettede panserbi ved at lade sit afkom snylte på andre biers afkom.

»Sådan en bi vil jo kun være der, hvis dens vært er der. Man kender værten, man har bare ikke fundet den,« fortæller biologen.

Blomstermarken vidner ifølge Therese Nissen om, at det »altid kan betale sig« at lade naturen blomstre til gavn for såvel bier som alle mulige andre småkræ. Men, understreger hun, der skal også være de rette rede- og ynglesteder til insekterne:

»Tag nu tornbien, som ikke flyver særligt langt – måske 50 eller 100 meter – så alt, hvad den har behov for af blomster, nektar, pollen og levested, skal alt sammen være inden for et forholdsvis lille område.«