Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Tænd for DR og få hjælp til de rigtige holdninger

Eva Agnete Selsing Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bigum

Holdningshjælp fra DR

Eva Selsing

Har De også problemer med at indtage de rette, humanistiske holdninger i forhold til islam og indvandring? Så er De endt i det rette land, hvor licensen inddrives over skatten, og hjælpen til at komme over i den korrekte, politiske anskuelse altid er ved hånden. Således kører der for tiden et DR-webprogram om en muslimsk dame, Meryem, som ikke vil tage niqabben af, selv om det såkaldte maskeringsforbud er trådt i kraft.

Her kan de fordomsfulde seere bevidne, at der er tale om en såre almindelig, dansk kvinde, som bare har valgt en lidt anderledes hovedbeklædning. I en hyldestartikel om programmet husker DRs journalist endda at lade denne Meryem sammenligne sig selv med den amerikanske borgerrettighedsaktivist Rosa Parks. Ligheden mellem de to vil ganske rigtigt ingen ende tage.

Det er slet ikke så slemt, og hvis I bare slipper jeres højrepopulistiske hang til empiri om følgerne af islams fremvækst, så vil I opdage, at der slet ikke er noget problem. Tak til DR.

Konsekvens eftersøges

Lars Møller

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) savner konsekvens og resoluthed over for elever, der begår vold mod lærere og andre børn i skoletiden. Ministeren opfordrer til, at skolerne sætter hårdere ind over for de unge voldsmænd. Danmarks lærerforening mener, at det skyldes, at man har inkluderet for mange børn i den almindelige folkeskole.

Ministeren mener, at børnene fortsat skal inkluderes i skolen, men ikke nødvendigvis i klassen. Groft sagt spørger nu, om inklusionen er på vej ud? Groft sagt skal også stilfærdigt erindre om den leder af et flygtningecenter, der udviste konsekvens og resoluthed. Selv om han blev frikendt, dømte en folkedomstol bestående af TV 2, Information og håndgangne personer ham, så han blev fyret. Er det, det ministeren mener?

Paradis på jord

Hans Hauge

Foto: Claus Bigum.

Nogle professionelle religiøse mænd og en enkelt kvinde har opfundet noget, de kalder Resam, det står for religion og samfund. De medvirkende er imamer, en biskop, nogle missionsfolk og frikirkefolk, men Jehovas Vidner og mormoner har de ikke taget med. De vil mødes og drikke kaffe og diskutere i et forum.

Resam vil gøre brug af religion i det offentlige rum. De mener – fejlagtigt – at mennesker altid har været religiøse, og at religion er en »værdi« eller en merværdi, som »videnskaben« ikke har. De vil skabe en bedre verden. Det lyder rart. Den skal bygge på »kærlighed, glæde, respekt og tryghed«. Har man hørt magen? Paradis på jord? Det er religiøst, men det er fandeme ukristeligt. De skulle bades i evangeliets syrebad alle sammen.