Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Måske skal de Radikale skifte navn til Sexistisk Folkeparti

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Sexistisk Folkeparti

Peter Nedergaard

KVINFO har undersøgt sexismen i Det Radikale Venstre. Nu ligger resultaterne klar. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at lidt over en tredjedel af alle ansatte og praktikanter, tidligere ansatte og praktikanter, folkevalgte og aktive medlemmer af partiet, der har besvaret spørgeskemaet, har oplevet mindst ét af de konkrete eksempler på sexisme, der spørges til. Eksemplerne drejer sig blandt andet om forskelsbehandling mellem mænd og kvinder i partiet over nedladende vittigheder og til uønskede, fysiske berøringer og seksuel tvang. Undersøgelsen viser også, at 29 procent af dem, der har anmeldt deres sag, ikke er tilfredse med måden, partiet har håndteret sagerne på.

Nu forstår Groft sagt, hvorfor Sofie Carsten Nielsen tav om Morten Østergaards sexkrænkelser, selv om hun kendte til dem. De var jo næsten mere reglen end undtagelsen i partiet.

Jarl Cordua. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Uffe hin Statskonforme

Jarl Cordua

Kan de huske Uffe Elbæk? Det var jo ham med spræl, nytænkning og gang i gaden! Et sandt alternativ til statskonformiteten som omfavnede ud-af-boksen-tænkning og privat iværksættertrang fri for regeltyranniets snerrende bånd. Elbæk var engang også rektor for den såkaldte Kaospilot-uddannelse i Århus, hvor man uddannede avancerede projektledere – langt væk fra den sædvanlige uddannelsestænkning. Men så kom han i Folketinget!

Nu har de borgerlige og de Radikale fundet sammen om at oprette en alternativ privat skolelæreruddannelse, der formentlig vil udkonkurrere det sædvanlige statslige lærertilbud. Det forslag burde da nok få opbakning fra den gamle kaospilot. Ikke just. Til Politiken tordner en paf Elbæk mod beslutningen, for der er jo ingen plan og ingen organisering: »Det er beskæmmende, at man kan træffe så vidtgående en beslutning på så tyndt et grundlag.«

Groft sagt erindrer sig ordsproget, at da Fanden blev gammel, gik han i kloster. Og kedelig og statskonform, kunne man tilføje.