I Madrid tager coronavirus et liv hvert 13. minut – hvorfor dør så mange i Spanien?

Spanien er nu det land i verden, hvor antallet af dødsofre for coronavirussen vokser hurtigst. Forklaringen på den høje dødelighed er blandt andet, at ældresektoren er blevet svigtet.