Fejlramte boligejere står til kæmpe skattesmæk

Lige nu tegner det til, at mindst 1.200 boligejere står til en efterbetaling af ti års ejendomsskat, som ved en fejl ikke er blevet opkrævet. At stoppe det kræver en lovændring, som skatteministeren ikke har flertal for.

Foreløbig er Skat nødt til at følge loven og opkræve boligejere, der ved en fejl ikke har betalt ejendomsskat, ti års skat bagud. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

De mindst 1.200 ejerboliger i landet, der ved en fejl ikke er opkrævet skat, står til at blive opkrævet skatten ti år tilbage – og ikke de tre år, som  skatteminister Karsten Lauritzen (V) har lagt op til over for Berlingske.

I en pressemeddelelse sent fredag skriver ministeriet, at sagen er blevet forhandlet med de øvrige partier i forligskredsen bag rekonstruktionen af hele skattevæsenet, der har været ramt af talrige skandaler og fejl over de seneste år.

Og forligskredsens partier er ikke indstillet på at ændre reglerne, der ifølge Kammeradvokatens vurdering tilsiger, at de manglende skatter kan opkræves for ti år tilbage i tiden.

»Kammeradvokaten har vurderet, at der efter gældende regler skal opkræves skat op til ti år tilbage,« slår ministeriet fast i meddelelsen.

Karsten Lauritzen har tilsyneladende forsøgt at få flertal for at ændre de generelle regler på området, så man ikke kan efteropkræve ti år tilbage.

»Der skal ikke gøres forskel på boligejere. Omvendt mener jeg heller ikke, at almindelige borgere skal efteropkræves et årtis boligskat, når det er myndighederne, der har lavet fejl. Vi har drøftet sagen i forligskredsen, og jeg oplever en anerkendelse af, at her er et problem, vi skal have løst. Men vi er ikke nået til enighed om ændring af reglerne endnu,« skriver han i meddelelsen.

Hans ministerium arbejder videre med at finde andre løsninger, men indtil da skal der forvaltes efter de gældende regler – også selv om politikerne måske senere vedtager noget andet. Det betyder, at Skatteforvaltningen efter de gældende regler retter fejlene for de pågældende boligejere, der ikke har betalt ejendomsværdiskat af deres ejendomme.

Ifølge Berlingskes oplysninger har det ikke skortet på advarsler om de skattefrie huse blandt andet tilbage i sommeren 2015, hvor Furesø Kommune skrev til vurderingsmyndigheden hos Skat, fordi man i kommunen havde opdaget to specifikke ejendomme, »der bliver opkrævet 0,0 kr. i ejendomsskat, da deres grundskatteloft er sat til 0,0 kr.«, som det hedder i sagsakterne.

»Det må være en fejl, Skat har foretaget. I bedes derfor rette op på denne fejl snarest, sådan kommunen kan opkræve ejendomsskat,« sluttede henvendelsen fra juli 2015.

Skats Ejendomsvurdering takkede 23. juli for henvendelsen fra kommunen i et to linjer langt svar: »Vi ser på sagen,« hed det blandt andet.

Også en lokal ejendomsmægler henvendte sig til kommunen i forbindelse med et salg af en af de to boliger og »er bekymret over, at der ikke er opkrævet ejendomsskat i de seneste ti år,« fremgår det af et notat fra 30. oktober 2015.

Ifølge Vurderingsstyrelsen skal fejlene findes i det nu hedengangne Skat, ligesom de knytter sig til det gamle og fejlbehæftede vurderingssystem. Det skyldes eksempelvis, at ejendoms- eller grundværdien er registreret til nul kroner, eller at ejendommene er vurderet som tilhørende ubeboede grunde, selv om der altså ligger et færdigt hus på grunden.

De skattefrie ejendomme er et hjørne af et kuldsejlet vurderingssystem, som Skat netop i år er ved at være klar med en afløser for. Sammenbruddet havde i en årrække været en offentligt kendt hemmelighed blandt boligejere, der kunne se, at den offentlige vurdering af deres egen bolig var meget langt fra virkeligheden.

Men hammeren faldt først i fuld offentlighed, efter at Rigsrevisionen i en rapport i 2013 slog fast, at 41 procent af ejendomsvurderingerne på parcelhuse i 2011 var for høje, mens 34 procent af vurderingerne var for lave. Altså et voldsomt stort antal fejlvurderede ejendomme.

Samtidig har de galopperende priser på ejerlejligheder i især København og i Aarhus gjort det klart, at lejligheders ejere betaler en meget lav grundskyld i forhold til lejlighedernes samlede værdi og i forhold til huse af samme værdi.

Karsten Lauritzens samlede plan for at genoprette Skat blev lanceret i 2016, og den udmønter sig i år i de første prøver på nye ejendomsvurderinger, hvorefter hele ejendomsmarkedet til næste år forsynes med nye vurderinger. De skal ramme mere plet blandt andet ved hjælp af en udstrakt brug af data, ligesom sammenlignelige boliger skal være med til at sikre en mere præcis vurdering af de 2,7 mio. danske ejerboliger.