De mere risikable flekslån hitter mest nord for København

Det giver god mening, at boligejere med de dyreste boliger går efter de mest risikable realkreditlån med variabel rente, mener boligøkonomer, der ikke er bekymrede for det forhold.

Andelen af flekslån er størst i de dele af landet, hvor boligpriserne er højest. Det gælder blandt andet i Hellerup, som er en del af Gentofte Kommune nord for København. I Gentofte Kommune er omkring 70 pct. af boliglånene med variabel rente. Arkivfoto: Sofie Mathiassen  Fold sammen
Læs mere

Hvis man køber en dyr ejerbolig, kan det være rart med et flekslån til at finansiere en del af købet. På den måde kan økonomien nemmere komme til at hænge sammen. Sådan synes parolen at være blandt mange tusinde danske boligejere.

Nye tal fra Danmarks Nationalbank viser, at i de kommuner af landet, hvor boligpriserne er højest, er andelen af fastforrentede lån mindst. Det drejer sig i høj grad om kommunerne i og omkring hovedstaden.

Hørsholm, Gentofte og Rudersdal kommuner nord for København er de tre kommuner med den højeste andel af lån med variabel rente og derved også den med den mindste andel af fastforrentede lån. I Hørsholm er 62 pct. af boliglånene med variabel rente. For Gentofte og Rudersdal drejer det sig om henholdsvis 69,4 pct. og 65,5 pct.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen har regnet på tallene fra Nationalbanken. Hun fremhæver, at der generelt er en tendens til, at andelen af fastforrentede lån er lavest på steder med de højeste boligpriser.

»Det hænger blandt andet sammen med, at jo mere du skal låne, desto mere betyder det for dit rådighedsbeløb, hvilken rentebinding du vælger. I de områder går folk efter den lavest mulige ydelse, og der er renten afgørende,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

»Det er dog også i områder, hvor folk typisk har en mere robust økonomi med højere indkomster. De er derfor mindre sårbare over for stigende renter og kan bedre bære risikoen ved et variabelt forrentet lån,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Chefanalytiker Jeppe Borre fra Totalkredit har heller ingen betænkeligheder ved, at variabelt forrentede lån er mest udbredte i områderne med de højeste boligpriser.

»Når vi ser på områder med højere andel af flekslån og afdragsfrihed, er friværdierne også steget mest i de områder. Man har en højere boligformue, hvilket giver en anden robusthed over for stigende renter og faldende priser,« siger han.

Ikke kun ydelsen

Ifølge Totalkredits egne tal vinder de fastforrentede lån også frem i disse områder.

»Men der er i forvejen en stor andel af variabelt forrentede lån. Det er heller ikke et problem, hvis man som boligejer er klar over og accepterer risikoen for, at renten stiger, og man i øvrigt har en sund økonomi, der tillader det. Vi har jo også været vidne til i mange år, at variabel rente har været billigst målt på ydelserne, og der er ikke tegn på, at renten stiger,« siger han.

Men når man skal kigge efter den billigste og bedste realkreditløsning, skal man ifølge Jeppe Borre ikke kun kigge på ydelsen.

»De boligejere, der har set den variable rente falde, bør ikke se på dem med variabelt forrentede lån med misundelse, for man havde ikke fået den nattesøvn, de nu har fået, hvis de havde valgt dem. Det er ikke kun de bløde værdier, der tæller. Man skal forholde sig til, hvordan man har det med risiko,« siger han.

Jeppe Borre har i øvrigt den oplevelse, at der er kommet øget fokus på hele økonomien i husholdningerne og sammenhængen mellem opsparingsformer og lån.

»Der er ikke en præcis og rigtig måde at gøre det på - det kommer an på villighed til risiko, flytteovervejelser osv. Men jeg har indtryk af, at der er øget fokus på den bredere sammenhæng mellem elementerne i hele økonomien,« siger han.

Godt tidspunkt

I tallene fra Nationalbanken kan man se, at andelen af fastforrentede lån er stigende over hele landet. Men også her gælder, at andelen stiger mindst i de egne af landet, hvor boligerne er dyrest.

Chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

»Når vi ser på områder med højere andel af flekslån og afdragsfrihed, så er friværdierne også steget mest i de områder.«


Direktør, cand. polit. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter kalder det logisk, at boligejere med de dyreste boliger går efter den lavest mulige rente.

»Man skal ikke være bekymret. Det er logisk, at boligejere i områder med høje boligpriser ønsker at bruge den variable rente til at forbedre deres likviditet. Men de er jo godkendt af deres banker, og så burde der ikke være nogen ko på isen. Det er lidt som om, man stirrer sig blind på risikoen for en stigning i renten på fire til fem procentpoint. Men er det farligt, eller er det en lang periode med et lavinflationssamfund, vi skal være bekymrede over?« spørger han.

Uafhængig økonomisk rådgiver Marianne Thørs fra Confida mener, at det er et ganske godt tidspunkt for de danske boligejere at omlægge til lån med fast rente, netop fordi renten er uhyre lav.

»Hvis du tilmed kan vælge, at de inderste 60 pct. er uden afdrag for at bruge besparelsen til at afvikle de yderste 20 pct. af gælden ekstra hurtigt, giver det en god besparelse på den lange bane. Bidragssatsen på gælden fra 60 pct. til 80 pct. er ganske høj. Bidragssatsen fastsættes i de fleste kreditforeninger ved lånets udbetaling og fastholdes, også selv om du nedbetaler lånet til under 60 pct. Så i det lange løb betaler du alt for meget, hvis du ikke ændrer lånet undervejs,« siger Marianne Thørs.

»Et fastforrentet lån har tilmed den ekstra fordel, at når renten stiger, har du mulighed for at lægge lånet om og skattefrit få en mindre restgæld,« siger Marianne Thørs.