ATP har tabt milliarder i udlandet

Danmarks helt store pengekasse, pensionskassen ATP, er for første gang i mange gået ud af et år med et negativt investeringsafkast efter et særdeles hårdt 2018.

Pensionskassen ATP præsenterer torsdag morgen regnskabstallene efter et udfordrende år på de finansielle markeder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

ATP måtte for første gang i mange år opleve et minus på afkastet. Mere præcist har landets store pensionskasse tabt 3,7 mia. kr. i løbet af 2018 på alverdens investeringsmarkeder. Det giver et negativt afkast på 3,2 pct. af pensionskassens såkaldte bonuspotentiale.

Det gik ellers godt med særligt stats- og realkreditobligationer samt illikvide investeringer, der bidrog positivt til afkastet. Førstnævnte føjede 3,6 mia. kr. til afkastet i løbet af året, mens unoterede aktier bidrog med tre mia. kr. Fast ejendom og infrastruktur gav yderligere hhv. 2,7 mia. kr. og 2,1 mia. kr.

Derimod gjorde den store finansielle uro på de globale markeder ondt på pensionskæmpen. Investeringer i børsnoterede udenlandske aktier bidrog negativt til afkastet.

»Efter flere år med stabile, positive afkast var finansmarkederne, særligt i slutningen af 2018, præget af kursfald på de globale aktiemarkeder og rentestigninger i USA. Vi har de senere år fået meget afkast på forskud. Derfor har det været ventet, at de høje afkast ikke kunne fortsætte, hverken for os eller andre i branchen, hvilket 2018 meget klart illustrerer,« siger konstitueret direktør Bo Foged i regnskabsmeddelelsen og tilføjer:

»Med vores lange investe­ringshorisont og balancerede tilgang til risiko har vi dog et godt grundlag for at realværdisikre medlemmernes pensi­oner, om end vi forventer, at afkastene bliver moderate de kommende år.«

Globale aktiemarkeder gjorde ondt

ATP havde ellers et plus på 6,9 mia. kr. efter årets første ni måneder, så afslutningen af året, hvor både oktober og december var præget af heftige aktiefald, har givet store minusser i porteføljen. De børsnoterede udenlandske aktier gav samlet et underskud på 6,6 mia. kr., mens de danske børsnoterede aktier gav underskud på 2,6 mia. kr.

Det er en markant ændring fra tidligere år. I 2017 fik ATP således et investeringsplus på 24,5 mia. kr., mens man i 2016 og 2015 opnåede hhv. 12,5 mia. kr. og 13,5 mia. kr.

ATP skal udbetale pension til danskere langt ud i fremtiden, og beskytter pensionsgarantierne til medlemmerne ved at foretage en afdækning af renterisikoen. Med den kan pensionskassen sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. I 2018 gav afdækningen samlet et negativt resultat på 3,1 mia. kr.

Langt fra målet

Det betyder sammen med det negative investeringsafkast, at der er et stykke op til målsætningerne. ATPs langsigtede resultatmål ligger på 11 pct. af bonuspotentialet efter omkostninger og skat, og det ville i 2018 svare til 12,9 mia. kr.

»Det er en absolut målsætning, der skal opnås på lang sigt og er isoleret for 2018 - med et negativt resultat af investering og afdækning på 6,8 mia. kr. - ikke opnået,« skriver pensionskassen.

ATPs bundlinje før opdatering af medlemmernes levetid lander på -5,5 mia. kr. mod et plus på 24,7 mia. kr. året før.

ATPs samlede formue er dog steget fra 776 mia. kr. til 785 mia. kr. i løbet af det hårde kvartal. Den udvikling har været positiv i mange år. I 2014 lå formuen således på 704 mia. kr.