Vi lever længere, men siden 2010 er ældres helbred ikke blevet bedre

Ifølge ny rapport fra Sundhedsstyrelsen bliver en stor gruppe ældre ikke sundere, når de lever længere. I stedet lever de bare længere med deres sygdomme. Der skal mere forebyggelse til, mener Sundhedsstyrelsen, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby læser rapporten anderledes.

Motion er vigtig for en sund alderdom. Her træner Roskilde Ældre Motion i Roskilde Kongrescenter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Levealderen stiger, og det burde der ikke være noget dårligt at sige om. Men i en velfærdsstat med offentlig pleje og offentligt sundhedsvæsen giver det visse økonomiske udfordringer, at en femtedel af befolkningen er over 65 år gamle, og udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden. I 2050 vil en fjerdedel af danskerne være over 65 år gamle, og hvis det blot betød, at vi blev syge i en højere alder, ville problemet være til at håndtere.

Men sådan forholder det sig ikke, ifølge Sundhedsstyrelsen. Siden 2010 er ældres helbred og trivsel ikke blevet bedre, selv om den gennemsnitlige levealder er stiger støt.

»Folk bliver ældre, og når vi ser på funktionsniveau og helbred, ser det ikke ud til, at det er blevet bedre, sådan som vi ellers havde håbet på. Det kunne tyde på, at en gruppe ældre er skrantende i længere tid,« siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

»Både for samfundsøkonomien og det enkelte menneske ville det være mere ideelt, hvis den her gruppe ældre havde et højere funktionsniveau og var mindre pleje- og behandlingskrævende,« siger Niels Sandø.

Rapporten peger på forebyggende indsats som nøglen til et bedre helbred for en gruppe af 20 pct. af borgerne over 65 år. Denne gruppe ved ifølge rapporten godt, hvad sund livsstil er, men formår af forskellige årsager ikke at efterleve det.

»Det handler især om fysisk aktivitet. Det giver både bedre fysisk og psykisk helbred. Det betyder meget at kunne krydse en fodgængerovergang og besøge familie og venner,« siger Niels Sandø.

»Men det handler også om rygning, overvægt og i høj grad alkohol. Vi kan se, at den her gruppe drikker mere end 14 genstande om ugen. Man begynder måske med at forkæle sig selv, og langsomt bliver det en vane. Alkohol er usundt, uanset hvor gammel du er, men det betyder noget, hvis du skærer ned, ligesom det betyder noget for ældre at holde op med at ryge,« forklarer enhedschefen for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen.

Endnu en opgave til kommunerne

I det offentlige velfærdssamfund ligger forebyggelsesindsatsen i kommunerne, og det fremgår også af regeringens sundhedsreform, at kommunerne skal varetage opgaven i fremtiden.

Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen

»Hver gang, der bliver skåret på hjemmepleje, er argumentet, at de ældre er blevet sundere. Det er de så ikke, så hvad er der blevet af de ældre, som har oplevet nedskæring i hjemmeplejen?«


Men Ældre Sagen, der er en privat forening, som blandt andet organiserer motion og sociale arrangementer for 850.000 medlemmer, har ikke den store tiltro til de 98 kommuners forskellige måder at løse opgaven på.

»Vi ser det også som et ressourcespørgsmål. Det er efterhånden en tung rygsæk af opgaver, som kommunerne skal slæbe rundt på, og de er presset økonomisk. Siden 2007 har de fået flere og flere opgaver, og der følger sjældent penge med,« siger seniorkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs.

»Når vi ser Sundhedsstyrelsens rapport bliver vi bekymrede. Hver gang, der bliver skåret på hjemmepleje, er argumentet, at de ældre er blevet sundere. Det er de så ikke, så hvad er der blevet af de ældre, som har oplevet nedskæring i hjemmeplejen?« spørger han.

»Når vi ser på dansk økonomi, så er den ifølge vismændene solid, så det er ved at være på tide, at der følger penge med, når kommunerne får flere opgaver,« siger Per Tostenæs.

Ulighed slår igennem helbredsmæssigt

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, var sundheds- og forebyggelsesminister, da regeringen i 2012 lancerede en række forebyggelsespakker i samarbejde med kommunerne, men hun erkender, at der skal mere til.

»En valgperiode er overhovedet ikke nok til at rykke noget. Jeg ville gerne have haft mere tid og en stærkere økonomi. Jeg var minister i en periode med økonomisk krise,« siger Astrid Krag, som ser Sundhedsstyrelsens rapport som et argument for socialdemokraternes seneste udspil om differentieret pension, for rapporten viser, at der er ulighed i de ældres helbredstilstand.

Imens en gruppe ældre ikke oplever nogen bedring i deres helbred, nyder en stor gruppe et godt liv.

»Den her ulighed i sundheden gør, at vi bør se på den differentierede tilbagetrækning, for det gælder vel om, at man har så mange sunde og raske dage på jorden som muligt,« siger Astrid Krag og henviser til Socialdemokratiets nylige pensionsudspil.

Men rapporten peger netop på livsstil og ikke nedslidning som årsag til dårligt helbred?

»Tingene hænger sammen. Har du et hårdt og slidsomt arbejdsliv, hvor du i sidste ende er nedslidt, så er der også mindre overskud til at efterleve de officielle anbefalinger til kost, alkohol, rygning og motion. Det fremgår jo af rapporten, at mange af de her ældre gerne vil gøre noget, men ikke formår det. Så vi skal både sikre en diffentieret tilbagetrækning og styrke den forebyggende indsats, så flere kan få mere livskvalitet i deres sidste år,« siger Astrid Krag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby skriver i en e-mail til Berlingske, at det netop er pointen med regeringens sundhedsreform, at der skal være større sammenhæng mellem de forskellige indsatser for ældres sundhed. Samtidig roser hun kommunernes indsats og rejser tvivl om sundhedsstyrelsens rapport.

»Det er i høj grad det, der er målet med sundhedsreformen. Når det er sagt, vil jeg også opfordre til varsomhed med at tolke tallene i analysen for firkantet. Man kunne med lige så stor ret konkludere, at det kunne have stået meget værre til, hvis kommunerne ikke havde gjort så meget, som de allerede gør. Det er netop en styrkelse af kommunernes arbejde i det nære sundhedsvæsen, vi vil opnå med sundhedsreformen,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen hører under Sundhedsministeriet.