Topøkonomer: Fravalget af CO2-afgifter som en del af den samlede pakke er en fundamental fejl

Når regeringen afstår fra at anvende det middel i klimakampen, som de fleste topøkonomer og regeringens egne rådgivere anbefaler – høje CO2-afgifter – så vil det blive dyrere at nå målene, siger professor Peter Birch Sørensen. Der bør laves en plan nu, mener han.

Overvismand Peter Birch Sørensen taler med pressen efter sit møde med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i Landstingssalen på Christiansborg i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Arkiv

Både regeringen og det største oppositionsparti, Venstre, afviser, at der skal udarbejdes en plan for introduktion af høje CO2-afgifter i bestræbelserne på at nå klimamålet på reduktion af drivhusgasser med 70 procent.

I hvert fald ikke lige nu.

En afvisning, der for få timer siden blev fastholdt, da blandt andet klimaminister Dan Jørgensen præsenterede en klimaplan fra regeringen.

Dermed går et stort flertal i Folketinget imod forslag fra de Radikale og venstrefløjen om at lade »forureneren betale« og imod regeringens egne eksperter i Klimarådet, som har anbefalet CO2-afgifter til at nå målene.

Tidligere formand for klimarådet, professor Peter Birch Sørensen, advarer nu mod at feje CO2-afgifter af banen helt frem til 2030.

»Det kan være fair nok i lyset af den økonomiske krise, at man har en meget lempelig indfasning af afgiften på kort sigt. Men det vigtige er, at virksomhederne, der skal investere på langt sigt ved, at der givetvis er en noget højere pris på CO2, når vi når frem til 2025 og 2030 end i dag. På langt sigt er der ingen vej udenom. Det bliver dyrt for samfundet, hvis man afviser det instrument,« siger Peter Birch Sørensen.

Klimaminister Dan Jørgensen præsenterede tidligere i dag den første fase af sin store klimahandlingsplan, der skal anvise, hvordan Danmark når sine klimamål. Forud for det kalder han det »fantasiløst« blot at pege på afgifter og understreger, at tiden ikke er til at introducere en kompliceret økonomisk »Georg Gearløs-model«. Og han bakkes op af Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers.

Peter Birch Sørensen siger:

»Vi har jo allerede CO2-afgifter i Danmark, så det er lidt underligt at sige, at der er tale om en eller anden mærkelig løsning, som ingen har hørt om før, Vi har sådan set skrueknapperne på plads, det gælder om at ændre på nogle satser. Der skal også andre ting til, men CO2-afgifter på det niveau, som de fleste eksperter anbefaler, er et vigtigt instrument i den samlede pakke. Hvis man ikke vil bruge det, bliver det hele dyrere.«

Hvis Danmark, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet, skal nå op på en reduktion på 70 procent i 2030, så bliver reduktionen med de sidste ton meget dyre, påpeger Peter Birch Sørensen. CO2-afgifter giver virksomhederne stærke incitamenter til at skifte til klimavenlig energi.

»Når virksomhederne selv finder frem til midlerne til at reducere udledninger, vil det være det mest omkostningseffektive. Hvis man ikke vil konfrontere virksomhederne med den pris og siger, at det for dem skal være meget billigere at udlede, så skal man gøre nogle andre ting. Så er det skatteyderne, der kommer til at punge ud, fordi man for eksempel skal bruge tilskud af forskellig art. Og hvis det betyder skatteforhøjelser må man sige, at det heller ikke er noget, erhvervslivet generelt efterspørger,« siger Peter Birch Sørensen.

Fundamental fejl

Han har i samarbejde med tænketanken Kraka og en række andre topøkonomer udgivet en analyse af CO2-afgifterne i forbindelse med regeringens klimaplan.

Blandt økonomerne er Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og Michael Svarer, professor på Økonomisk Institut på Aarhus Universitet.

»Fravalget af CO2-afgifter som en del af den samlede pakke er en fundamental fejl. Det skaber usikkerhed om realiseringen af klimamålene, og det gør med sikkerhed omkostningerne ved at realisere klimamålene unødvendigt høje. Afgifter på drivhusgasser bør derimod være det bærende element i en samlet pakke,« lyder det i en pressemeddelelse fra Kraka, der er udkommet i forbindelse med analysen.

Analysen viser, at afgifter på CO2 er bredt anvendt flere steder i verden – blandt andet i Norge, Sverige, Finland, Schweiz og Canada – og derfor mener økonomerne ikke, at Dan Jørgensen kan kalde afgifterne for en skrivebordsøvelse.

De påpeger desuden også, at det kan blive en dyr affære for danskerne at reducere afgifterne.

»Alternativet til afgifter, direkte regulering, som ministeren lægger op til, er med sikkerhed dyrere for danskerne. Og regningen ender med sikkerhed hos forbrugerne enten i form af lavere indkomster, højere varepriser eller dårligere offentlig service,« står der i pressemeddelelsen.

Peter Birch Sørensen mener, at regeringen og Folketinget allerede nu burde lægge en langsigtet plan for, hvordan CO2-afgifterne skal udvikle sig frem mod 2030.

»Det, der ligger både i Klimarådets og i Krakas forslag, er, at man omlægger afgifterne fra de nuværende energiafgifter. Og man vil sagtens på kort sigt kunne lave lempelser, som led i en pakke, der stimulerer økonomien og så vente med at indfase CO2-afgifter, indtil vi er sikre på at være ude på den anden side af den økonomiske krise,« siger Peter Birch Sørensen.