Stram Kurs-spidskandidat mødtes med nynazister og tidligere Ku Klux Klan-leder: »Jeg er fuldkommen ligeglad med, om de hænger hagekors eller guirlander op«

Professor emeritus Helmuth Nyborg er spidskandidat for Stram Kurs. På nettet dukker han op i YouTube-videoer og reportager fra situationer, hvor han har holdt oplæg ved arrangementer med holocaustbenægtere, antisemitter og andre repræsentanter fra det ekstreme højre. Helmuth Nyborg afviser, at han deler holdninger med nynazister: »Jeg lægger bare data frem.«

Helmuth Nyborg er tidligere dansk professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Nu er han spidskandidat for Stram Kurs, og i dagens Berlingske kritiseres han for at have holdt oplæg for nynazister og antisemitter. Han mener ikke selv, at han med sin deltagelse er med til at legitimere de ekstreme holdninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Stram Kurs-partileder Rasmus Paludan har flere gange i valgkampen reageret voldsomt, når hans holdninger er blevet sammenlignet med nazisme eller fascisme.

Partilederen har eksempelvis kaldt Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, for nazist, efter at han sammenlignede Rasmus Paludan med Frits Clausen, der fra 1933 og frem til 1944 var leder af nazipartiet i Danmark.

Tidligere formand for Centrum-Demokraterne Mimi Jakobsen fik nogenlunde samme modsvar i »Aftenshowet« på DR1, idet hun blev kaldt »nazisvin«, efter at hun havde sagt, at Paludans udtalelser lå tæt på nazistisk tankegang.

Dette kan umiddelbart stå i kontrast til det forhold, at Stram Kurs' spidskandidat i Østjylland, Helmuth Nyborg, ved mindst to lejligheder har holdt foredrag ved arrangementer med nynazister, antisemitter og ideologer, der har været med til at tegne den ekstreme højrefløj.

Helmuth Nyborg er tidligere professor i psykologi på Aarhus Universitet og er i dag gået på pension. Han har gennem mange år skabt debat og forargelse med sin forskning i sammenhængene mellem race og intelligens.

Matthew Fallon Hinds, forsker ved DIIS

»Det er ekstreme figurer, der tilhører de alleryderste grene af højrefløjen. Og Helmuth Nyborgs deltagelse er med til at legitimere deres synspunkter.«


Professoren afviser, at han deler synspunkter med ekstremister. Han har blot fremlagt sine data og forskningsresultater i en forsamling, og han står ikke til ansvar for tilhørernes politiske overbevisning, lyder forklaringen.

Eksperter vurderer, at Helmuth Nyborg med sin tilstedeværelse er med til at blåstemple højreekstreme synspunkter.

Matthew Fallon Hinds er postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), hvor han blandt andet undersøger den yderste højrefløj i vestlige demokratier. Forskeren har fået forelagt navnene på flere af de personer og grupper, som har deltaget i arrangementerne, hvor Helmuth Nyborg har holdt oplæg.

»Det er under al kritik og utroligt problematisk, at han omgås de mennesker. Der er hvide nationalister blandt dem, og der er antisemitter, der bruger samme retorik, som ansporede holocaust og nazismen under Anden Verdenskrig. Det er ekstreme figurer, der tilhører de alleryderste grene af højrefløjen, og Helmuth Nyborgs deltagelse er med til at legitimere deres synspunkter,« siger Matthew Fallon Hinds.

Test dig selv: Find ud af, hvilke kandidater du er enig med

Mødtes med topfolk fra Alt-Right-bevægelsen

I september 2018 dukkede Helmuth Nyborg op ved Scandza Forum i København, hvor flere internationale topfolk fra det højreekstreme miljø deltog og holdt oplæg.

At Helmuth Nyborg oplyste forsamlingen om sin viden, viste en YouTube-video. Flere personer med tilknytning til den amerikanske Alt-Right-bevægelse, en såkaldt hvid nationalistisk gren af den ekstreme højrefløj, var ligeledes til stede i forsamlingen.

Under Scandza Forum var der indlæg fra amerikaneren Greg Johnson, en kendt antisemit og tilhænger af hvid nationalisme.

Greg Johnson offentliggør sine synspunkter på hjemmesiden counter-currents.com, hvor han er ansvarshavende redaktør. Her argumenterer han blandt andet for, at den øverste ansvarlige for jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig, Adolf Hitler, blot handlede i »selvforsvar« mod jødernes aggressioner.

Greg Johnson roser Hitler for at være en »loyal hvid mand, som ikke kun kæmpede og døde for Tyskland, men for hele vores race«. Adolf Hitlers bog, »Mein Kampf«, »er relevant for vores kamp i dag«, lyder nogle af postulaterne fra Greg Johnson på counter-currents.com. Det nationalistiske medie er blevet beskrevet som en af grundsøjlerne i Alt-Right-bevægelsen.

Jean-Francois Drolet, forsker ved DIIS

»Han er enten naiv eller taler usandt, hvis han siger, at han ikke bidrager til deres politiske agenda.«


Blandt tilhørerne sad tilsyneladende også repræsentanter fra dele af den mest ekstreme højrefløj i Skandinavien. Den Nordiske Modstandsbevægelse er ifølge DR blevet set ved nynazistiske demonstrationer i København og beskriver sig selv som en »revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation«. Den Nordiske Modstandsbevægelse er blandt andet kendt for at hylde Adolf Hitler på hans fødselsdag. På organisationens hjemmeside findes billeder og beskrivelser af, hvordan tilhængere i april i år opsatte plakater med et billede af Adolf Hitler ledsaget af teksten »savnet siden 1945«.

På organisationens svenske hjemmeside ligger et referat fra Scandza Forum i København, hvor Helmuth Nyborg får ros for sit indlæg på konferencen. Her fremgår det også, at Den Nordiske Modstandsbevægelse var til stede ved arrangementet og delte flyere ud.

Jean-Francois Drolet er lektor på Queen Mary University i London samt gæsteforsker ved DIIS, hvor han undersøger den ekstreme højrefløj. Også han mener, at Helmuth Nyborgs oplæg på konferencer af denne karakter er problematiske.

»Med sin tilstedeværelse knytter Helmuth Nyborg sin videnskab direkte til deres politik, ligesom han er med til at legitimere deres politik ved at give den videnskabelig glans. Enten er han naiv, eller også taler han usandt, hvis han siger, at han ikke bidrager til deres politiske agenda,« siger Jean-Francois Drolet.

Han forklarer, at konferencer som Scandza Forum er udtryk for en større og særdeles farlig trend på den radikale højrefløj, hvor man forsøger at validere og legitimere de ekstreme holdninger ved at invitere forskere og intellektuelle til at tale og føre bevis for påstande om race, IQ og Vestens forfald.

Den betragtning er Patrik Hermansson enig i. Han er researcher ved organisationen Hope not Hate i Storbritannien, der overvåger racisme og fascisme, og som er kritisk over for den ekstreme højrefløj.

Patrick Hermansson er kendt fra dokumentaren »Undercover i det ekstreme højre«, som blev vist på DR i januar i år. Igennem et år infiltrerede Patrik Hermansson Alt-Right-bevægelsen og har således mødt og talt med flere af de personer, der var til stede ved Scandza Forum. Han understreger, at Helmuth Nyborg burde vide, hvad han gik ind til.

»Alt andet vil være mærkeligt. Scandza Forum er en vigtig konference i Skandinavien for den yderste højrefløj. Den er ret kendt, ligesom de øvrige oplægsholdere blev annonceret på forhånd, og de er meget, meget kendte,« siger Patrik Hermansson.

Intelligensforskeren

Helmuth Nyborg forlod Aarhus Universitet i 2007. Han er fortaler for den såkaldte kold vinter-teori, som argumenterer for, at folk i Nordeuropa gennem årtusinder har udviklet større hjerner og er mere intelligente end personer, som nedstammer fra områder syd for Sahara.

Helmuth Nyborgs forskning om sammnehængen mellem intelligens og race er blevet stærkt kritiseret af kollegaer. Selv mener han, at hans forskning står uantastet. Nu stiller han op for partiet Stram Kurs. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup.

Helmuth Nyborg har anvendt teorien til at argumentere for, at Danmark som følge af migration langsomt vil blive mindre intelligent, og at demokrati på den lange bane er uforeneligt med øget indvandring fra Afrika.

Flere forskerkolleger har kritiseret Helmuth Nyborgs forskning for at være mangelfuld og fejlbehæftet. En række evolutionsbiologer skrev i en kronik i Jyllands-Posten, at kold vinter-teorien generelt bliver betragtet som »udokumenteret spekulation«.

Helmuth Nyborg er også blevet anklaget for videnskabelig uredelighed, hvilket han dog blev frikendt for i Vestre Landsret. Selv mener Helmuth Nyborg, at hans forskning står uantastet, og at den er i overensstemmelse med international forskning.

På sin hjemmeside har han blandt andet publiceret en række støttebreve fra andre forskere, som bakker ham op, ligesom han henviser til et indlæg fra en kollega, der går i rette med forfatterne til kronikken mod Helmuth Nyborg i Jyllands-Posten.

Da Helmuth Nyborg dukkede op ved Scandza Forum, var det ikke første gang, han talte til repræsentanter fra den mest ekstreme del af højrefløjen. I 2011 talte han ved et todages seminar arrangeret af Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. Selskabet er i dag historie, men slog sig blandt andet op på at benægte holocaust.

Ved Revolt Against Civilization, som seminaret hed, talte også David Duke. Han er tidligere leder i Ku Klux Klan, såkaldt Grand Wizard, og især hans deltagelse vækker forargelse blandt forskerne.

»David Duke stiftede Ku Klux Klans afdeling i Louisiana i 1970erne. Ku Klux Klan er USAs svar på neonazisme – det er så langt til højre, som det kommer,« siger Jean-Francois Drolet.

Helmuth Nyborg, spidskandidat for Stram Kurs

»Jeg er fuldkommen ligeglad med, om de hænger hagekors eller guirlander op, for jeg vil ikke associeres med deres politik.«


Kollegaen Matthew Fallon Hinds tilføjer:

»David Duke er så yderligtgående, som man kan være. Han taler for racehygiejne og antisemitisme – han er en af de mest markante stemmer på den ekstreme højrefløj. Helmuth Nyborg har måske ikke kendt alle deltagernes baggrund, men han burde vide, hvem David Duke er.«

Den højrenationale gruppe Danmarks Nationale Front lagde efterfølgende et referat fra seminaret ud på gruppens hjemmeside. Ifølge et andet offentligt tilgængeligt referat samt billeder fra arrangementet deltog også den tidligere nynazistiske topfigur Daniel Carlsen.

»Jeg lægger bare data frem«

Helmuth Nyborg anerkender, at han har deltaget ved de pågældende arrangementer, og at der har været nynazister, antisemitter og en tidligere Ku Klux Klan-leder til stede, men han afviser, at dette er kontroversielt.

»Jeg lægger bare data frem. Jeg dukker op, fordi jeg er blevet bedt om at fortælle, hvad jeg står for, og det gør jeg gerne. Uanset om det er nazister, fascister, kommunister eller Pol Pot-folk, så har de godt af at høre om mine budskaber,« siger Helmuth Nyborg.

Nyborg understreger, at han ikke selv er nazist, og at han ikke sympatiserer med deres budskaber.

»Jeg er fuldkommen ligeglad med, om de hænger hagekors eller guirlander op, for jeg vil ikke associeres med deres politik. Jeg kommer for at levere et videnskabeligt budskab. Jeg kan ikke gøre for, at de efterfølgende muligvis bruger mine argumenter i en politisk sammenhæng,« siger han.

Tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke deltog i demonstrationerne i Charlottesville i august 2017, hvor en moddemonstrant blev kørt ihjel. David Duke var blandt hovedtalerne på en konference i 2011, hvor Helmuth Nyborg også holdt oplæg. Fold sammen
Læs mere
Foto: JUSTIN IDE.

Helmuth Nyborg forklarer, at han, hver gang han har holdt oplæg i sammenhænge, hvor der har været højreradikale grupper til stede, har bedt arrangørerne om at lægge selve talen på internettet, så offentligheden kan se, hvad han har sagt. Det har han gjort, så der ikke kan opstå tvivl om, at han ikke har udtrykt politisk støtte til arrangørerne.

»Men når det er sagt, så er det korrekt, at nogle af de biologisk og genetisk funderede ting, jeg siger, passer godt i ind i højrefløjens retorik. Og de passer slet ikke ind i venstrefløjens,« siger Helmuth Nyborg.

Han mener, at de forskere, som i denne artikel kritiserer ham for at omgås nynazister, er ude på et sidespor.

»De konkluderer, at jeg er en slem fyr, fordi jeg har været i samme rum som personer, de ikke bryder sig om. Den slags kaldes »skyldig ved association«, og det kan ikke undskyldes, at de forskere benytter sig af sådan et fejt kneb,« siger Helmuth Nyborg

Men er du ikke indirekte med til at legitimere højreekstremisternes sag ved at dukke op til deres arrangementer og fremlægge din forskning?

»Du spørger mig, om videnskaben er med til at legitimere nazisme. Det ved jeg ikke, om den er. Det beskæftiger jeg mig ikke med. Jeg kan dog oplyse, at jeg engang har sagt nej til et møde. Det var, da nynazisterne med Daniel Carlsen i spidsen bad mig tale ved deres årsmøde.«

Ifølge en tidligere prognose fra Altinget er Helmuth Nyborg blandt de fem kandidater, der står til at komme i Folketinget for partiet Stram Kurs.

Læs mere:

Få overblik over Berlingskes undersøgelse af Rasmus Paludan her.