Specialist i ældremedicin retter i Løkkes slogan: Vi er nødt til at finde ud af, om det er svært, før vi kan gøre det nært

Der er mindre end 200 specialister i ældremedicin i Danmark, og de kommer til spille en nøglerolle i fremtidens sundhedsvæsen, der skal håndtere 250.000 flere ældre over 75 år. Formand for Dansk Selskab for Geriatri advarer imod at tage for let på udfordringen med ældre patienter.

»Hvis man forestiller sig, at geriatikerne fremover skal tilknyttes de 21 sundhedsfællesskaber, skal man i hvert fald gøre sig klart, at der så er opgaver på sygehusene, som vi ikke kan løse,« siger formanden for Dansk Selskab for Geriatri. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Det lyder så let, når statsministeren siger det:

»Det, der ikke er svært, skal være nært,« sagde Lars Løkke Rasmussen til DR i weekenden, og han talte om den kommende sundhedsreform.

Antallet af indlæggelser skal bringes ned med 40.000 om året inden 2025 og det i en periode, hvor antallet af ældre over 75 år stiger med 250.000. Det skal ske ved at flytte flere patienter fra hospitalerne ud i 21 sundhedscentre, der skal drives i samarbejde mellem 21 akuthospitaler, praktiserende læger og landets kommuner.

»Jeg har svært ved at forholde mig til de tal. Det må sundhedsøkonomerne tage sig af, men jeg kan fortælle lidt om, hvordan indlæggelse af ældre rent faktisk foregår i dag,« siger Tina Lindenskov Carlsen, som er formand for de danske læger med speciale i ældremedicin i Dansk Selskab for Geriatri.

»Og jeg må bare sige i forhold til statsministerens slogan, at vi er nødt til at finde ud af, om det er svært, før vi kan gøre det nært,« siger Tina Lindenskov Carlsen.

»Man har i årevis fokuseret på at reducere indlæggelsestider, og man har i årevis været presset på hospitalsgangene og fokuseret på at holde folk ude af sygehusene. Jeg har svært ved at se, at vi kan holde mange flere ude af sygehusene,« siger Tina Lindenskov Carlsen.

Svære at lave diagnose på

Der er færre end 200 geriatere i Danmark, og de er bl.a. tilknyttet landets akutafdelinger, hvor de visiterer ældre patienter, som ofte bliver indlagt i konfus og forvirret tilstand.

»Når man taler sundhedspolitik, som de gør i øjeblikket, så lyder det som om, at man ved præcis hvad, folk fejler, når de kommer på sygehuset, og sådan er virkeligheden ikke. For yngre mennesker passer symptomer ofte godt sammen med diagnosen, men ældre mennesker kommer ofte ind og er konfuse eller er faldet, og deres symptomer er ofte vage. Mange er også demente. Man kan være fysisk skrøbelig, men man kan også være kognitiv skrøbelig,« forklarer overlægen.

»Nogle kan godt klare sig derhjemme i lang tid, men hvis de så bliver syge, så har de en meget stor risiko for at blive konfuse, og de kan ikke selv fortælle os, hvad der er galt, og der kan ligge alt muligt bag symptomerne. At få det afklaret er en specialistopgave, og efter min mening meget hyppigt en sygehusopgave, hvor vi i akutafdelingen meget hurtigt kan afklare, om det kræver indlæggelse eller ej,« forklarer Tina Lindenskov Carlsen.

»Hvis man forestiller sig, at geriatikerne fremover skal tilknyttes de 21 sundhedsfællesskaber, skal man i hvert fald gøre sig klart, at der så er opgaver på sygehusene, som vi ikke kan løse. Vi er færre end 200 geriatikere, og det tager seks-syv år uddanne en speciallæge,« siger formanden for Dansk Selskab for Geriatri.