Lille gruppe af etniske minoriteter har problemer med ligestilling

Blandt de etniske minoriteter i Danmark er der et overvejende positivt syn på ligestilling, viser rapport.

København. Mens en lille gruppe adspurgte indvandrere og efterkommere har syn på ligestilling, der ligger meget langt fra etniske danskeres, er der flere positive træk i rapport om indvandrere og efterkommeres syn på ligestilling.

Det skriver forfatterne til rapporten "Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling" udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

- Langt størstedelen af de minoritetsetniske mænd har overvejende ligestillingsorienterede holdninger.

- På langt de fleste spørgsmål giver et betydeligt flertal af de minoritetsetniske mænd således udtryk for ligestillingsorienterede holdninger, skriver rapporten som sin hovedkonklusion.

48 procent af minoritetsetniske mænd beskrives som "konsekvent ligestillingsorienterede". Tallet for danske mænd er her 58 procent.

- Der er udfordringer, men også positive træk. Sammenligner man med andre undersøgelser, ser man, at der sker noget med holdningerne, når indvandrere kommer til Danmark.

- Vi ser også, at efterkommere har mere ligestillingsorienterede holdninger end deres forældre. Så mødet med det danske samfund gør en positiv forskel, siger Henriette Laursen, direktør for Kvinfo.

Hun noterer sig samtidig, at andre undersøgelser viser, at uddannelse og arbejde ser ud til at gøre holdninger hos indvandrere mere ligestillingsvenlige. Derfor bør der ifølge Kvinfo fokuseres yderligere på at mindske diskrimination og marginalisering.

Rapporten fra Als Research, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 4423 personer, viser, at en gruppe på 15 procent af minoritetsetniske mænd er "traditionelle seksualmoralske mænd".

For at nå dem, mener Henriette Laursen, at de skal integreres bedre.

- Vejen frem er opmærksomhed på at få inkluderet denne gruppe. Jo højere uddannelse og jo mere beskæftigelse jo bedre, siger hun.

For eksempel mener næsten en fjerdedel af de minoritetsetniske mænd ikke, at homoseksualitet skal accepteres i samfundet.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) oplyser, at hun har inviteret til et dialogmøde med en bred kreds af debattører, fagpersoner, eksperter og politikere.

- Der er behov for at drøfte, hvordan særligt etniske minoritetsmænd kan aktiveres i at fremme ligestilling, og hvordan der kan skabes en konstruktiv debat om danske værdier og ligestilling i de etniske minoritetsmiljøer, hvor holdninger og værdier udgør en barriere for den enkeltes frihed og ligestilling, siger Eva Kjer Hansen.

/ritzau/