Københavns Universitet dømt for sexchikane: Underviser brugte ludereksempler i forelæsning

Efter at en underviser på Det Juridiske Fakultet har benyttet sig af »kvindefornedrende og krænkende« eksempler i sin undervisning er Københavns Universitet blevet dømt af Ligebehandlingsnævnet.

Den kvindelige studerende, der har klaget over en underviser på Københavns Universitet, var førsteårsstuderende, da udtalelserne faldt. Arkivfoto fra immatrikulationen på Københavns Universitet på Frue Plads i København, 30. august 2019. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

At der er grænser for, hvor frimodig en underviser på et universitet kan være i sit sprogbrug og med sine eksempler, har Ligebehandlingsnævnet nu slået fast i en afgørelse om sexchikane.

»Du går til en luder og skal have et blæs. Hvad er henholdsvis hoved- og biforpligtelse i den ydelse?« har den mandlige underviser blandt andet spurgt sine studerende, fremgår det af afgørelsen.

Ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om en mandlig underviser ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Fakultetet bekræfter over for Ekstra Bladet, at det har været involveret i en sag om en undervisers udtalelser. Manden underviser i et formueretligt fag, kan man læse i sagen fra Ligebehandlingsnævnet.

»Kvindefornedrende og krænkende«

Sagen er havnet hos Ligebehandlingsnævnet efter en klage fra en kvindelig studerende. Hun klagede i foråret 2017 som førsteårsstuderende til universitets ledelse over underviserens udtalelser.

Universitets ledelse tog herefter en snak med underviseren, der beklagede sine udtalelser. Da den kvindelige studerende i september 2018 opdagede, at samme mand var blevet genansat til at undervise i samme fag, »blev hun ramt af harme,« står der i afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet.

Hun sendte derfor en klage til universitets ledelse, men da hun aldrig fik svar på denne, valgte hun at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Hverken underviseren eller universitet har benægtet, at den mandlige underviser skulle være kommet med de udtalelser, den kvindelige studerende har klaget over. I forbindelse med klagen i foråret 2017 skrev underviseren, at han over årene havde »tillagt (sig) et vist frisprog«.

Den studerende skriver i sin klage, at hun har oplevet underviserens sprogbrug og eksempler som »kvindefornedrende og krænkende«, og at de har gjort, at hun som kvindelig studerende ikke har følt sig tryg i undervisningen.

Sexchikane, men ingen godtgørelse

Det fremgår af afgørelsen, at universitet erkender, at underviseren er kommet med de udtalelser, den studerende har klaget over, men også at universitetet ikke mener, at hun har en sag.

Dels fordi underviseren tilsyneladende ikke har anvendt krænkende eksempler efter henvendelsen i foråret 2017, og dels fordi universitet mener, der er gået for længe til at klagen kan få medhold.

Begge dele bliver afvist af Ligebehandlingsnævnet.

»Det (er, red.) nævnets vurdering, at underviseren ved at fremsætte de nævnte udtalelser har udvist en adfærd, der er omfattet af ligebehandlingslovens definition af sexchikane,« skriver nævnet i sin afgørelse.

Nævnet har lagt vægt på, at underviserens udtalelser »som følge af deres karakter og uvedkommende seksuelle indhold både var egnede til og havde den virkning at krænke klagers værdig«.

Den kvindelige studerende mente, fremgår det af afgørelsen, at hun skulle have en godtgørelse, som der dog ikke var sat beløb på. Dette har nævnet afvist.

Det skyldes blandt andet, at underviserens udtalelse er fremsat over for en stor gruppe af studerende og ikke over for den kvindelige studerende personligt.

Sagen har formelt set været rettet mod Københavns Universitet, ikke mod underviseren.