Erklæret whistleblower får fri proces til at anke sag mod Frederiksberg Kommune

Bitten Vivi Jensen blev i februar dømt for have lækket 90 borgeres personlige oplysninger til en journalist for at bevise ulovlig sagsbehandling i Frederiksberg Kommune, men dommen var så mild, at den ikke kunne ankes. Det kan den nu, har procesbevillingsnævnet besluttet.

Bitten Vivi Jensen har siddet som bisidder i mere 100 sager for forskellige borgere, der er blevet klemt i systemet. Samtlige sager er faldet til Bitten og borgerens favør. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

»Jeg anker dommen. Selvfølgeligt gør jeg det,« sagde den selverklærede whistleblower Bitten Vivi Jensen, da hun i februar blev dømt for som sagsbehandler i Frederiksberg Kommune at have taget 90 borgeres sager med hjem og efterfølgende at have givet dem til journalist Ulrik Dahlin på Information for at gøre offentligheden opmærksom på ulovlig sagsbehandling.

Det var et brud på hendes tavshedspligt mente byretten på Frederiksberg, men selv om anklageren krævede ubetinget fængselsstraf var dommen mild. 10 dagbøder af 500 kr. Faktisk var dommen så mild, at det danske retssystem ikke giver mulighed for at anke.

Men Frederiksberg Kommune slipper ikke for endnu en retssag, hvor Bitten Vivi Jensen kan fremlægge det ene eksempel efter det andet på dødssyge borgere, der bliver tvunget i ressourceforløb, selvom læger og lægeerklæringer erklærer dem decideret uegnet til beskæftigelse.

Procesbevillingsnævnet har nu givet Bitten Vivi Jensen mulighed for at anke, og den mulighed har hun tænkt sig at bruge.

»De mener, at sagen er principiel, og det synes jeg også, at den er,« siger Bitten Vivi Jensen.

»Jeg fik jo sådan set ret i byretten med en mild dom i form af bøder, selvom anklageren krævede mig fængslet,« siger hun.

»Men byretten tog jo ikke rigtigt stilling til paragraf 152e i straffeloven, som jo netop handler om whistlebloweraspektet, og byretten brugte heller ikke meget tid på rent faktisk at læse i de 90 sager,« siger Bitten Vivi Jensen.

To retssager på en gang

Retsplejelovens paragraf 902 fastsætter bagatelgrænsen for ankesager til enten mere end 20 dagbøder eller samlet bøde på 6.000 kr., men paragraf 903 giver mulighed for at søge procesbevillingsnævnet om ret til at anke, hvis sagen er principiel, og det har advokat Mads Pramming fået overbevist procesbevillingsnævnet om, at den er.

»Vi vil kører sagen på samme måde. Det, der er spændende i den her sag, er, hvornår bliver noget så vigtigt for samfundet, at man gerne må bryde sin tavshedspligt. Det, vi var enige om, i retten, var, at der næsten ikke er nogle sager. Der er næsten ingen retspraksis om whistleblowere,« siger Mads Pramming.

»Uanset om Bitten vinder eller taber, så er det vigtigt, at whistleblowersager bliver ført ved de danske domstole, så vi kan få en retspraksis. Det er jo væsentligt for offentligt ansattes ytringsfrihed, at der ligger nogle domme, som klart siger noget om, hvornår noget er så vigtigt for samfundet, at det kan være nødvendigt at bryde sin tavshedspligt. Som det er nu, er det helt op til den enkelte offentligt ansatte at foretage sådan et skøn, og så vil der jo aldrig være nogen, der tør gøre opmærksom på urimeligheder af samfundsmæssig betydning,« siger han.

Bitten Vivi Jensen har, siden hun blev fyret fra Frederiksberg Kommune, fungeret som frivillig partsrepræsentant for mere end 100 borgere, som er blevet hjulpet ud af beskæftigelsessystemet, og det fortsætter hun med.

Det har ført til store skænderier med kommunale sagsbehandlere, og Københavns Kommune har for nyligt meldt hende til politiet for chikane af sagsbehandlere efter straffelovens paragraf 121, som lyder:

»Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.«

De i paragraf 119 nævnte personer er offentligt ansatte, og Bitten Vivi Jensen mener, at det må være fordi, hun har kaldt sagsbehandlere for kvaksalvere, når de tilsidesætter borgeres lægeerklæringer. Også den retssag ser Bitten Vivi Jensen frem til.

»Det kan være, at de to retssager kommer til at køre samtidig, og jeg synes egentlig, at de to sager passer meget godt til hinanden,« siger hun.