Bitten Vivi Jensen dømt for at lække borgeres sager til journalist

Hun lækkede 90 borgeres personlige oplysninger til en journalist for at bevise ulovlig sagsbehandling i Frederiksberg Kommune. Det er snart tre år siden, og nu har byretten på Frederiksberg afsagt dom.

 
Se Bittens reaktion på dommen for at lækker borgeres sager til journalist. Video: Esben Busck Fold sammen
Læs mere

Den tidligere sagsbehandler i Frederiksberg Kommune, Bitten Vivi Jensen, er kriminel. Hun vil bevise ulovlig sagsbehandling af syge arbejdsløse borgere i Frederiksberg Kommune, men forsøget var i sig selv ulovligt.

Hun er netop blevet kendt skyldig i brud på sin tavshedspligt i henhold til staffelovens paragraf 152. Bitten Vivi Jensen slipper for fængsel, men skal betale ti dagbøder af 500 kr. Og så skal hun betale sagens omkostninger.

»Jeg anker dommen. Selvfølgeligt gør jeg det,« siger Bitten Vivi Jensen.

Tilbage i 2017 blev hun fyret, og hun afleverede 90 borgeres sager til en journalist på Information for at dokumentere ulovlig sagsbehandling. Hendes forsvar har lige siden været, at hun er whistleblower, og hun handlede i offentlighedens interesse. Hun ville hjælpe syge borgere, som blev sendt fra det ene ressourceforløb til det andet i stedet for at få tilkendt den førtidspension, borgerne havde krav på.

Sådan har Frederiksberg Kommune og anklagemyndigheden ikke set på det.

»Hvad nu hvis det var dine oplysninger, der blev lækket,« spurgte anklager Benjamin Foverskov retorisk under sin procedure, hvor han også slog fast, at Bitten Vivi Jensen brød sin tavshedspligt i det øjeblik, hun videregav sagerne til journalist Ulrik Dahlin.

Hvad der siden skete med oplysningerne, var ikke vigtigt, mente han, og han krævede en ubetinget fængselsstraf.

Hvis du blev fanget i kommunens maskine ...

Bitten Vivi Jensens forsvarsadvokat, Mads Pramming, talte om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelelsespligt, når de opdager, at noget er helt galt. Om at whistleblowere er vigtige for saglig sagsbehandling og kontrol med myndighederne.

»Hvis det var dig, der blev fanget i kommunens maskine, ville du så ikke ønske, at nogen slog alarm,« spurgte han retorisk i sin procedure.

Mads Pramming gennemgik også den debat om førtidspensionsreformen, der har pågået, siden den trådte i kraft i 2013, og Folketingets besynderlige lovændring i 2018, da samtlige partier følte sig nødsaget til at skrive ind i lovgivningen, at der skal være mening med ressourceforløb, og ellers skal de ikke iværksættes.

Se Berlingskes portræt af Bitten og få et rørende indblik i, hvordan hun har hjulpet mere end 100 udsatte borgere med at få tilkendt førtidspension:

Skandalen på Frederiksberg

Imens lyttede et retslokale stoppet med Bitten Vivi Jensens tilhængere. Hun har siden sin fyring frivilligt været partsrepræsentant for mere end 100 borgere, som alle sammen har fået tilkendt førtidspension, efter hun er gået ind i deres sag. Derfor følges hun nu af en større skare af elendige, der er villige til at tage en kugle for hende. Eller en uge eller to i fængsel, som de flittigt skriver på facebook.

Imens sagen har kørt, er en skandale brudt ud i Frederiksberg Kommune. Først blev direktøren for børne- og ungeforvaltningen fyret, og siden har kommunen iværksat en intern undersøgelse af sagsbehandlinigen i netop den forvaltning, som Bitten Vivi Jensen anklager for ulovlig sagsbehandling: Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Rådmand for området, Lone Loklindt (R), mener ikke, at den interne undersøgelse er tilstrækkelig. Hun vil have sin egen forvaltning undersøgt eksternt, så kommunens embedsmænd ikke kan undersøge sig selv.

Chef udbad sig dokumentation

Der var berammet tre retsdage, men der blev kun brug for to. På første retsdag vidnede nogle af de borgere, hvis oplysninger Bitten Vivi Jensen lækkede. De ville ønske, at hun havde spurgt dem først, men havde ellers ikke noget imod det. Daværende chef for rehabiliteringsteamet på Frederiksberg, Helle Antila, vidnede også, og hun forklarede, at selv om den borger, som blev beskrevet i Informations artikel fra april 2017, var blevet anonymiseret under navnet Aage, kunne Frederiksberg Kommune umiddelbart genkende ham, fordi »sagen var sandfærdigt beskrevet«.

Derudover gik retsdag ét bla. med gennemgang af interne e-mail, der viste, at Bitten Vivi Jensen allerede begyndte at brokke sig, da hun fik sin første sag. En syg borger med 11 måneder til folkepension blev sendt på to års ressourceforløb. Af de interne e-mail fremgik det også, at Bitten Vivi Jensen gik til sin chef, som kraftigt opfordrede hende til at samle dokumentation for sine grove anklager om ulovlig sagsbehandlilng eller indstille sin kritik.

Bitten Vivi Jensen fortalte i vidneskranken, at hun blev fyret, før hun nåede at bruge den indsamlede dokumenation til noget, så hun kontaktede Information.

Bitten fik sidste ord

På anden retsdag vidnede først psykiater Mogens Undén, som var synligt vred over, at Frederiksberg Kommune og andre kommuner i øvrigt fuldstændigt ignorerede hans lægeerklæringer på syge borgere på kontanthjælp.

Nogenlunde samme besked kom fra praktiserende læge og formand for Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, som kunne fortælle om både egne og kollegaers erfaring med kommuner, der nægter at acceptere lægers vurdering af syge kontanthjælpsmodtageres funktionsevne.

Efter anklagers og forsvarers procedurer tildelte dommer Tine Hammershøj Madsen den anklagede Bitten Vivi Jensen det sidste ord:

»Jeg elsker at få mennesker til at blomstre i stedet for at visne. Jeg synes, at det er min næstekærlige pligt at hjælpe folk, når de bliver behandlet uretfærdigt. Det har væet chokerende for mig som offentlig ansat at opleve, at folk bliver syge i mødet med systemet, også raske mennesker. Der kan ikke være nogen lov, der kan tillade, at folk visner, at det går ud over deres børn. Det må jeg protestere over, og det er det, jeg har gjort,« sagde hun, inden dommeren og de to lægdommere trak sig tilbage for at overveje deres dom over sagsbehandleren fra Frederiksberg, som fik nok.

Konskvensen er foreløbig en dom på ti dagbøder på 500 kr., plus sagens omkostninger. Retten mente ikke, at der var tale om skærpende omstændigheder, retten mente, at Bitten Vivi Jensen brød sin tavshedspligt for at skabe offentlig debat. Retten mente, at det lykkedes Bitten Vivi Jensen at skabe debat Men retten mener ikke, at Bitten Vivi Jensen har bevist, at der foregik ulovlig sagsbehandling i Frederiksberg Kommune. Derfor er sagen ikke slut for Bitten Vivi Jensen.

»Jeg anker, og det har jeg hele tiden planlagt, for selv hvis jeg taber i retten, så får den ulovlige sagsbehandling en masse opmærksomhed, så længe sagen kører,« siger Bitten Vivi Jensen.