Aarhus Universitet finder alvorlige mangler i tre rapporter

Aarhus Universitet har undersøgt sig selv efter oksekødsrapport. Yderligere tre rapporter har store mangler.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarke Bo Olsen

I tre tilfælde har det ikke været deklareret tydeligt nok, at forskere på Aarhus Universitet har samarbejdet med private aktører i landbruget.

Det oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, der har kulegravet de seneste fem års forskning.

Kulegravningen er sat i søen på bagkant af en kritiseret rapport om oksekøds klimapåvirkning, som universitetet har fået hård kritik for - blandt andet fordi Landbrug & Fødevarer har blandet sig i formidlingen af forskningen.

Derfor er 55 andre rapporter med eksterne samarbejdspartnere gennemgået.

I tre tilfælde er der kritisable mangler. I det ene tilfælde har landbrugsvirksomheden Seges været medforfatter, uden at det er oplyst.

I to andre tilfælde har eksterne aktører været i styregruppen og haft mulighed for at kommentere rapporten, uden at det er fremgået.

I begge tilfælde har Landbrug & Fødevarer været en del af projekterne, mens Danish Crown har været på det ene.

Selv om der er grund til alvorlig kritik, bliver rapporterne ikke trukket tilbage - blandt andet fordi de er blevet gennemgået af andre forskere.

I 34 tilfælde er desuden fundet mindre fejl. De går blandt andet på, at finansieringen har været nævnt, men ikke grundigt nok.

Eller at medforfattere er nævnt, men at det ikke har været tydeligt nok, hvad de har bidraget med.

Universitetet har nu suppleret de 34 rapporter med ekstra information.

»Det er vigtigt at understrege, at det er kritisabelt, når der kan sås tvivl om vores integritet og armslængde. Samarbejdet har ikke været transparent nok, og så sætter man som forsker ikke et tilstrækkeligt værn op om sit arbejde,« siger prodekan Kurt Nielsen.

»Alt er nu tydeligt deklareret, og vi lærer af det. Det må ikke ske igen. Det er dog også vigtigt for mig at understrege, at forskerne står fuldt på mål for deres metoder, resultater og konklusioner,« siger Kurt Nielsen i en pressemeddelelse.

Oksekødsrapporten, som har startet hele undersøgelsen, er blevet kritiseret fra flere sider.

Dagbladet Information har afdækket, hvordan interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og Danish Crown har blandet sig i formidlingen af resultaterne.

Rapporten er blevet kritiseret for at sammenligne klimaaftryk for en hel pulje af produkter - søde sager, snacks, øl, vin, kaffe, te, sodavand - med dansk produceret oksekød alene.

Det regnestykke er blevet kritiseret af eksperter, fordi det giver et forvrænget billede af oksekøds belastning på klimaet. Rapporten blev trukket tilbage i september.

DCA på Aarhus Universitet har nu lavet nye retningslinjer for samarbejdet med eksterne parter, så det undgår en gentagelse i fremtiden.

/ritzau/