Topadvokat bad Advokatnævnet om forhåndsgodkendelse, men blev afvist

Kammeradvokatens topchef, Tomas Ilsøe Andersen, bad på vegne af sin klient Karsten Kristoffersen Advokatnævnet blåstemple, at Kristoffersen kun delvist udtræder af OW Bunker-sag trods to bøder for interessekonflikt. Men den slags godkendelser laver nævnet slet ikke, fik advokaten at vide.

Foto 1
Tomas Ilsøe Andersen, managing partner hos Kammeradvokaten, forsøgte at lokke en forhåndsbesked ud af Advokatnævnet på vegne af sin klient, managing partner Karsten Kristoffersen fra Bruun & Hjejle, der er ATPs advokat i OW Bunker-sagen. Men Ilsøe Andersen blev hældt ned ad brættet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov/Arkiv

Kammeradvokatens managing partner, Tomas Ilsøe Andersen, blev effektivt hældt ned ad brættet, da han forsøgte at få en forhåndsgodkendelse af advokaternes egen domstol, Advokatnævnet, i en pinagtig etiksag. Advokatnævnet fortolker ikke afsagte kendelser, lød beskeden.

I slutningen af oktober gav Advokatnævnet ATPs advokat i OW Bunker-sagen, Karsten Kristoffersen, bøde nr. to, fordi Bruun & Hjejle havde skiftet side fra at repræsentere OW Bunkers ledelse til at repræsentere ATP mod OW Bunkers ledelse og dermed var i eller risikerede at havne i en interessekonflikt.

Umiddelbart efter besluttede ATP sammen med Karsten Kristoffersen og advokatkontoret Bruun & Hjejle, hvor han er managing partner, at Kristoffersen alligevel godt kunne fortsætte som advokat i OW Bunker-sagen, hvis bare han udtrådte af den del, der vedrører OW Bunkers tidligere ledelse.

I tvivl

Men nu viser det sig, at Karsten Kristoffersen og hans advokat i etiksagen, Tomas Ilsøe Andersen, var så meget i tvivl om beslutningen om kun delvist at udtræde, at Ilsøe Andersen i november bad Advokatnævnet tage stilling til, om modellen nu også var tilstrækkelig, eller om Karsten Kristoffersen skulle droppe OW Bunker-sagen helt.

Advokatnævnet

» ... det falder uden for nævnets virksomhed at udarbejde responsa.«


»Hvis nævnet mod forventning måtte meddele, at kendelsen indebærer, at udtræden skal ske også over for de tilbageværende sagsøgte parter i prospektansvarssagen (Altor) … understreger min klient allerede nu og på forhånd, at han herefter straks vil udtræde ...«, skrev Tomas Ilsøe Andersen til Advokatnævnet og uddybede i en henvendelse til Advokatnævnet, som Berlingske har set:

»Det er i alle involveredes interesse, at dette spørgsmål afklares nu for at sikre sagernes fremdrift, samt at der ikke skal gennemføres yderligere langvarig nævnsbehandling …«

Lodret afvisning

Men de to topadvokater mødte en lodret afvisning.

» ... det falder uden for nævnets virksomhed at udarbejde responsa, ligesom Advokatnævnet ikke kommenterer på eller besvarer spørgsmål om fortolkningen og rækkevidden af en afsagt kendelse,« lød det køligt i Advokatnævnets svar, som Berlingske har set, til Tomas Ilsøe Andersen.

Bruun & Hjejles bestyrelsesformand, Mogens Thorninger, forklarer om forespørgslen hos Advokatnævnet:

»Vi følger Advokatnævnets kendelse ved at udtræde i det omfang, kendelsen efter vores opfattelse foreskriver. Bruun & Hjejle ønsker at efterkomme de advokatetiske regler fuldt ud. Derfor bad vi Advokatnævnet bekræfte vores forståelse,« skriver han i en e-mail.