Tidligere Stasi-agent truer Søren Pind med sagsanlæg

Slagsmålet om den farverige topadvokat Karoly Némeths fremtid som advokat risikerer nu at medføre en injuriesag. Den tidligere Stasi-agent Jan Aage Jeppesen forlanger, at Søren Pind tilbagekalder og undskylder udtalelser. Det afviser Pind.

Søren Pind lader sig ikke true af tidligere Stasi-agent, som forlanger undskyldning i sag om topadvokat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

En tidligere agent for DDRs hemmelige politi Stasi går nu i kødet på forhenværende justitsminister Søren Pind (V).

Den tidligere agent Jan Aage Jeppesen forlanger, at Søren Pind tilbagekalder og undskylder udtalelser, Pind har fremsat i forbindelse med Jeppesens opgør med en af den københavnske advokatverdens mest kendte profiler, Karoly Németh – et opgør, der kan føre til, at Németh mister sin bestalling og dermed retten til at virke som advokat.

Vil Pind ikke parere ordre, overvejer Jeppesen at stævne ham.

»Jeg ser på Pinds beskyldninger mod mig med stor alvor. Såfremt der ikke kommer en offentlig undskyldning fra Pind, overvejer jeg alvorligt at stævne ham med påstand om mortifikation af de usande beskyldninger«, skriver han i en e-mail til Berlingske.

»En mand uden ære«

Baggrunden for striden er, at gentagne klager fra Jan Aage Jeppesen over Karoly Németh til Advokatnævnet har været medvirkende til, at advokatbranchens øverste myndighed, Advokatrådet, nu vil fratage sidstnævnte hans ret til at udøve advokatvirksomhed.

Karoly Németh har blandt andet kaldt Jan Aage Jeppesen »en mand uden ære«, hvilket kostede advokaten en bøde på 100.000 kroner i Advokatnævnet. Németh har dog også fået en stribe bøder i nævnet, der vedrører andre sager, og Jeppesen har i 2020 sendt nye klager til Advokatnævnet.

Søren Pind har selv brugt Karoly Németh som advokat, og i forbindelse med Berlingskes omtale af Advokatrådets sag mod Németh kaldte Pind det »langt ude«, hvis Németh fratages sin bestalling:

»Hvis det virkelig skulle ende med, at en tidligere Stasi-agent under dække af injurielovgivning eller andet får frataget Németh hans bestalling, så synes jeg, vi er virkelig, virkelig langt ude. Det ville være skæbnens ironi,« sagde Søren Pind til Berlingske for nylig.

Skadeligt

Jan Aage Jeppesen kalder udtalelsen »skadelig«.

»Jeg skal anmode Søren Pind om at tilbagekalde og beklage de usande beskyldninger, som kan være skadelige for mig. Pind har ikke krænket min ære – det er sandheden og min retsfølelse, han krænker,« lyder det fra den tidligere Stasi-agent.

»Jeg har ... aldrig anlagt retssager mod Karoly Németh med påstand om fratagelse af hans advokatbestalling eller over for Advokatnævnet, advokatmyndighederne eller andre myndigheder eller personer forsøgt at udvirke eller fremme en frakendelsessag,« skriver han i en e-mail til Berlingske.

Han tilføjer:

»Hvis Pinds beskyldninger mod mig var sande, hvad de absolut ikke er, så ville det »være langt ude«, for i udtalelsen ligger implicit, at jeg på fordækt eller uretmæssig vis skulle have påvirket advokatmyndighederne eller domstolene. En fuldstændig vanvittig og absurd beskyldning mod mig, som også er skadelig.«

Ingen undskyldning her

Søren Pind har imidlertid ikke til sinds at give nogen undskyldning, endsige beklage sin udtalelse:

»Jeg har ikke noget at føje til det, jeg har sagt. Jeg har sagt det, jeg har sagt, og så må tingene jo tages derfra,« siger Søren Pind.

Jan Aage Jeppesen truer med at stævne dig?

»Det er jo en del af lovgivningen, at man kan prøve på det. Sådan er vores retssystem jo indrettet,« siger den tidligere justitsminister.

Men Jan Aage Jeppesen vil gerne diskutere:

»Som bekendt er det alene Advokatnævnet og domstolene, der kan frakende advokater deres bestalling, og jeg har aldrig anlagt søgsmål mod Karoly Németh med påstand om frakendelse af hans advokatbestalling.«

»Så det er rent vrøvl, når Søren Pind påstår, at jeg skulle have nogen som helst andel i, at Advokatrådet har overtaget min klagesag og i et anklageskrift af 2. juli har nedlagt påstand om frakendelse af bestalling. Jeg arbejder heller ikke »under dække«, men har blot dokumenteret indholdet i min disciplinærklage samt sagsforløbet i nævnet over for Berlingske,« skriver den tidligere agent.

»Var det en lægmand, der var fremkommet med dette vås, ville jeg ikke have reageret, men det er en jurist og landets forhenværende justitsminister, som ævler løs med noget tankemylder, der lyder som en vanvittig konspirationsteori,« tilføjer han.