Sociale investeringer giver gevinst på både bundlinje og den menneskelige konto, men der mangler flere gode eksempler

Sociale investeringer skal være med til at løfte velfærdsbyrder og samtidig give et fornuftigt afkast på både den økonomiske og menneskelige bundlinje. Der er stor interesse hos de filantropiske fonde og offentlige aktører, men det halter med kendskabet hos de private. Derfor er det nødvendigt med flere gode eksempler på sociale investeringsprojekter, der har gjort en forskel på både et menneskeligt og økonomisk plan, siger bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond.

Carsten Lassen, adm. direktør for Specialisterne. Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder med at skaffe mennesker med autisme i arbejde. Ifølge Den Sociale Investeringsfond er der behov for flere projekter af den slags. For der er nemlig gode gevinster, både for virksomheder og de borgere, der hjælpes. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Sociale investeringer kan give plus på bundlinjen for virksomheder, det offentlige og hos personer, der har nogle udfordringer, som betyder, at de kan komme til at stå uden for arbejdsmarkedet. Det er virksomheden Specialisterne i Ballerup et eksempel på.

Specialisterne arbejder med at få personer med en autismediagnose i job. For ifølge Carsten Lassen, der er adm. direktør for Specialisterne, besidder de nogle helt ekstraordinære kompetencer, som virksomheder kan få stor gavn af, men de har dog den udfordring, at de ofte falder igennem i den typiske ansættelsesprocess.

»Vi er sat i verden for at skabe meningsfulde arbejdspladser for mennesker med autisme eller lignende udfordringer. Det er sjældent deres kognitive evner, der er en udfordring – tværtimod. Derimod har de ofte svært ved selv at fortælle, hvad de er gode til. Her kommer vi ind i billedet. Vi laver brobygning mellem virksomhederne og folk med en autismediagnose. Vi ser på, hvilke udfordringer virksomhederne har, og hvordan vores konsulenter kan løse dem. Vi hjælper også virksomheden til at blive mere autismevenlig,« siger han.

Og det har vist sig, at de konsulenter, som Specialisterne sender ud til arbejde i virksomhederne, er enormt effektive til at få løst de opgaver, som virksomheden bakser med.

»De er enormt dygtige til for eksempel at strukturere data, og så arbejder de som regel meget hurtigere end de fleste,« siger Carsten Lassen.

Men det er ikke kun virksomhederne, der får noget ud af at ansætte en person fra Specialisterne. For den enkelte person kan et fast arbejde betyde, at livskvaliteten får et gevaldigt løft.

»Vi mener, at alle har ret til et arbejde og kan bidrage med noget. Vores samfund er skruet sammen på en sådan måde, at man skal bidrage med noget for at høre til. Vi hjælper en masse autistiske mennesker med at komme i arbejde. De får et større økonomisk råderum og en større social omgangskreds. Det har en enorm effekt på deres livskvalitet,« forklarer Carsten Lassen.

Behov for flere gode eksempler

Men der er behov for mere viden og flere konkrete eksempler på succesfulde sociale investeringer som Specialisterne. For selv om der er stor interesse hos myndigheder og filantropiske fonde, så er kommercielle aktører mere tilbageholdende med at kaste sig over de sociale investeringer. Det viser en rapport fra Oxford Research.

Det vil Den Sociale Investeringsfond forsøge at lave om på. Fonden, der blev stiftet i 2018, arbejder med at åbne den offentlige velfærd for civilsamfundsaktører og private velfærdsleverandører, så der bliver skabt et bæredygtigt investeringsmarked, som kan komme samfundets svageste til gode.

Men sociale investeringer er stadig i deres spæde start i Danmark, og selv om der er interesse fra flere aktører, så er det nødvendigt, at flere investorer kommer med ombord, hvis investeringerne med de gode intentioner for alvor skal få luft under vingerne, mener André Rogaczewski adm. direktør for Netcompany og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond.

Det kræver, at de positive resultater fra investeringerne bliver målbare ligesom hos Specialisterne, så det står klart sort på hvidt, hvad de konkrete fordele ved sociale investeringer er.

»Det er vigtigt, at vi får gjort de sociale investeringsprojekter så målbare som muligt, så man tydeligt kan se, hvad de kan betyde for det enkelte menneske, men også hvad den økonomiske gevinst er,« siger André Rogaczewski.

Kommercielle aktører er mere tilbageholdende

Rapporten fra Oxford Research viser, at der er forholdsvis stor interesse for sociale investeringer blandt offentlige aktører, men at det derimod halter med kendskabet hos de kommercielle aktører.

Derfor er der behov for at få flere projekter sat i gang, så man får flere gode eksempler på, hvordan sociale investeringsprojekter kan give en positiv økonomisk gevinst og gøre en forskel for de personer, projekterne hjælper, forklarer André Rogaczewski.

»Der ligger en udfordring i at belyse, hvordan de her projekter kan være en rigtig god investering. Derfor har vi brug for pilotprojekter, der kan give os viden og stå som et godt eksempel på, hvordan man kan løse sociale problemer, men også at det faktisk kan være en helt fornuftig investering for de andre aktører.«

Den Sociale Investeringsfond støtter i øjeblikket to projekter, der har til hensigt at hjælpe borgere til et bedre liv. Det ene projekt er partnerskabet mellem Ballerup Kommune, Specialisterne og Den Sociale Investeringsfond.

Det andet er et projekt i Aalborg kommune, der handler om at få 120 psykisk sårbare personer i beskæftigelse.

Ifølge André Rogaczewski kan de positive virkninger af sådanne projekter ofte spores flere år ud i fremtiden.

»En person, der for eksempel bliver hjemløs som 15-årig, er måske ikke nogen større økonomisk byrde for kommunerne i de første par år, men hvis der ikke sættes tidligt ind, kan det vise sig at have meget store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Det vil vi gerne vise, at man kan afværge ved, at forskellige aktører kan gå sammen om effektiv indsats,« André Rogaczewski.

Ud over de to projekter i Aalborg og Ballerup har Den Sociale Investeringsfond gang i en række pilotprojekter og partnerskaber rundt om i landet.