Skatteministeriet under angreb for læk

På baggrund af oplysninger fra Skatteministeriet skrev Politiken, at advokatfirmaet Bech-Bruun undersøges af Bagmandspolitiet. Bech-Bruun: Det er urigtigt og et brud på forvaltningsloven. Skatteministeriet: En misforståelse.

Bech-Bruuns managing partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg beskylder Skatteministeriet for at lække en urigtig oplysning om en politisag til Politiken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Søndag den 11. november sidste år bragte Politiken en opsigtsvækkende historie. Den handlede om den verserende strid mellem Skatteministeriet og advokatfirmaet Bech-Bruun i sagen om svindel med udbytteskat for milliarder.

Særligt én sætning i artiklen har fået et helt usædvanligt efterspil. Politiken skrev nemlig, at både »Skattestyrelsen og Bagmandspolitiet undersøger, om Bech-Bruun gjorde noget ulovligt«.

Oplysningen om Bagmandspolitiets undersøgelse var ny, og ifølge Politiken stammer oplysningen fra Skatteministeriet, og Bech-Bruun beskylder nu ministeriet for at have handlet i strid med god forvaltningsskik ved at tippe avisen.

Ifølge Bech-Bruun henvendte en medarbejder i Skatteministeriet sig i november 2018 af egen drift til en fremtrædende journalist på Politiken med den – ifølge advokatfirmaet – urigtige oplysning om, at Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), populært kaldet Bagmandspolitiet, efterforsker Bech-Bruun for strafbare handlinger i udbyttesagen.

»Hvis det er rigtigt, at Skatteministeriet har oplyst til en journalist, at Bech-Bruun undersøges af Bagmandspolitiet, så er det en meget grov forseelse fra ministeriets side. Det ligner næsten en forfølgelse af Bech-Bruun, hvis de skal leve med, at oplysninger om deres sager offentliggøres. Sådanne forhold er omfattet af tavshedspligt,« vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Forkert tip kan være strafbart

Ifølge Bech-Bruun har Bagmandspolitiet efterfølgende afkræftet oplysningen om efterforskningen af Bech-Bruun. Advokatfirmaet har derfor forlangt, at Politiken berigtiger oplysningen, hvilket læsernes redaktør på Politiken, Bjarne Schilling, har afvist under henvisning til, at »passagen i artiklen bygger på oplysninger fra Skatteministeriet«.

»Hvis det ikke er korrekt, at advokatfirmaet undersøges, så er det helt galt. Så er det strafbart, hvis Skatteministeriet giver sådan en oplysning,« siger Sten Bønsing.

Det spegede forløb har sit udspring i skandalen om svindel med udbytteskat for milliarder. Bech-Bruun er i skudlinjen, blandt andet fordi skatteminister Karsten Lauritzen (V) har indklaget advokatfirmaet for Advokatnævnet og beskylder dem for dobbeltrolle og inhabilitet.

Det er sket, efter at det er kommet frem, at Bech-Bruun har rådgivet en tysk bank og tre canadiske pensionskasser i forbindelse med udbyttesagen. Dette er sket, samtidig med at Bech-Bruun har lavet en uvildig advokatundersøgelse om sagen for Skatteministeriet.

Meget alvorlig beskyldning

Berlingske har fået aktindsigt i en korrespondance mellem Bech-Bruun og Skatteministeriet og har desuden læst en mail-korrespondance mellem Bech-Bruun og Politiken.

Her fremgår det, at man i Bech-Bruun blev meget overrasket over oplysningen om Bagmandspolitiets efterforskning.

»Det er en meget alvorlig beskyldning, som antyder, at myndighederne har mistanke om, at Bech-Bruun har begået strafbare handlinger, hvilket vi naturligvis har fået afkræftet hos SØIK,« siger Simon Evers Hjelmborg, managing partner hos Bech Bruun, om forløbet i dag.

Han tog straks kontakt til skribenten på artiklen, journalist John Hansen, som er en af Danmarks mest erfarne graverjournalister, og spurgte, hvor han havde den information fra.

»John Hansen fortalte, at han var blevet ringet op af en pressemedarbejder fra Skatteministeriet efter et interview i Politiken med skatteminister Karsten Lauritzen, som sagde, at det værste, han kunne gøre ved Bech-Bruun, var at kræve nogle af de millioner kroner tilbage, som Skatteministeriet havde betalt for advokatundersøgelsen,« refererer Simon Evers Hjelmborg.

»Medarbejderen fra Skatteministeriet oplyste nu, at det værste var, at Bagmandspolitiet og Skattestyrelsen var i gang med at undersøge, om Bech-Bruun havde gjort noget ulovligt,« refererer Simon Evers Hjelmborg videre.

Ovennævnte er Bech-Bruuns referat af samtalen med John Hansen. Det kan ikke bekræftes hos John Hansen, som ikke vil kommentere forløbet, under henvisning til at Politiken af princip ikke diskuterer sine kilder.

Skriver til Bagmandspolitiet

Dagen efter, mandag den 12. november, skrev Simon Evers Hjelmborg direkte til Bagmandspolitiets øverste chef, Morten Niels Jakobsen, og bad om at få be- eller afkræftet den mulige politiefterforskning. Ifølge Simon Evers Hjelmborg fik han efterfølgende et opkald fra en medarbejder hos Bagmandspolitiet, der bekræftede, at der ikke er nogen igangværende efterforskning mod advokatfirmaet.

Samme dag skrev Simon Evers Hjelmborg til Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, og klagede:

»Det er i strid med de forvaltningsretlige principper om saglig forvaltning, når en medarbejder i Skatteministeriets departement – endog uden given anledning – retter henvendelse til medierne med oplysninger om, at der pågår undersøgelser, som den, som undersøges, end ikke kan få af- eller bekræftet rigtigheden af,« fremgår det af brevet til Jens Brøchner.

Bech-Bruun mener, at det påståede tip til Politiken er en klar tjenesteforseelse fra medarbejderen i ministeriet:

»En sådan mistænkeliggørelse eller påstand, der ikke underbygges med nærmere dokumentation, er en klar tilsidesættelse af kravet om varsomhed ved videregivelse af oplysninger, og der kan efter omstændighederne være tale om en tilsidesættelse af sandhedspligten. Der er desuden tale om grov tilsidesættelse af kravet om, at den ansatte både på arbejdet og i fritiden udviser en adfærd, der er passende i forhold til stillingen. En tilsidesættelse som i det foreliggende tilfælde udgør utvivlsomt en tjenesteforseelse,« skriver Bech-Bruun i brevet til departementschefen.

Læsernes redaktør afviste

Onsdag den 14. november bad advokatfirmaet Politiken om at berigtige oplysningen om Bagmandspolitiets efterforskning. Det afviste læsernes redaktør, Bjarne Schilling, samme dag, med henvisning til at »passagen i artiklen bygger på oplysninger fra Skatteministeriet«.

Hos Skatteministeriet kalder man sagen »en misforståelse«.

»I det konkrete tilfælde vedrørende Skatteministeriets kontakt med Politiken er der, som jeg har fået refereret sagen, tilsyneladende tale om en misforståelse. Skatteministeriets departement hverken må eller kan oplyse om konkrete undersøgelser i udbyttesagen, som foretages af Skattestyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Dertil kommer, at Skatteministeriets medarbejdere ikke må udtale sig om konkrete sager,« skrev departementschef Jens Brøchner i et brev til Bech-Bruun fredag den 16. november 2018.

Her oplyste han også, at Skatteministeriet havde taget kontakt til Politiken med henblik på at sikre, at der var tale om en misforståelse og ikke videregivelse af oplysninger om den konkrete sag.

»Jeg ser med stor alvor på udbyttesagen, og det er min opfattelse, at alle aktører har en fælles interesse i, at der ikke opstår misforståelser i den offentlige debat. Skatteministeriet vil fremover bestræbe sig yderligere på at sikre, at generelle informationer i mediebilledet ikke tages som udtryk for, hvad der foregår eller ikke foregår i konkrete sager,« lød det videre i brevet fra Jens Brøchner.

Ny henvendelse

Midt i december 2018 skrev Bech-Bruun igen til departementschefen og gjorde opmærksom på, at Politiken fastholdt oplysningen om, at Bagmandspolitiet undersøger advokatfirmaet.

»Politiken afviser således, at der kan have været tale om en misforståelse,« skrev Bech-Bruun. Denne henvendelse svarede Jens Brøchner aldrig på.

I slutningen af februar undersøgte Skatteministeriet sagen på ny i kølvandet på en henvendelse fra Berlingske.

Ifølge afdelingschef for Stab og Kommunikation, Janus Breck har man drøftet samtalen med den pågældende medarbejder igen. Men det er fortsat vurderingen, at der ikke er belæg for, at medarbejderen skulle have udtalt sig konkret om Bech-Bruun.

»Den pågældende medarbejder har alene udtalt sig generelt om, at Skattestyrelsen løbende undersøger de oplysninger, herunder om rådgivere, som styrelsen har til rådighed,« skriver Janus Breck i en mail til Berlingske og tilføjer:

»Der har efterfølgende igen været taget kontakt til den pågældende journalist på Politiken, der har bekræftet, at det ligeledes er hans opfattelse af forløbet. Han har endvidere forklaret, at læsernes redaktør på Politiken i dialogen med Bech-Bruun har anvendt formuleringen »bygger på«, fordi der var tale om generelle oplysninger, som Politiken lagde til grund gjorde sig gældende i det konkrete tilfælde med Bech-Bruun.«

Politikens journalist John Hansen vil hverken be- eller afkræfte Skatteministeriets beskrivelse af det seneste forløb. »På Politiken ønsker vi af principielle grunde ikke at diskutere vore kilder,« skriver han i en mail. På Berlingskes spørgsmål om, hvorvidt Politiken i denne sag er fraveget dette princip, henviser han til førnævnte mail.

SØIK ønsker ikke at kommentere sagen over for Berlingske.