Pensionsselskaber er klar til at investere i elektrificeringen af Danmark

Danske pensionsselskaber vil gerne være med til at geare Danmark til en ny, elektrificeret fremtid med en mio. elbiler ved at finansiere de op til 50 mia. kr., som en udbygning af elnettet vil koste. Men der er forhindringer på vejen.

 

Danske pensionsselskaber er parate til at løfte en del af de milliardstore investeringer, der skal til, for at Danmark kan blive elektrificeret.

»Vi er meget åbne over for at investere i transmission og distribution af energi, både i Danmark og i en europæisk sammenhæng,« siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Ifølge Dansk Energi er der brug for massive investeringer i en udbygning af det danske elnet, hvis politikernes ambitioner om, at der skal køre én mio. elbiler på de danske veje i 2030, skal blive til virkelighed. Som Berlingske kunne fortælle torsdag, har Dansk Energi udarbejdet en analyse, som viser, at det vil koste et sted mellem 32 og 50 mia. kr. at få udbygget elnettet frem mod 2030.

ATP: Bred interesse i klima

ATP er også interesseret i at investere i transmissions- og eldistributionsnetværk, og påpeger, at private institutionelle investorer godt kan være en del af investeringerne i andre lande.

Herhjemme har selskabet blandt andet været sat i forbindelse med at købe eldistributionsselskabet Radius af Ørsted, indtil politisk modstand satte en foreløbig stopper for salget.

Ulrik Weuder, vicedirektør for alternative investeringer, ATP

»Transmission af el er et marked, som er ved at eksplodere på den gode måde i form af vækst. Infrastrukturen skal tilpasses til den efterspørgsel efter grøn energi, som kommer i fremtiden.«


»Transmission af el er et marked, som er ved at eksplodere på den gode måde i form af vækst. Infrastrukturen skal tilpasses til den efterspørgsel efter grøn energi, som kommer i fremtiden. Det bliver en tilpasning, der kommer til at koste penge, men man skal nok passe på med at vurdere udviklingen alene ud fra den nuværende teknologi,« siger Ulrik Weuder, vicedirektør for alternative investeringer i ATP.

Alligevel er der ikke umiddelbart udsigt til, at pensionsselskaberne bliver storinvestorer i elektrificering af Danmark. Reglerne på området gør det nemlig umuligt.

Ingen privat transmission

Når det gælder transmissionsnettet, hvilket vil sige de højspændingskabler, som for eksempel transporterer strømmen ind til land ude fra havvindmølleparkerne, og rundt i landet eller mellem lande, så er det i Danmark 100 pct. ejet af den danske stat via Energinet.dk, og private investorer har ingen adgang.

Det ærgrer Torben Möger Pedersen.

»Vi vil rigtig gerne investere i energitransmission for eksempel nye kabler mellem Danmark og Tyskland, så vi kan udnytte kapaciteten i vindenergien. Vi investerer allerede i Tyskland, hvor politikerne tillader private investorer. Vi har også investeret i en stor transformatorstation ude i Nordsøen til havvindmøller i partnerskab med den hollandske pendant til Energinet.dk,« siger Torben Möger Pedersen.

»Jeg vil opfordre politikerne at overveje at lade pensionsselskaberne hjælpe med at løfte den opgave,« tilføjer han.

Pensionskasser kan godt distribuere

Når det gælder pensionsselskabers mulighed for at investere i distributionsnettet, er der, ifølge vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge, som udgangspunkt ingen begrænsninger ud over reglerne i Elforsyningsloven, som organisationen ønsker ændret.

Distributionsnetsselskaberne er i sidste ende forbrugerejede med en enkelt undtagelse – nemlig Radius, som er ejet af det statslige, børsnoterede energiselskab Ørsted. Ørsted har også pensionsselskaber som medinvestorer, men staten kontrollerer fortsat aktiemajoriteten.

I efteråret forsøgte Ørsted at sælge Radius fra, men blev forhindret i det i sidste øjeblik, fordi et politisk flertal frygtede, at selskabet ville blive solgt til udenlandske kapitalfonde.

Det er dog ikke kun ejerne, der er en forhindring. Distributionsnetsselskaberne har monopol på at få strømmen ud til brugerne, og politikerne har derfor indført stramme reguleringer blandt andet for at forhindre, at selskaberne hæver prisen på transport for meget.

Det har tidligere ført til kritik fra både pensionsselskaber og Dansk Energi.

Nye regler bremser afkast

1. januar 2018 blev reglerne ændret, så det bliver lidt lettere for distributionsnetsselskaberne at hæve de såkaldte tariffer på danskernes elregning for at skaffe penge til renter og afdrag på lån i forbindelse med investeringer. Men reglerne tager ikke højde for, at klimaudfordringerne vokser, og at der hurtigere end ventet er behov for at investere store beløb i en udbygning af elnettet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Pensionsselskaberne investerer på livet løs i havvind, her Ørsted havvindmøllepark Horns Rev 2 i Nordsøen, men elnettet i Danmark er indtil videre lukket land for pensionspenge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

»Det er principielt alene en ejerbeslutning, om pensionsselskaberne skal med ind og finansiere udbygningen af elnettet. Men det er en udfordring, at det ikke er særligt attraktivt at medfinansiere de øgede investeringer i elnettet som følge af for eksempel elbilerne. Det nuværende system er designet efter, at investeringerne kommer stille og roligt, og det kan ikke følge med til det investeringsbehov, der efter vores forudsigelser vil komme,« siger Anders Stouge.

»Reelt kan distributionsselskaberne med det nuværende system kun hente 40-60 pct. af den stigning, der skal til i indtægter for at dække renter og afdrag ved investeringer i størrelsesordenen 32 til 50 mia. kr. Det gør det vanskeligt at finansiere de ekstra investeringer, uanset hvem man er,« tilføjer han.

Måske klarer ejerne det uden pensionspenge

Derfor arbejder Dansk Energi på at få politikerne til at forstå, at ønsker de en grøn omstilling med én mio. elbiler i 2030, bliver de nødt til at give distributionsselskaberne mere vide rammer til at hæve indtægterne, så investorerne, som kan være banker, pensionskasser eller de nuværende ejere, ikke skal komme gratis med pengene. Eller sagt mere direkte. Politikerne bliver nødt til at give distributionsnetsselskaberne mulighed for at hæve tariffen, så elkunderne betaler lidt mere på deres elregning, hvis de investorer, der skal investere de mellem 32 og 50 mia. kr., skal kunne få et passende afkast af deres investeringer.

Men selv hvis politikerne efter valget lemper reglerne, er det ikke sikkert, at pensionsselskaberne får deres lyst til at investere i distributionsnettet styret. Distributionsnetsselskaberne ejes nemlig af elselskaberne, som er kendetegnet ved for de flestes vedkommende at sidde på solide pengetanke.

»Moderselskaberne vil typisk have en soliditet, så de kan gå i banken og låne pengene. Men det nytter ikke noget, hvis de ikke kan hæve indtægterne, for så siger bankerne nej til at låne pengene ud,« siger Anders Stouge.

Pensionsselskaber investerer i udlandet

Imens fortsætter pensionsselskaberne med at investere i den grønne omstilling herhjemme og ikke mindst i udlandet.

Mens investeringer i transmission og distribution er nye områder, investerer pensionsselskaberne fortsat primært i selve produktionen af grøn strøm med store milliardinvesteringer i vindmøller, solceller og biomasse.

PensionDanmark har investeret 23 mia. kr. i grøn omstilling ud af sin samlede investeringsportefølje på 250 mia. kr., mens ATPs rene klimainvesteringer løber op i 20 mia. kr.

Generelt ser Ulrik Weuder fra ATP store muligheder i grønne og klimavenlige investeringer, ikke kun i Danmark men globalt.

»Det er en global megatrend, at der skal investeres i grønne løsninger. Det, vi har brug for som investor, er stabilitet i form af stabile og langsigtede rammer, vi kan forholde os til, og en klar angivelse af, hvor vi skal hen. Det er helt afgørende for vores risikovillighed til at indgå de her meget langsigtede investeringer, for det betyder, at vores risiko bringes ned,« siger Ulrik Weuder.