Nyt pres på regeringen for at tage vigtigt coronavåben i brug: »Det er kritisk og det haster«

Efter mange måneders tøven fra regeringen og sundhedsmyndighederne, opfordrer EU-Kommissionen nu kraftigt til at implementere spildevandsovervågning af covid-19. Coronavåbnet omtales som en hurtig, omkostningseffektiv og pålidelig kilde til information om spredningen af covid-19.

Ishøj Kommune har på eget initiativ indledt forsøg med at teste spildevand for coronasmitte. En overvågning af spildevandet kan afsløre, om smitten i en kommune er på vej op eller ned. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Europa-Kommissionen opfordrer kraftigt til, at samtlige medlemslande så hurtigt som muligt indfører spildevandsovervågning for covid-19.

På nuværende tidspunkt er Statens Serum Institut i færd med et forsøg med spildevandsovervågning på Bornholm, ligesom Ishøj Kommune eget initiativ har implementeret løsningen.

Københavns Kommune tripper for at komme i gang, og i mange lande i Europa har man allerede været i gang i mange måneder.

Sundhedsmyndighederne herhjemme har længe tøvet med at bruge metoden, som virksomheden Eurofins Miljø har tilbudt siden sommeren 2020. Først i marts indgik SSI et samarbejde med Eurofins Miljø om forsøget på Bornholm.

Direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, har tidligere oplyst til Berlingske, at man ikke har haft tid til at kigge på metoden.

Inden da pegede flere eksperter på, hvor givende metoden kan være i en epidemisituation for at sikre kontrollen.

»Ved renseanlæggene vil vi stort set kunne tjekke 90 til 95 procent af befolkningen. Med 300 prøver om dagen ville vi kunne sige, om smitteniveauet er på vej op eller ned og i hvilke byer,« forklarede Jesper Gamst, som er direktør for Eurofins Miljø, i januar.

Nu understreger Europa-Kommissionen så vigtigheden af at komme i gang. Kommissionen beskriver det som kritisk og afgørende, at medlemslandene sætter gang i spildevandsovervågningen, så relevante data hurtigst muligt kan blive delt med sundhedsmyndighederne.

»Medlemslandene opfordres kraftigt til at implementere spildevandsovervågning så hurtigt som muligt og ikke senere end 1. oktober 2021,« skriver kommissionen.

Flere medlemslande har længe gjort brug af spildevandsovervågning. Erfaringen viser, at det er en omkostningseffektiv, hurtig og pålidelig kilde til information om spredningen af covid-19, skriver EU-Kommissionen. Dog understreges det, at spildevandsovervågning ikke kan stå alene, men derimod skal bruges som et værktøj til at spotte tendenser, som kan følges op af en indsats med persontest.

Anbefalingen lyder, at medlemslandene skal overvåge spildevandet for en betydelig del af befolkningen. EU tilbyder ligeledes midler til at sætte gang i implementeringen.