Metroselskabet: Der er betydelig risiko for, at Cityringen bliver forsinket

Cityringen, den kommende metroudvidelse i København, bliver måske ikke færdig til tiden. Entreprenøren CMT bliver pålagt dagbøder for misset milepæl. Det oplyser Metroselskabet.

Foto: Asger Ladefoged

Lige nu tyder meget på, at Cityringen ikke bliver færdig til tiden. Det oplyser Metroselskabet, som ikke kan fortælle, hvornår Cityringen åbner.

Den mulige forsinkelse skyldes ifølge selskabet, at der mangler »dokumentation for et betydeligt antal tests samt fysiske arbejder på stationerne, som skulle have været gennemført«.

Dermed misser man afgørende en milepæl i byggeriet.

»Der er en betydelig risiko for, at vi bliver forsinket nu,« udtaler Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen i en pressemeddelelse.

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, nærmer sig ellers slutningen, men en af entreprenørens vigtige milepæle på projektet er ikke opnået. Og med få måneder igen kræver det en stor indsats fra alle parter at komme i mål til tiden, skriver Metroselskabet.

Som Berlingske for nylig skrev blev transportminister Ole Birk Olesen (LA) allerede for en måneds tid siden orienteret om en mulig forsinkelse af metroen. I et brev til ministeren slog Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen fast, at der var en øget risiko for, at byggeriet bliver forsinket, fordi arbejdet med at få gjort stationerne færdige ikke er gået hurtigt nok.

»...risikoen for forsinkelse er fortsat betydeligt øget som følge af den begrænsede fremdrift i januar og den deraf følgende forsinkelse af systemtests,« lød det i brevet, der placerede ansvaret hos Copenhagen Metro Team (CMT), der ifølge Metroselskabet ikke har fået byggeriet op i tempo.

Misset milepæl

De største og mest komplicerede arbejder på Cityringen – som for eksempel tunnelboringerne dybt under jorden og de vanskelige betonkonstruktioner – er for længst overstået.

Nu udestår en række arbejder, som er mindre i målestok, men som er afgørende for, at hovedstadens nye metronet kan få den endelige tilladelse til at åbne for passagerer.

En af de vigtige milepæle i slutfasen, og som har afgørende betydning for færdiggørelsen af Cityringen, er den såkaldte RHO-milepælen (Ready for Handover). Ifølge kontrakten skulle den være opnået i slutningen af marts 2019.

Men Metroselskabet har nu meddelt entreprenøren CMT, at RHO-milepælen ikke er opnået. Det skyldes som nævnt, at der fortsat udestår dokumentation for et betydeligt antal tests samt fysiske arbejder på stationerne, som skulle have været gennemført.

»I det store billede er det mindre ting, der mangler, men der er kort tid tilbage til at nå det sidste. Den manglende opnåelse af milepælen vil forsinke Cityringen, hvis det ikke lykkes at optimere det afsluttende arbejde. Det er stadig muligt at åbne som planlagt, hvis alle parter knokler på og leverer en effektiv og koordineret indsats. Lige nu analyserer vi sammen med de to entreprenører, om vi kan optimere det afsluttende arbejde,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Konsekvensen af den manglende opnåelse af milepælen er, at CMT pålægges dagbøder. Metroselskabet vil over for Berlingske ikke oplyse størrelsen på dagbøderne, men de vil løbe, indtil CMT har opnået RHO-milepælen. Entreprenøren vil samtidig skulle gennemføre de udestående arbejder i henhold til de indgåede aftaler.

»Det er ærgerligt, at vi ikke kan melde en åbningsdato ud, som vi havde planlagt. Men der er en vigtig milepæl, som ikke er overholdt. Nu skal vi bruge alle vores kræfter på at indhente det manglende arbejde, og det er stadig en mulighed for, at vi kan nå det inden for tidsplanen. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at undgå forsinkelser og prøver derfor at få parterne til hurtigt at kunne samles om en løsning,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Berlingske har spurgt Metroselskabet, om de mulige forsinkelser vil gøre Metro-udvidelsen dyrere. Til det siger pressekoordinator Kåre Møller Madsen følgende:

»Lige nu kæmper vi fortsat for at nå i mål til tiden, så vi kan ikke sige så meget om forsinkelser og fordyrelser endnu.«

CMT er tavs

Metroselskabet vil i de næste par uger i samarbejde med de to entreprenører, CMT og Ansaldo STS, analysere, om der er muligheder for yderligere at optimere gennemførelsen af de resterende arbejder, så den overordnede tidsplan kan bevares.

I juni forventer Metroselskabet at kunne offentliggøre et åbningstidspunkt for Cityringen.

Driftsdirektør i CMT, Sigurd Nissen-Petersen, oplyser til Berlingske, at selskabet nuværende tidspunkt ingen kommentarer har til udmeldingen fra Metroselskabet.

Men et opgør lurer i kulissen. Som Berlingske for nylig skrev, giver CMT dårligt samarbejde og urimelige krav skylden for en række af de problemer, der har været på byggeriet. Det fremgår af årsregnskabet fra CMT.

Her lyder det, at der skulle være problemer i samarbejdet med Ansaldo STS (ASTS), der populært sagt er det firma, der leverer togene. Koordineringen mellem de to er fuldstændig central, fordi CMT er nødt til at bruge tunnellerne til at gøre deres arbejde, mens ASTS skal lave test i tunnelerne, for at sikkerheden er i orden, når der skal passagerer med togene.

I beretningen fra ledelsen i CMT lyder det, at der er en række problemer på byggeriet, der har givet flere omkostninger.

»CMT er af den opfattelse, at størstedelen af de nævnte ekstraomkostninger skyldes Metroselskabets instruktioner,« lyder det i ledelsesberetningen.

Da den første metrostrækning blev indviet i København i 2002, skete det efter omtrent to års forsinkelser og en anseelig milliardfordyrelse.