Erik La Cour vidste ikke, at han havde tabt en sag til Njord Law Firm – nu trækkes han i fogedretten for at stjæle film, han intet kender til

Erik La Cour Dalhoff fandt først ud af, at han var sagsøgt for ulovlig fildeling af film, da han blev trukket i fogedretten. Hans advokat mener, at sagen bør hæves, men Njord Law Firm afviser kritikken.

Erik La Cour Dalhoff modtog gennem flere år breve fra Njord Law Firm, hvor det fremgik, at han var mistænkt for at have hentet en film ulovligt. Han afviser at være blevet gjort bekendt med, at Njord havde stævnet ham for det, så han blev noget overrasket, da han i november 2019 fandt ud af, at Retten i Horsens havde dømt ham tilbage i oktober 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

Erik La Cour Dalhoff fandt først ud af, at Njord Law Firm (Njord) havde sagsøgt ham, og at han havde tabt sagen, da han blev trukket i fogedretten i Horsens i november 2019, fordi han skyldte 10.000 kroner for et ulovligt download af en film.

Han afviser at have hentet filmen, og da han bor alene, kan han ikke se, hvordan andre skulle have misbrugt hans IP-adresse.

Han tror, at der »enten er fejl i Njords beviser, eller også snyder de bevidst«. Stod det til ham, skulle Njord »stilles til ansvar« og »tvinges« til at tilbagebetale de penge, advokatfirmaet har inddrevet gennem »fiktive regninger« i et enormt søgsmål om ulovlig fildeling.

»Jeg blev dømt uden at have været i retten. Der var ikke nogen, der hørte mig. De vurderede bare, at jeg var skyldig, og jeg føler mig ærligt talt lidt misbrugt,« siger han.

Erik La Cour er fortørnet over, at han i dag står til at skulle betale 10.000 kroner for en forbrydelse, han påstår, at han ikke har begået. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix.

Det var hans kæreste, der læste brevet, da han er ordblind. Han har også svært ved at håndtere it og det i en sådan grad, at han har anmodet om at blive fritaget for at bruge digital kommunikation med det offentlige, mens han heller ikke ejer en computer.

Det fremgik ikke af indkaldelsen, hvad han var dømt for, så han tog kontakt til Dan Dahl Rahimian fra Advokatgruppen, som undersøgte sagen. Da advokaten fortalte, at sagen handlede om et ulovligt download, fik det en klokke til at ringe hos Erik La Cour Dalhoff.

Han havde tidligere modtaget breve fra Njord om et ulovligt download, og at sagen kunne afsluttes mod betalingen af et mindre beløb. Han troede, at det var »svindel og humbug« og lod være med at reagere.

En dag fik han nok af brevene og ringede til Njord. Han sagde, at han intet kendte til sagen, og at de ikke skulle sende flere breve. Njord henviste ham til at besvare de spørgsmål, de havde stillet, mens han kunne finde oplysninger om sagen på minretssag.dk, der er domstolenes onlinesystem.

Dengang vidste han ikke, hvad det var for en »sag«, så han kontaktede Retten i Horsens, men domstolen kunne ifølge ham ikke finde noget i deres systemer. Da der ikke kom flere breve fra Njord, troede han, at sagen var slut.

I dag ved han ikke, hvordan sagen mod ham ender, men han er glad for, at han ikke tog imod Njords forligstilbud, selvom sagsomkostningerne kan ende med at blive væsentligt dyrere. Han vil ikke finde sig i at beskyldt for noget, han nægter at have gjort, eller se stiltiende til, mens det sker for andre.

»Jeg synes, det er at udnytte dem, der ikke har midlerne til at forsvare sig selv. Hvis jeg stadig havde været i lære, så havde jeg ikke selv haft råd. I min verden burde de (Njord, red.) blive stillet til ansvar og tilbagebetale pengene,« siger han.

Advokat: Sagen burde afvises

Erik La Cour Dalhoff er ikke den eneste, der skal i fogedretten i forbindelse med søgsmålet. I december afviste Retten på Frederiksberg flere sager, fordi domstolen ikke mente, at Njords klient havde et krav.

Årsagen til det var, at Østre Landsret gennem 2020 havde afvist sager, fordi CMS ikke kunne dokumentere, at de havde ret til at sagsøge borgerne. Njord oplyser, at de har fået tilladelse til at indgive afgørelserne fra fogedretten på Frederiksberg for Østre Landsret.

Njord burde ifølge Dan Dahl Rahimian hæve Erik La Cour Dalhoffs sag, da den har et »fuldstændig identisk« aftalegrundlag som de sager, landsretten afviste, mens Njord også selv har hævet sager om samme film efter at have gennemgået dem på ny.

Dan Dahl Rahimian forsøgte at få sagen genoptaget i byretten, men anmodningen blev afvist, fordi etårs fristen for genoptagelse var overskredet.

Han forsøgte efterfølgende med en ekstraordinær anke ved Højesteret, som også blev afvist, fordi sagen ikke opfyldte samtlige betingelser for, at sagen »undtagelsesvis« kunne genoptages, og han tror, at det skyldtes, at domstolen ikke mente, at 10.000 kroner udgør et »indgribende tab«.

Advokaten undrer sig over, at Njord først gjorde opmærksom på, at Erik La Cour Dalhoff skyldte 10.000 kroner, da sagen skulle i fogedretten, mens Njord til gengæld påstår, at de har gjort opmærksom på det via en inkassoskrivelse fra juni 2019.

Erik La Cour Dalhoff afviser at have modtaget skrivelsen, og da det ikke blev sendt som anbefalet post, kan Njord ikke dokumentere, at det er nået frem, og det er ifølge Dan Dahl Rahimian ikke normalt i sager om pengekrav.

Han skriver i en mail, at det er »meget mærkværdigt«, at Njord først forsøger at inddrive pengene, mere end et år efter dommen faldt, når pengene skulle have været indbetalt inden for 14 dage.

»Det faktum, at Njord og CMS først påbegynder inddrivelsen af pengene over et år senere, hvor udeblivelsesdommen ikke længere kan blive genoptaget, findes naturligvis meget mærkværdigt. Uanset bliver intentionen vel tydelig for enhver, når CMS og Njord ufortrødent fortsætter inddrivelsen af udeblivelsesdommen, selvom der foreligger 12 Landsretsafgørelser og et utal af byretsafgørelser, som slår fast, at CMS hverken er eller har været berettiget til kravet,« skriver han.

Njord Law Firm og advokat Jeppe Brogaard Clausen blev sigtet for groft bedrageri i december 2020. Fra advokatfirmaet lyder det, at sigtelsen er »overdrevet langt ude«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Svold .

Njord afviser kritik

Lars Lokdam, managing partner i Njord, oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at Njord har »sendt flere rykkerbreve indenfor det første år efter kendelsen« til Erik La Cour Dalhoffs adresse, og at ingen er sendt retur.

Han skriver, at man hos Njord undrer sig over Dan Dahl Rahimians udtalelser.

»Den pågældende sag blev vurderet af Højesteret, hvor landets allerhøjeste dommerembede fastslog, at der ikke forelå oplysninger, der ville gøre, at sagen ville få et andet udfald, hvis Højesteret genoptog sagen. Den vurdering kom Højesteret til efter at have vurderet kendelser fra både Østre Landsret og Retten på Frederiksberg fra april 2020 sammen med tusind sider med teknisk og juridisk materiale præsenteret for Højesteret af advokaten,« skriver Lars Lokdam.