Analyse af danske virksomheder: Kvinder er i HR, mænd er ledere

En gennemgang af kønsfordelingen i danske virksomheder viser, at mænd indtager ledelsesstillinger, mens kvinder er overladt til HR. Der er stadig barrierer for kvinderne, siger ledelsesforsker.

Kun tre pct. af ledelsesstillingerne i store danske virksomheder er besat af kvinder, viser en gennemgang, som Berlingske har foretaget. Man kan inkludere flere kvinder ved at italesætte de forskellige opfattelser af køn, der eksisterer i den offentlige debat, siger forsker i ledelse og organisering. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Det står skidt til med at få kvindelige ansatte i lederstillinger i de danske virksomheder og bestyrelser. Således er kun omkring syv pct. af de store danske virksomheders CEO-stillinger besat af kvinder, mens mænd dominerer med 93 pct. Det viser en gennemgang af ledelsesstillinger og bestyrelsesposter i de store danske virksomheder, som Berlingske har foretaget.

Dermed står kvinder stadig over for massive udfordringer med at komme ind på betydelige og vigtige poster, selv om der er blevet skabt større opmærksomhed og bevidsthed om problematikken.

»Heldigvis går det bedre med at få kvinder i ledelsesstillinger på arbejdspladserne, specielt i den offentlige sektor. Men tallene viser, at der stadig er barrierer for kvinderne,« siger Betina Wolfgang Rennison, docent og forskningsleder ved Center for Ledelse og Organisationsudvikling på VIA University College.

Gifte mænd og pink ghettoer

Berlingskes gennemgang af virksomhederne inkluderer milliardvirksomheder som Lego, Bestseller, Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk og Carlsberg. I banker som Sydbank, Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit er billedet det samme.

Samtidig er ledernes gennemsnitsalder på omkring 54 år; kun seks af de i alt 29 store danske virksomheder, som er med i opgørelsen, har ledere, der er under 50 år gamle. 86 pct. af disse mænd er gift og har børn, viser en gennemgang af deres blå bog.

Af det samlede antal virksomheder har kun to bestyrelser kvindelige formænd, mens de resterende 27 har mandlige bestyrelsesformænd. Endvidere er størstedelen af lederne i både virksomheder og bestyrelser af nordeuropæisk oprindelse – kun tre pct. har en anden oprindelse.

Til gengæld er kvinder overrepræsenteret i HR-stillinger i virksomhederne. Hele 55 pct. af HR-stillingerne har en kvindelig chef. HR-stillinger og andre kommunikations- og administrative stillinger udgør de såkaldte pink ghettoer, som Betina Wolfgang Rennison betegner dem, hvor kvinder udfører arbejde, der i virksomhedskulturen opfattes som i tråd med kvinders »feminine intuition«.

»Der eksisterer en opfattelse af, at kvinder er bedre til de »blødere«, mere menneskelige og kommunikationsprægede job, og derfor havner de typisk i HR og mere driftsbaseret arbejde uden ledelsesansvar. Det er jo en galt afmarcheret holdning til ledelse, for det kræver jo også gode menneskelige egenskaber at være leder. En god leder er også en god HR-person, så kvinder kan sagtens tage det ansvar,« siger Betina Wolfgang Rennison.

Betina Wolfgang Rennison, docent og forskningsleder ved Center for Ledelse og Organisationsudvikling på VIA University College

»Vi tror, at vi taler om det samme, når vi siger kvinder i ledelse, men det gør vi langtfra.«


Forskellige italesættelser om køn

Ifølge Betina Wolfgang Rennison skyldes det lave antal kvindelige ledere, at der eksisterer forskellige opfattelser og italesættelser af køn, der alle spiller ind på den offentlige debat om, hvorfor der ikke er flere kvinder på ledelsesposterne. Når man taler om ligestilling og nødvendigheden af at få flere ledende kvinder, er det derfor ikke altid ligetil, hvad der menes, siger Betina Wolfgang Rennison.

»Vi tror, at vi taler om det samme, når vi siger kvinder i ledelse, men det gør vi langtfra. Der er en kakofoni af stemmer, af forskellige forestillinger eller »diskursive koder«, der alle kæmper om at blive hørt, som alle har hver sit bud på, hvorfor der ikke er større mangfoldighed i ledelsestoppen, og hvad vi skal gøre for at øge den,« siger hun.

Løsningen ligger i at fokusere på den gevinst, som flere kvinder på ledelsesposter skaber for virksomhederne, samt at opstille konkrete mål for virksomhederne, at statuere gode rollemodeller for kvinderne og at vise mod til at gå ind i et sprængfarligt felt, som de fleste har deres personlige holdning til, og at turde bryde tabuer om køn.

Ifølge Betina Wolfgang Rennison er der fra virksomhedernes side trods alt kommet større opmærksomhed på, at der er problemer med diversiteten på bestyrelses- og direktionsgangene, og at det betaler sig at have en større mangfoldighed på arbejdspladsen. Det første skridt består dog i at tale om de forskellige opfattelser af ligestilling, der er.

»Det er på tide, at vi bliver opmærksomme på, at der findes de her opfattelser, og at vi taler om, at det betaler sig at have mangfoldighed i sin ledelse. Og det kræver også noget af mændene, at de begynder at afgive noget af den magt, som de sidder på. Generelt skal vi ikke opgive at presse på med de ting, som vi allerede er nået et langt stykke med,« siger Betina Wolfgang Rennison.