Der er for meget tomgang i kendt makkerpars nye bog om det politiske maskinrum

Boganmeldelse: Den kendte politiske kommentatorduo Mogensen & Kristiansen diverterer i deres nye bog, »Fra maskinrummet«, med beretninger fra 40 års dansk politik. Det er der kommet en mellemgod bog ud af.

»Styrken er, at emnet behandles levende og uformelt. Ikkespecialister lukkes ind i teksten. Svagheden er, at det – uden meget kraftig redigering – let som i denne bog ender med megen tomgangssnak, gentagelser og selvmodsigelser,« skriver Peter Nedergaard i sin anmeldelse af Mogensen og Kristiansens »I maskinrummet«. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

I samarbejde med Jonas Nyrup har Peter Mogensen og Michael Kristiansen udarbejdet en bog om dansk politik, siden Poul Schlüter var statsminister. Bogen er en slags heldagsforestilling af det ugentlige magasin på TV 2 News med navnet »Tirsdagsanalysen«.

Termen »maskinrummet« i titlen hentyder til, at Peter Mogensen var sekretariatschef i Statsministeriet under Poul Nyrup Rasmussen (S) i 1997-2000, mens Michael Kristiansen var særlig rådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 2001-2005.

»Mogensen forsøger at rehabilitere Poul Nyrup Rasmussen med det noget kluntede image, mens Kristiansen forsøger at menneskeliggøre »hulemanden« Anders Fogh Rasmussen«


Bortset fra bogens – i øvrigt interessante 1. del – om Mogensens og Kristiansens liv og karrierer, består den i, at de to på skift kommenterer udviklingen i dansk politik over de seneste næsten 40 år. Jonas Nyrup har givetvis redigeret og forkortet i den transskriberede samtale, men ellers lader det til, at det meste blot står, som det blev sagt. Indimellem er der indsat faktabokse med blandt andet de vigtigste politiske aktørers (og Mogensens og Kristiansens) levnedsforløb samt valgresultater op gennem tiden.

Langt mellem snapsene

En sådan snakke sammen-bog har både sine styrker og svagheder. Styrken er, at emnet behandles levende og uformelt. Ikkespecialister lukkes ind i teksten. Svagheden er, at det – uden meget kraftig redigering – let som i denne bog ender med megen tomgangssnak, gentagelser og selvmodsigelser. Stort og småt får så at sige samme valør. I fjernsynets kortere udsendelser kommer disse svagheder ikke så klart frem, men i en bog på over 400 sider viser de sig tydeligt. Der er ofte langt mellem snapsene i bogen.

Bogomslag til »Fra maskinrummet«. Forlag: Gyldendal. Fold sammen
Læs mere

Af oplagte grunde er Mogensen og Kristiansen mest interessante, når de snakker om Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Det er også kun i disse kapitler, der er tale om beretninger fra maskinrummet. Mogensen forsøger at rehabilitere Poul Nyrup Rasmussen med det noget kluntede image, mens Kristiansen forsøger at menneskeliggøre »hulemanden« Anders Fogh Rasmussen. Sidstnævnte var tilsyneladende som statsminister en vellidt chef, som behandlede medarbejderne godt – og langt bedre end Nyrup, som altid arbejdede og drev de ansatte til vanvid, når han for eksempel brugte dage og nætter på at få nytårstalen til at sidde helt rigtigt i skabet, mens Fogh blot anvendte et par timer på det samme.

Selv i disse mest interessante kapitler er der imidlertid et fravær af analyse, som går som en rød tråd gennem bogen. Peter Mogensen nævner igen og igen, at han er økonom af uddannelse, men bogen er nærmest kemisk renset for økonomfaglighed, hvad der ellers kunne have løftet den. Journalisten Michael Kristiansen får af og til indsneget nogle overordnede betragtninger om det ændrede mediebillede i den behandlede periode, og hvordan ændringerne har indvirket på dansk politik, men det sker sjældent og usystematisk.

Den manglende gennemarbejdning af teksten giver sig også udslag i mærkværdigheder og inkonsistens, som når for eksempel Mogensen i et afsnit om økonomisk politik påstår, at Poul Schlüter kørte landet i sænk (side 111), eller at Anders Fogh Rasmussen »indførte en udlændingepolitik, som gav racismen lov til at trives« (side 243), hvorefter selvsamme Mogensen blot 100 sider længere fremme om flygtningepolitikken slår til lyd for, at vi »skal bygge en mur rundt om Europa, ellers går det helt galt« (side 342).

Det kan også undre, at man ikke i højere grad har inddraget den megen litteratur, som efterhånden er skrevet om dansk politik i de seneste 40 år. Det ville virkelig kunne have givet snakken flere lag og mere fylde, hvis man havde forholdt sig til, hvad andre havde fundet ud af om emnet. Nu er det faktisk kun Lars Løkke Rasmussens »Befrielsens øjeblik«, som gøres til genstand for selvstændig behandling.

Alt i alt er det desværre kun en mellemgod bog, som Mogensen og Kristiansen har begået. Måske er de kommet for langt fra maskinrummet.

Fra maskinrummet
Forfattere: Michal Kristiansen og Peter Mogensen. Skrevet i samarbejde med Jonas Nyrup. Sider: 429. Vejledende pris: 300 kroner. Forlag: Gyldendal.