Blodet og intrigerne sprøjter ud over siderne i levende vikingeværk

Boganmeldelse: Tore Skeies fortælling om vikingerne afleverer et nuanceret billede af vores voldsomme, mens også foretagsomme forfædre, med en omstændighed som vil tilfredsstille historienørderne.

»Det mest interessante ved »Ulvetid« er ikke beskrivelserne af krigstaktikken og de enkelte slag, selv om de er bogens omdrejningspunkt, fylder meget og er det, der adskiller den fra Varbergs vikingeværk. Det er som nævnt skønt nørdet men også grænsende til det omstændelige, og det gør i længden bogen en anelse ensformig,« skriver Merete Reinholdt i denne boganmeldelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: John Lee

Hører man til en af de mange begejstrede læsere, der i løbet af det forgangne år er rejst tilbage i tiden med arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg som guide, kan man glæde sig over, at der atter udbydes litterære ekspeditioner til vikingetiden. Langfærden arrangeres af samme forlag – Gyldendal – men denne gang med den anerkendte norske historiker Tore Skeie som rejseleder og hans detaljerede og dragende »Ulvetid – kampen om Nordsøimperiet« som rejseprogram.

»Ulvetid« er for nørderne og dem, der har fået vækket den indre viking af Varberg og hendes beskrivelser af vores forfædres ran, ild og sværdslag. Den er udførlig og gennemarbejdet ned til den mindste kamphandling, og det, der i Varbergs vikingebog fylder enkelte underkapitler, bliver hos Skeie udpenslet, så blodet sprøjter, og afhuggede lemmer, omskiftelige alliancer og politiske intriger vælter ud af siderne. Hvor Varberg tager læserne med ud over de store vidder, går Skeie bag om og ind i en enkelt markant begivenhed og fortæller i detaljer, hvad der skete før og undervejs i opgøret om det såkaldte nordsøimperium – det danske rige, da det var størst.

»»Ulvetid« er for nørderne og dem, der har fået vækket den indre viking af Varberg og hendes beskrivelser af vores forfædres ran, ild og sværdslag.«


De absolutte hovedfigurer i »Ulvetid« er Knud den Store og Olav den Hellige, ligesom bogen er spækket med fyldige portrætter af en lang række af datidens markante aktører. Den norske udgave bruger Olavs navn i undertitlen, men Knud fylder mindst lige så meget, ikke mindst deres indbyrdes magtkampe taget i betragtning samt Knud den Stores enorme besiddelser, og også angelsaksernes daværende og mangeårige konge, Æthelred, får fyldig plads.

Kilderne er hovedsagelig gamle skjaldekvad, islandske sagaer og »Den Angelsaksiske Krønike« samt arkæologisk og historisk forskning, og Tore Skeie formår på forbilledlig vis at levendegøre de mennesker, der dengang stod på den store politiske scene.

Skeie nuancerer og vægter sit stof, så man ikke blot får indsigt i begivenhedernes omstændelige gang, men også får indtryk af vikinger, der måske nok og ofte opførte sig som brutale barbarer og rå, beregnende ransmænd, men som også dyrkede deres sportslige og intellektuelle evner, helst skulle have ordet i deres magt og gerne være gode til poetiske udladninger, som var eminente netværksmennesker, dygtige strateger og nysgerrige, berejste søfarere med indgående kendskab til og omfattende kontakt til den omkringliggende verden.

»Ulvetid« af Tore Skeie. Fold sammen
Læs mere

At gebærde sig

»Man må rejse langt og vidt blandt folk, før man kan vide, hvordan man skal gebærde sig,« citerer Skeie fra kvadet Hávámål fra den ældre Edda. Det er så op til den enkelte, om man synes, at vikingerne gebærdede sig, som det sig hør og bør, men pointen er, at vikingerne rejste ud for at lære, hvordan de skulle agere hjemme, og det havde de i hele vikingetiden og ikke mindst i perioden 950-1030, som Skeies bog omhandler, mestendels god succes med.

Det mest interessante ved »Ulvetid« er derfor ikke beskrivelserne af krigstaktikken og de enkelte slag, selv om disse er bogens omdrejningspunkt, fylder meget og er det, der adskiller den fra Varbergs vikingeværk. Det er som nævnt skønt nørdet, men også grænsende til det omstændelige, og det gør i længden bogen en anelse ensformig.

Forfatteren formår imidlertid som noget endnu vigtigere at sætte vikingerne ind i en europæisk kontekst, hvor de måske nok kæmpede om land og magt, men hvor grænserne var i evig bevægelse. De, der klarede sig bedst, var dem, der dyrkede og plejede de indbyrdes relationer regioner og magthavere imellem.

»Ulvetid« er den første af et planlagt fembindsværk med fællestitlen »Kongernes tid«, som vil blive udgivet i de kommende år. Bevæger de sig kronologisk frem, vil de efterfølgende ikke i samme grad skulle læne sig op af helt så usikre kilder som skaldekvad og sagaer, og det giver formentlig forfatteren plads til færre forbehold og en anelse mere analyse og fortolkning.

Under alle omstændigheder kan historienørder og andre glade fortidsfarere se frem til endnu flere spændende, kompetente og velfortalte opdagelsesrejser tilbage til det, vi er rundet af.

Ulvetid
Forfatter:
Tore Skeie. Oversætter: Morten Visby. Sider: 324. Pris: 300 kr. Forlag: Gyldendal.