4 stjerner: Vi er alle stenaldermennesker, der er fanget i fremtiden

Boganmeldelse: Vi lever i et moderne industrisamfund, men vores arveanlæg er skabt til at begå sig i små grupper af stenaldermennesker. I bogen »Evolution og adfærdspsykologi«, som er den første af sin slags på dansk, skildrer den fremadstormede evolutionspsykologi den menneskelige evolution, så alle kan læse med.

Det moderne menneske – homo sapiens – opstod for cirka 300.000 år siden i Østafrika. Foto fra Steinzeitpark Dithmarschen, der er et arkæologisk museum og forsøgscenter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Axel Heimken/AFP/Ritzau Scanpix

Evolutionspsykologien har udviklet sig med stormskridt i de seneste 30 år. Det har ikke kun haft indflydelse på den psykologiske videnskab, men også på antropologien, religionshistorien, politologien, sociologien og kunsthistorien.

I »Evolution og adfærdspsykologi« behandler en række forfattere de forskellige aspekter heraf. Det sker med hyppige referencer til den videnskabelige forskning på området, men fortalt på en facon, som gør, at alle kan følge med.

Udgangspunktet for evolutionspsykologien er det faktum, at det moderne menneske – homo sapiens – opstod for cirka 300.000 år siden i Østafrika på baggrund af en fem-syv millioner år lang udvikling, efter at menneskeracen havde skilt sig ud fra sine nære slægtninge, chimpanserne.

»Vi konkurrerer om at opnå status i gruppen i form af magt, materielle goder og afkom. Vi fødes med disse psykologiske anlæg. De er ikke tillærte.«


For omkring 100.000 år siden begynder homo sapiens at bevæge sig ud af Afrika i retning af Asien. I den såkaldte frugtbare halvmåne i Mellemøsten opstod agerbruget for 10.000-15.000 år siden.

Nutidens industri- og servicesamfund har 100-200 år på bagen. I langt, langt, langt den største del af menneskehedens historie har vi befundet os i mindre grupper af jægere og samlere på 50-150 individer. Det er til det liv, vi genetisk er udviklet. Det er til livet på den østafrikanske savanne, at vi først og fremmest er evolutionsmæssigt tilpasset gennem årtusinders naturlige udvælgelse.

Ifølge evolutionspsykologien er det derfor fundamentet for os, når det drejer sig om skønhedsidealer (baseret på frugtbare kvinder og stærke mænd), relationer mellem kønnene (beroende på, hvad kønnene investerer i børns opvækst), lederes ageren i sociale hierarkier, ja, selv det forhold, at folk tilsyneladende foretrækker billeder, hvor blåt og grønt dominerer, hvilket – ifølge bogen – skyldes, at vi er imprægnerede til at søge efter frodighed (grønt) og vand (blåt). Den såkaldte savannehypotese, som evolutionspsykologien hviler på, belægges med talrige eksempler.

Er al adfærd politik?

Det er også de hundredtusinder år med et liv i smågrupper, som gør, at vi gerne vil dele med andre, hvis de senere vil dele med os, at vi helst vil dele med dem, der ligner os, at vi gør meget for at høre til i gruppen, og at vi konkurrerer om at opnå status i gruppen i form af magt, materielle goder og afkom. Vi fødes med disse psykologiske anlæg. De er ikke tillærte.

Kapitlet evolution og politik er også interessant, selv om politikbegrebet her er meget bredt: »Politik er den proces, som afgør ressourcefordelingen. På den måde er mennesket ikke det eneste politiske dyr. Enhver social art skal navigere i ressourcekonflikter med de midler, som de nu engang har til rådighed.« Politik bliver dermed nærmest al adfærd. Den klassiske definition af politik som »den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for samfundet« er både smallere og nok også mere anvendelig.

Bogen om evolutionspsykologien er rigtig god og spændende. Den er et direkte og indirekte angreb på forestillingen om, at konkurrence, status og kønsforskelle er socialt konstruerede størrelser. Bogen ville imidlertid have vundet ved en ekstra redigeringsrunde, som kunne have fjernet nogle af gentagelserne og ikke mindst de talrige kommafejl.

Evolution og adfærdspsykologi

Forfattere: Henrik Høgh-Olsen og Thomas Dalsgaard (redaktører) med bidrag af bl.a. Michael Bang Pedersen, Armin Geertz og Peter C. Kjærgaard. Sider: 320. Vejledende pris: 300 kroner. Forlag: Plurafutura Publishing.