4 stjerner: Sådan er det at være spærret inde for den ultimative forbrydelse

Boganmeldelse: Thomas Thurah har talt med 12 personer, der alle afsoner en dom i Herstedvester for drab. Hvad sker der, når dommen er fældet, og fængselsporten lukker?

Citaterne i bogen viser os personer, som ofte er i stand til at se på de begåede handlinger fra et helikopterperspektiv, uden at de dermed på nogen måde frakender sig selv al skyld. Billedet er fra Herstedvester. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er en lang bog, Thomas Thurah har skrevet. »Skyldig i drab. 12 drabsdømte om at have slået ihjel og om straf, skyld, soning og tilgivelse« er baseret på grundig research og adskillige dybdegående interview med 12 anonymiserede drabsdømte i Herstedvester. Vi kommer ind under huden på de pågældende, og vi får deres syn på vejen gennem retsmaskineriet, situationen i fængslet og hvordan de ser på deres fremtid.

Bogens grundmateriale er de mange og lange citater fra de 12, der både illustrerer Thurahs tekst, og som han fortolker videre på. Citaterne viser os personer, som ofte er i stand til at se på de begåede handlinger fra et helikopterperspektiv, uden at de dermed på nogen måde frakender sig selv al skyld. Tværtimod, kunne man næsten sige. De er alle enige om, at skylden aldrig forsvinder.

»​I bogen er det bevidst aldrig drabet, som er i centrum. Det er alt det udenom.«


Det er et stort og møjsommeligt arbejde, der ligger til grund for dokumentarbogen, der er på grænsen til at være et stykke forskningsarbejde, men som sagtens kan læses af alle. Forfatterens baggrund i litteraturhistorie og filosofi ses i struktureringen af bogen, men ellers er den ikke tynget af fagtermer, som skulle hindre nogle i det potentielle publikum i at stå på. Eller rettere: Den bør læses af alle, som har at gøre med fanger i fængsler, men for det alment interesserede publikum ville en kortere bog på under 200 sider nok have været en fordel for udbredelsen.

Bogomslag til »Skyldig i drab« af Thomas Thurah. Fold sammen
Læs mere
Foto: Gyldendal.

I bogen er det bevidst aldrig drabet, der er i centrum. Det er alt det udenom. Vi får at vide, hvad de interviewede er dømt for – drab på nærtstående, drab i forbindelse med voldtægt osv. – men ellers er fokus på alt andet end drabshandlingen og i stedet på de tanker, de dømte gør sig. Der er ikke mange sten, der lades uvendte tilbage fra den mentale »reptiltilstand« lige før, under og efter drabet og til, at der er gået år i det fængsel, som er blevet både hjem, helle og helvede for de dømte.

Den ultimative forbrydelse

Thomas Thurah har ikke et eksplicit mål med bogen ud over at give stemmer til personer, der har begået de ultimativt værste forbrydelser, som de fleste ingen som helst forståelse har for. Hvordan kan de drabsdømte leve med det lod? Implicit er målet dog at fortælle, at disse forbrydelser godt nok begås af få personer, men at disse personer samtidig ikke adskiller sig så frygteligt meget fra danskerne (og grønlænderne), som de er flest. Kun tilfældigheder gjorde forskellen. I den forstand har Thurah også et fængselsreformatorisk sigte med udgivelsen, med større vægt på resocialisering.

Alt i alt er det en god bog, som i hvert fald gjorde mig klogere på en helt ukendt verden. Noget, som jeg til gengæld undrer mig over, er, hvorfor forfatteren ikke har taget hele paletten af fanger med.

Det ville have været oplagt at have medinddraget drabsdømte med f.eks. en erklæret muslimsk tro, hvad der ikke ser ud til at være nu. Hvis der faktisk i Herstedvester er drabsdømte muslimer, hvad noget tyder på, da der er en imam tilknyttet fængslet, skyldes udeladelsen heraf så, at forfatteren udelukkende har fået adgang til de drabsdømte via fængslets kristne præst? Som det er nu, er tilgangen via begreber som soning og tilgivelse præget af kristendommen. Derfor ville en inddragelse af dømte med en anden fast tro end den kristne med fordel have givet bogen nogle kontraster og ikkekristne perspektiver.

Udover at den er vel langtrukken, er bogens største svaghed, at den til tider er for meget skåret over samme læst, hvad der gør, at den nogle gange bliver præget af en slags gentagelsens monotoni. Den bliver af og til næsten ligesom de hverdage, der beskrives af de drabsdømte selv.

Skyldig i drab. 12 drabsdømte om at have slået ihjel og om straf, skyld, soning og tilgivelse
Forfatter:
Thomas Thurah. Sider: 378. Pris: 300 kr. Forlag: Gyldendal.